Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam

Xem tất cả 104 trang, được chia thành 12 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 12

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 12

Số thứ tự CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý 15 Ngân hàng bảo mật thông tin và giao dịch của khách hàng 16 Ngân hàng cung cấp đúng dịch vụ tại thời ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 11

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 11

PT2- NH có hệ thống ATM hiện đại và dễ sử dụng Tần suất % Giá trị % % lũy tiến Giá trị 1 3 2.3 2.3 2.3 2 8 6 6 8.3 3 61 45.9 45.9 54.1 4 48 36.1 36.1 90.2 5 13 9.8 9.8 100 Tổng 133 100 100 PT3 PT3- Sản phẩm dịch vụ NH đa dạng, phong phú và phù hợp ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 10

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 10

Tăng trưởng tài sản có thì ngân hàng mới có dấu hiệu tốt và thể hiện sự phát triển ổn định. - Từ bên ngoài, bằng cách phát hành thêm cổ phiếu mới hoặc phát hành trái phiếu chuyển đổi.  Đối với tăng vốn tự có bằng phát ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 9

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 9

- Hệ thống cung ứng dịch vụ hữu hiệu, hiện đại và thuận tiện, tiếp cận khách hàng một cách dễ dàng và hiệu quả. - Đội ngũ cán bộ nhân viên luôn hướng đến khách hàng, với phương châm phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 8

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 8

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 3.1 Định hướng phát triển của Ngân hàng Eximbank trong thời gian tới 3.1.1 Định hướng phát triển chung của Ngân hàng Eximbank ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 7

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 7

Bảng 2.11: Các thành phần chất lượng dịch vụ NHBL nghiên cứu tại Eximbank I- SỰ TIN CẬY MÃ HÓA 1. Nhân viên NH thực hiện giao dịch chính xác và nhanh chóng TC1 2. Ngân hàng cung cấp đúng dịch vụ tại thời điểm đã cam kết TC2 3. Ngân hàng ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 6

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 6

Khai. Tuy nhiên, Eximbank vẫn còn nhận nhiều lời phàn nàn, than phiền từ phía khách hàng về chất lượng dịch vụ của ngân hàng như thái độ đón tiếp của nhân viên chưa thật sự thân thiện, thời gian khiếu nại giải quyết quá lâu, không ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 5

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 5

Ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, Eximbank đã thường xuyên đổi mới các sản phẩm tín dụng với nhiều mục đích cho vay khác nhau và nhắm đền nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Bên cạnh các sản phẩm cho vay truyền thống ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 4

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 4

Kế và triển khai hệ thống các kênh phân phối khác. Ngược lại, họ sẽ tái cơ cấu toàn bộ các kênh phân phối sản phẩm. Ngoài ra, BNP Paribas đã thực hiện một chương trình đầu tư rất quy mô để hiện đại hóa mạng chi nhánh của nó. ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 3

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 3

Những thành phần của dịch vụ nhưng nó là nguồn gốc quan trọng, là cái được tạo ra trước và sau đó quyết định đến sự hài lòng của khách hàng. Vì vậy, chúng ta có thể dùng sự hài lòng của khách hàng để đo lường chất lượng ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 2

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 2

“thượng đế”, nhằm sớm thực hiện được mục tiêu trở tập đoàn tài chính bán lẻ đa năng hàng đầu, phấn đấu phát triển được hệ thống dịch vụ ngân hàng bán lẻ ngang tầm với các nước trong khu vực về chủng loại, chất ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 1

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp xuất nhập khẩu Việt Nam - 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ TRÂM ANH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Kinh tế Tài chính – Ngân hàng ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí