Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dad

Xem tất cả 49 trang, được chia thành 6 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dad - 6

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dad - 6

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ PGS. TS Nguyễn Kế Tuấn (chủ biên): Giáo trình Quản trị hoạt động thương mại của doanh nghiệp công nghiệp. NXB Giáo dục, 1997. 2/ PGS. TS Lê Văn Tâm (chủ biên): Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, NXB Thống kê, 2001. 3/ J.M ...

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dad - 5

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dad - 5

- Giá thành sản xuất sản phẩm; - Mức thuế nhà nước quy định; - Nhu cầu sử dụng. Biểu số 13 BẢNG GIÁ CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM (Theo giá cố định) STT Tên sản phẩm (cho 1000 trang khổ 13x19) Năm 2004 Năm 2005 (và những năm tới) Chênh lệch ...

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dad - 4

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dad - 4

Khách với số lượng đảm bảo. Số lượng đơn đặt hàng lớn nên việc làm ngày càng nhiều và duy trì được nhịp độ sản xuất. Hoạt động tiêu thụ tốt sẽ là điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường và tăng thị phần của ...

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dad - 3

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dad - 3

Biểu số 7: KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY QUA KÊNH PHÂN PHỐI (Đơn vị tính: Triệu đồng) Năm Doanh thu Ngành và Thành phố Tỷ lệ % Các Quận, Huyện Tỷ lệ % 2001 3.370,097 2.587,297 76,77 782,800 23,23 Tạp chí hàng không 409,697 100 - Tạp ...

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dad - 2

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dad - 2

Chỉ đầu tư những thiết bị công xuất vừa phải, kỹ thuật tương đối hiện đại phù hợp với khả năng khai thác nguồn hàng và trình độ tay nghề công nhân trong Công ty. Ví dụ: Hiện nay tốc độ máy in hiện đại nếu khai thác hết ...

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dad - 1

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty dad - 1

LỜI MỞ ĐẦU Tiêu thụ là một trong những hoạt động cơ bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh, đặc biệt khi các doanh nghiệp đó hoạt động trong nền kinh tế thị trường, nó đóng vai trò rất quan ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí