Bản vẽ kỹ thuật Chương 4 Giao tuyến - 2

3 2 Trường Hợp Đặc Biệt Trường Hợp Hai Hình Trụ Có Đường Kính
Trang 16

3.2. Trường hợp đặc biệt - Trường hợp hai hình trụ có đường kính bằng nhau đồng thời trục của chúng cắt nhau thì giao tuyến là hai đường elip. - Nếu hai trục của hai hình trụ đó song song với mặt phẳng hình chiếu nào thì hình chiếu của hai elip giao tuyến trên mặt phẳng hình chiếu đó là hai đoạn thẳng (hình 4.11). Hình 4.11

Có thể bạn quan tâm!

Ví Dụ Giao Tuyến Của Hình Trụ Với Hình Cầu Và Giao Tuyến Của
Trang 17

Ví dụ giao tuyến của hình trụ với hình cầu và giao tuyến của hình nón với hình cầu trên các hình 4.12 và 4.13. - Trường hợp hai khối tròn có cùng trục quay thì giao tuyến là một đường tròn. - Nếu trục quay đó song song với mặt phẳng hình chiếu nào thì hình chiếu của giao tuyến trên mặt phẳng hình chiếu đó là một đoạn thẳng.

4 Giao Tuyến Của Khối Đa Diện Với Khối Tròn Giao Tuyến Của Khối
Trang 18

4. Giao tuyến của khối đa diện với khối tròn - Giao tuyến của khối đa diện với khối tròn là giao tuyến của các mặt của đa diện với mặt của khối tròn. - Có thể dùng tính chất của các mặt vuông góc với mặt phẳng hình chiếu hay dùng mặt cắt để tìm điểm thuộc giao tuyến. 11 41 53 63 13 43 23 33 21 61 31 51 62 12 22 52 42 32 Hình 4.14 - Hình hộp chữ nhật có các mặt bên vuông góc với mặt phẳng hình chiếu bằng, nên hình chiếu bằng của giao tuyến trùng với hình chiếu bằng của hình hộp. - Hình trụ có trục vuông góc với mặt phẳng hình chiếu cạnh, nên hình chiếu cạnh của giao tuyến trùng với hình chiếu cạnh của hình trụ. - Bằng cách tìm hình chiếu thứ ba của điểm, ta tìm hình chiếu đứng của các điểm thuộc giao tuyến.

Ta Cũng Thường Gặp Giao Tuyến Của 2 Khối Tròn Dưới Dạng Vật Thể
Trang 19

- Ta cũng thường gặp giao tuyến của 2 khối tròn dưới dạng vật thể tròn xoay có lỗ (hình 4.15a). - Khối trụ và khối hộpvật thể hình trụ có lỗ hình hộp (hình 4.15b). Hình 4.15a Hình 4.15b

Câu Hỏi 1 Giao Tuyến Của Mặt Phẳng Với Khối Đa Diện Là Hình Gì
Trang 20

CÂU HỎI 1. Giao tuyến của mặt phẳng với khối đa diện là hình gì? Trình bày cách vẽ các hình chiếu vuông góc của giao tuyến đó. 2. Nêu các dạng giao tuyến cuả mặt phẳng với khối trụ và khối hình nón. 3. Nêu cách vẽ giao tuyến của hai khối đa diện? 4. Giao tuyến của hai khối trụ có trục đối xứng vuông góc nhau là gì?( xét hai trường hợp đáy cuả hai khối trụ bằng nhau và không bằng nhau)

page trang 21
Trang 21

page trang 22
Trang 22

page trang 23
Trang 23

Ngày đăng: 01/07/2022