Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam

Xem tất cả 89 trang, được chia thành 10 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 10

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 10

2009 tuy nền kinh tế suy thoái nhưng số lượng xe ôtô được tiêu thụ vẫn tăng 50% so với cùng kì năm 2008. Điều này đảm bảo một thị trường màu mỡ cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. Không chỉ kinh doanh ôtô mới, hiện nay ...

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 9

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 9

15 19 24 37 85 81 76 63 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2005 2006 2007 2010 Bán lẻ truyền thống Bán lẻ hiện đại Bảng 3.3. Thị phần giữa bán lẻ truyền thống và bán lẻ hiện đại tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 3.1.2.2 Mô hình bán lẻ hiện đại ...

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 8

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 8

2.3.3. Bài học kinh nghiệm từ mô hình Nettra Ra nhậ p thị trườ ng vớ i nhữ ng tiề m năng và cơ hộ i không hề nhỏ cù ng vớ i mộ t chiế n lượ c marketing rấ t chuyên nghiệ p , sự sụ p đổ củ a Nettra đã để lạ i nhiề u ...

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 7

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 7

Điệ n thoạ i di độ ng luôn chiế m trên 80% tổ ng vố n đầ u tư ban đầ u , bên cạ nh đó mộ t chiế c điệ n thoạ i di độ ng có g iá gốc không hề rẻ đã khiến cho lượng vốn bỏ ra trở thành khổng lồ và bài toán vốn là ...

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 6

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 6

Tháng. Tuy tốc độ phát triển nhanh nhưng so với nhu cầu mua sắm của người dân thì số lượng trên vẫn rất khiếm tốn, do vậy tình trạng đông khách chen chân ở nhiều siêu thị vẫn diễn ra thường ngày. Nhiều người dự đoán siêu thị ...

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 5

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 5

Chương II: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MÔ HÌNH BÁN LẺ CHUYÊN BIỆT TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM ‌‌ 2.1. Tình hình phát triển của mô hình bán lẻ chuyên biệt trên thế giới 2.1.1 Tình hình phát triển của mô hình tại thị trường Nhật và ...

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 4

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 4

Phân phối hàng hóa bao gồm toàn bộ các hoạt động để đưa sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng hoặc người sử dụng. Trước kia hoạt động phân phối hàng hóa do người sản xuất không chế và kiểm soát nhưng nay do kinh ...

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 3

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 3

Bán lẻ xây dựng được một chiến lược đúng đắn để phục vụ phân đoạn thị trường mục tiêu. Bán lẻ hỗn hợp là sự kết hợp của 3 yếu tố: sản phẩm và dịch vụ; thông tin truyền thông và cuối cùng là phân phối.  Sản phẩm ...

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 2

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 2

 Các đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà trên một địa bàn nhất định bên ủy thác chỉ giao cho một đại lý thực hiện việc mua, bán một hoặc một số hàng hóa của mình.  Nhượng quyền thương mại là sự liên kết theo ...

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 1

Mô hình bán lẻ chuyên biệt và triển vọng phát triển tại Việt Nam - 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI    KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: MÔ HÌNH BÁN LẺ CHUYÊN BIỆT VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM Họ và tên sinh viên Lớp Khoá Giáo ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí