Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh

Xem tất cả 90 trang, được chia thành 11 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 11

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 11

Để kiểm tra thì DN có thể dễ dàng lấy được hàng hóa qua khu vự c giám sát của Hải quan. Chính vì thế, nên mã hóa thông tin trên mã vạch để phát hiện tờ khai giả, làm việc với các đơn vị viết phần mềm của DN không có chứ c năng ...

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 10

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 10

S TT CHỈ TIÊU 10 HẠNG ĐIỂM TỔ NG Mq % 5 4 3 2 1 1 Nhóm giải pháp về n guồn nhân lực 62 75 26 10 0 708 32 , 7 2 Nhóm giải pháp về cơ sở hạ tầng 88 50 33 2 0 743 34 , 4 3 Nhóm giải pháp về tài chính 77 44 47 5 0 712 32 , 9 1.135 676 318 34 0 2.163 100 STT CH ...

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 9

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 9

S TT CHỈ TIÊU 2 HẠNG ĐIỂM ĐIỂM Mq % 5 4 3 2 1 1 Đúng giờ, đúng v iệc, đúng người 6 80 62 23 2 584 19 , 2 2 Thái độ làm việc còn cửa quyền, quan liêu 31 85 46 9 2 653 21 , 4 3 Tình trạng nhận hối lộ 40 73 47 13 0 659 21 , 6 4 Mức độ hài lòng về ...

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 8

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 8

Quy trình thủ tục H QĐ T của các công ty xuất nhập khẩu, đại lý khai th uê hải quan, các công ty giao nhận…trong và ngoài nước. Bảng câu hỏi được t hiết kế như sau: Nhóm 1: gồm những câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 để đánh giá mức độ ...

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 7

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 7

3.1.1.3. Làm thủ tụ c hải quan Hình 3.1. Sơ đồ tóm tắt quy trình làm TTHQ của nh ân viên giao nhận Quy trình làm TTHQ cho hàng hóa XK gồm 4 bước như sau:  Bướ c 1 : Để thuận tiện cho việc kiểm hóa (nếu có) nhân viên giao nhận sẽ tranh ...

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 6

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 6

- DN thực hiện thủ tục HQ ĐT sẽ đư ợc cơ quan HQ hỗ trợ đào tạo, cung cấp phần mềm khai báo HQ ĐT và tư vấn trực tiếp miễn phí. - D oanh nghiệp được lựa chọn hình thức nộp lệ phí (theo tháng hoặc theo từngtờ khai) thay vì chỉ ...

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 5

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 5

Còn 19.477 triệu USD năm 2009, sau đó năm 2010 có tăng lên nhưng không đáng kể. Nhập khẩu giảm do cả yếu tố giá, do cả yếu tố lượng,nên kim ngạch giảm mạnh. Giảm mạnh gồm có xăng dầu, phân bón, bông, sợi, nguyên phụ liệu dệt may ...

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 4

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 4

Ngoài đều chịu ảnh hưởng m ạnh mẽ từ hình hình kinh tế - chính trị thế giới. Cuộc khủng hoảng kinh t ế- tài chính thế giới đã đổ bộ vào nền kinh tế Việt Nam nói chung và Tp.Hồ Chí Minh nói riêng, ăn s âu vào hoạt động của t ...

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 3

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 3

 Tiêu thứ c 9 - cảng xếp hàng: điền đầy đủ tên nơi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận chuyển của nước XK .  Tiêu thức 10 - nư ớc nhập khẩu: điền đầy đủ tên nư ớc nhập khẩu hàng hóa.  Tiêu thứ c 11 - điều kiện ...

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 2

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 2

Bảng 1.1. Một số so sánh giữa TTHQTT và TTHQ ĐT Nội dung Quy trình thủ tục hải qu an truyền th ống Quy trình thủ tục hải quan điện tử Đăng Hồ sơ  Hồ sơ giấy  Hồ sơ điện tử. Riêng luồng ký tờ vàng và luồng đỏ DN phải khai ...

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 1

Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại thành phố Hồ Chí Minh - 1

BỘ GI ÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜ NG ĐẠI HỌC KỸ TH UẬT CÔ NG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục h ải qu an điện tử đối với hàng hóa xu ất nhập khẩu bằng đường biển tại ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí