Khóa Luận Tốt Nghiệp Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics

Xem tất cả 65 trang, được chia thành 8 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 8

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 8

Chọn số card mạng của máy ảo rồi chọn Next Hình 3.41: Chọn card mạng cho máy ảo Thiết lập dung lượng đĩa cứng cho máy ảo rồi nhấn Next Hình 3.42: Thiết lập dung lượng đĩa cứng cho máy ảo Tích chọn Edit the virtual machine setting before ...

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7

Quá trình cài đặt Server thành công Hình 3.27: Thông tin về Server 3.4.2 Cài đặt vShere Client Mở trình duyệt web, nhập đĩa chỉ như ESXi Server đã cung cấp (Hình 3.27) để tải VMware vShere Client về Client Hình 3.28: Download vShere Client Chạy file vShere ...

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6

Hình 3.12: Đặt RAM cho máy ảo Màn hình Configure Networking , mục Connection , chọn một card mạng nối đến máy ảo. Chọn Next. Hình 3.13: Chọn card mạng kết nối đến máy ảo Trong màn hình Connect Virtual Hard Disk , bạn chỉ định tên, vị trí lưu ...

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5

CHƯƠNG 3. ẢO HÓA MÁY CHỦ VÀ ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS 3.1 Hiện trạng hệ thống máy chủ tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống máy chủ tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics ...

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 4

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 4

2.2.2 Cấu trúc Vmware ESXi Server Máy chủ ESXi sử dụng cấu trúc VMM-Hypervisor, nghĩa là máy chủ ESXi sẽ tạo một lớp ảo hóa hypervisor để điều khiển quá trình chia sẻ và sử dụng tài nguyên của các máy ảo nhờ cấu trúc sử lý linh hoạt ...

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 3

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 3

CHƯƠNG 2. MỘT SỐ CÔNG NGHỆ ẢO HÓA 2.1 Hyper-V 2.1.1 Giới thiệu về Hyper-V Hyper-V chính là công nghệ ảo hóa thế hệ mới dựa trên hypervisor, khai thác phần cứng server 64-bit thế hệ mới. Người dùng (chủ yếu là doang nghiệp) không cần phải ...

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 2

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 2

Hình 3.21: Chọn ổ đĩa để cài đặt 46 Hình 3.22: Màn hình chọn kiểu ngôn ngữ bàn phím 47 Hình 3.23: Đặt password cho root 47 Hình 3.24: Màn hình xác nhận cài đặt 48 Hình 3.25: Quá trình cài đặt đang diễn ra 48 Hình 3.26: Màn hình hoàn thiện cài ...

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 1

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 1

BỘ CÔNG THƯƠNG TỔNG CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỂ TÀI: ẢO HÓA MÁY CHỦ VÀ ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS Người hướng dẫn : ThS. Trần ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí