An toàn và bảo mật dữ liệu trong hệ thống thông tin Chương 2 ThS Trương Tấn Khoa - 3

2 4 3 Phần Dư Trung Hoa  Bản Chất Của Bài Toán Hàn Tín Điểm Binh
Trang 31

2.4.3. Phần dư Trung Hoa  Bản chất của bài toán Hàn Tín điểm binh là việc giải hệ phương trình đồng dư bậc nhất. 𝑥 ≡ 𝑎1 𝑚𝑜𝑑 𝑚1 𝑥 ≡ 𝑎2 𝑚𝑜𝑑 𝑚2 … 𝑥 ≡ 𝑎3 𝑚𝑜𝑑 𝑚3 Trong đó 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3… 𝑚𝑘 đôi một nguyên tố cùng nhau. Trong bài toán Hàn Tín k=3, 𝑚1=3, 𝑚2=5, 𝑚3=7

Có thể bạn quan tâm!

2 4 3 Phần Dư Trung Hoa Hệ Phương Trình Đồng Dư Nói Trên Có Nghiệm
Trang 32

2.4.3. Phần dư Trung Hoa Hệ phương trình đồng dư nói trên có nghiệm duy nhất theo modun M = 𝑚1. 𝑚2. 𝑚3… 𝑚𝑘 là trong đó Biết rằng: với

Ví Dụ 𝑥 ≡ 2 𝑚𝑜𝑑 3 ቐ𝑥 ≡ 3 𝑚𝑜𝑑 5 33 𝑥 ≡ 5
Trang 33

Ví dụ: 𝑥 ≡ 2 𝑚𝑜𝑑 3 ቐ𝑥 ≡ 3 𝑚𝑜𝑑 5 33 𝑥 ≡ 5 𝑚𝑜𝑑 7

Thuật Toán Lũy Thừa Nhanh Lehman Và Phần Dư Trung Hoa Thường Được
Trang 34

Thuật toán lũy thừa nhanh , Lehman và phần dư Trung Hoa thường được sử dụng cho: + Mã hóa Khóa công khai + Chữ ký số

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.9/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số