Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam thực trạng và đề xuất

Xem tất cả 105 trang, được chia thành 13 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 13

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 13

- Tập trung vào việc nâng tiêu chí thành lập CTCK dưới góc độ nâng cao chất lượng, như thành lập CTCK mới có sự tham gia của các ĐCTC lớn như ngân hàng, bảo hiểm… như mô hình tập đoàn tài chính – ngân hàng đã đề cập ở trên. - ...

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 12

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 12

- Hiện nay ở Việt Nam, việc hình thành mô hình tập đoàn tài chính – ngân hàng đã không còn mới mẻ, có thể kể đến Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt hay Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trong khi đó thực tế có rất nhiều ngân ...

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 11

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 11

B. Mở rộng và phát triển các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nhỏ, các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thị trường chứng khoán thông qua góp vốn vào các quỹ đầu tư.‌‌ 2. Giai đoạn năm 2010 – ...

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 10

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 10

Bảng 12. Kết quả kinh doanh năm 2009 của các CTCK mới niêm yết Mã CK Vốn điều lệ (tỷ đồng) Doanh thu thuần (tỷ đồng) LNST (tỷ đồng) EPS (đồng) VND 450 360 211,7 7.057 HCM 394,6 491,3 278,1 7.056 TAS 139 46,8 11,3 812 APG 135 39,5 41,1 2.910 Nguồn: Báo ...

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 9

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 9

Đến, như việc tập trung vào cổ phiếu của một số ngành dầu khí, tài chính ngân hàng, chứng khoán… nên không góp phần làm cho các ngành, lĩnh vực phục hồi đồng đều sau khủng hoảng năm 2008.‌ IV. Công ty bảo hiểm 1. Thực trạng hoạt ...

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 8

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 8

Với hai hoạt động này, các NHTM mà đại diện là CTCK trực thuộc đã đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa các DN Nhà nước và niêm yết các CK có tiềm năng cho TTCK trong tương lai. Hoạt động ổn định và lợi nhuận cao nên các NHTM chính là ...

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 7

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 7

Bảng 4. Quy mô niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Tính tới tháng 3/2010)‌ Toàn thị trường Cổ phiếu Trái phiếu UPCoM Số CK niêm yết (1 CK) 831,00 272,00 508,00 51,00 Tỉ trọng (%) 100,00 32,73 61,13 6,14 KL niêm yết (ngàn CK) 6.098.695,229 ...

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 6

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 6

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG‌‌ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM I. Thực trạng hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay 1. Hoạt động của thị trường chứng ...

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 5

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 5

Nghiệp vụ môi giới chủ yếu được áp dụng cho các sản phẩm CK niêm yết, trong đó NHĐT đóng vai trò trung gian nhận lệnh và khớp lệnh cho các khách hàng. Nghiệp vụ đầu tư được chia thành nghiệp vụ đầu tư cho khách hàng và nghiệp ...

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 4

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 4

Lược đầu tư, phát hành cổ phiếu quỹ, đầu tư vào các CK, niêm yết cổ phiếu quỹ và giá trị đầu tư của nhà đầu tư và mua bán, trao đổi cổ phiếu quỹ. a. Lựa chọn chiến lược đầu tư QĐTCK thu hút vốn rộng rãi từ công chúng ...

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 3

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 3

- Các định chế vì mục đích xã hội Hoạt động của các định chế tài chính trung gian này nhằm mục đích hỗ trợ xã hội, duy trì ổn định sản xuất và đời sống xã hội, không nhằm mục đích kinh doanh thu lợi nhuận. Nhóm định chế ...

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 2

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 2

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1. Quy mô TTCK Việt Nam trong 5 năm đầu Bảng 2. Quy mô TTCK Việt Nam năm 2006 Bảng 3. Quy mô niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (Tính đến tháng 3/2010) Bảng 4. Quy mô niêm yết Sở Giao dịch chứng ...

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 1

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH VÀ VAI TRÒ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT Sinh viên thực ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí