Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long Livistona halongensis T H Nguyen Kiew và cây rau má Centella asiatica Linn Urban

Xem tất cả 129 trang, được chia thành 15 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 15

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 15

Hoạt tính gây độc tế bào (Bảng 3.12), ta thấy chất 76 (LHRm2) ngược lại thể hiện hoạt tính với cả 4 dòng tế bào ung thư thử nghiệm, trong khi đó chất 78 LHRm4 thì không có hoạt tính với cả 4 dòng. Ở đây có một vấn đề lý thú về ...

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 14

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 14

Các chất được tách và xác định cấu trúc hóa học trong luận án được đưa ở bảng 3.8 dưới đây: Bảng 3.8. Công thức các hợp chất phân lập được từ cây cọ hạ long và cây rau má STT KÝ HIỆU CÔNG THỨC TÊN GỌI 67 LHVn6 Cyclomusalenon ...

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 13

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 13

Hình 3.26: Phổ 1 H-NMR (MeOD, 500 MHz) của chất 79 (LHRm6) Hình 3.27: Phổ 13 C-NMR (MeOD, 125 MHz) của chất 79 (LHRm6) 3.2. Nghiên cứu thành phần hóa học của cây rau má ( Centella asiatica (L.) Urban.) 3.2.1. Chất 82 (RM1): Axit asiatic - Chất 82 (RM1: 3,4 g, 0,37% ...

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 12

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 12

Hình 3.21. Phổ 13 C-NMR và phổ DEPT (MeOD) của chất 76 (LHRm2) 3.1.2.4. Chất 77 (LHRm3): β -sitosterol-3- O-β–D -glucopyranosid ( β -sitosterol glucosid) 77. ( LHR.m3): β -sitosterol glucosid - Số liệu phổ 1 H-NMR (DMSO-d 6 , 500 MHz) của chất 77 xuất hiện các tín ...

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 11

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 11

12)chroman. Theo tra cứu tài liệu của chúng tôi, chất 73 có cấu trúc tương tự  - tocopherol, tuy nhiên đây là lần đầu tiên nó được tìm thấy trong thiên nhiên và là chất mới. Khi thử hoạt tính kháng oxy hóa thì chất 73 không có hoạt ...

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 10

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 10

3.1.1.4. Chất 70 (LHRn7 = LHRn3): Stigmast-4-en-3-on. - Phổ hồng ngoại của chất 70 cho đỉnh hấp thụ của nhóm carbonyl liên hợp (1678 cm -1 ). - Phổ 1 H-NMR (Hình 3.10, 3.11, 3.12) cho thấy có hai nhóm metyl với các tín hiệu singlet tại  H = 0,71 (3H, s, CH ...

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 9

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 9

Hình 3.3. Phổ 1 H-NMR (CDCl 3 , 500 MHz) của chất 67 (Cyclomusalenon) Hình 3.4. Phổ 13 C-NMR và phổ DEPT của chất 67 (Cyclomusalenon) 3.1.1.2. Chất 68 (LHVn5a): Cycloleucadenon. - Phổ hồng ngoại của chất 68 cho các tín hiệu hấp thụ của nhóm cyclopropyl ở ...

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 8

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 8

Mẫu Rau má khô xay nhỏ (900 g) Chiết MeOH 3 lần, t = 80 0 C, 2h,Thêm H 2 O Dịch chiết MeOH 1.Cất loại MeOH, 2. Chiết n-hexan, 3.chiết CH 2 Cl 2 Chiết n- hexan Dịch n-hexan Dịch nước Chiết CH 2 Cl 2 Dịch CH 2 Cl 2 Cất loại dung môi Cất loại dung môi Cao ...

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 7

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 7

Mẫu rễ cọ khô xay nhỏ (900g) 1.Chiết lần lượt với các dung môi : n-hexan, CH 2 Cl 2 và MeOH 2. Cô đuổi dung môi 2,1 g cao n-hexan (LHRn) SKC silicagel: n-hexan/ EtOAc (98:2 70:30) 2,0 g cao diclometan (LHRd) 38 g cao MeOH (LHRm) SKC silicagel: CH 2 Cl 2 / MeOH (98:2 - ...

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 6

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 6

Sau khi cột được nén bằng máy nén khí đã tương đối ổn định, bột silicagel tẩm dịch chiết được đưa lên cột, và giải hấp với hệ dung môi rửa giải là n- hexan/EtOAc có độ phân cực tăng dần, thu được 6 phân đoạn chính. - Phân ...

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 5

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 5

Chương 2 THỰC NGHIỆM 2.1. Nguyên liệu, hóa chất, thiết bị 2.1.1. Nguyên liệu + Vỏ và rễ cây cọ hạ long, thu hái vào tháng 6 năm 2009 tại Vịnh Hạ Long. Tên cây do TS. Trần Thị Phương Anh, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học ...

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 4

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 4

+ Flavonoid: Kết quả nghiên cứu của Zainol M. K., Abd-Hamid A., Yusof S., cho thấy quercetin và kaempferol, catechin, rutin và naringin là các hợp chất phenolic chính của cây rau má [36]. + Các hợp chất khác Các hợp chất dạng polysaccharid, polyin, alken, acid ...

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 3

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 3

Epicatechin ( 25 ) được báo cáo là có tác động giống insulin, với các hiệu ứng bảo vệ hồng cầu. (-) Epicatechin cũng chống lại sự peroxy hóa lipid và ức chế sự tạo khối của các tiểu cầu. (-) Epicatechin có tác dụng trong việc hỗ trợ ...

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 2

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 2

Lá có thể dùng làm rau ăn. Quả cọ có thể nấu chín để ăn hoặc ép lấy dầu, và là một món đặc sản của miền tây Nghệ An [10]. Rễ cây kè nam dùng chữa bạch đới, khí hư, thường phối hợp với những vị khác như rễ cau, rễ tre, ...

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 1

Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập từ cây cọ hạ long (Livistona halongensis T.H. Nguyen & Kiew) và cây rau má [Centella asiatica(Linn.) Urban] - 1

MỞ ĐẦU Công nghiệp phát triển, đời sống con người được nâng cao nhưng mặt trái của nó là thảm họa môi trường. Dẫn đến, con người gặp phải các chứng bệnh nan y như ung thư, HIV/AIDS, bệnh tim mạch hay là những dịch bệnh phức ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí