Loan Portfolio

Tài liệu Loan Portfolio miễn phí, free không cần đăng nhập, download hay tải về.

Research on the impact of loan portfolios on profitability of joint stock commercial banks - 1

Research on the impact of loan portfolios on profitability of joint stock commercial banks - 1

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING UNIVERSITY OF ECONOMY HCMC. Ho Chi Minh City - TA THI NHI NHI RESEARCH IMPACT OF LOANS ON PROFIT OF VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANKS Specialization: Finance-Banking Code: 60340201 MASTER THESIS OF ECONOMY Scientific instructor: Assoc.Prof.Dr. Tram Thi Xuan ...

Bài liên quan

Xem thêm >>>

Danh mục tương tự

Danh mục

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số