Nhượng quyền thương mại trong bối cảnh toàn cầu hóa điều kiện và khả năng áp dụng ở Việt Nam trong thời gian tới - 14

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


Vì vậy, muốn triển khai thành công mô hình , các doanh nghiệp Việt Nam cần tuân thủ các cam kết và luật lệ của hệ thống nhượng quyền. Ngoài ra, bên nhận quyền cũng nên tích cực hợp tác với chủ thương hiệu trong hoạt động đào tạo nhân viên và quảng cáo tiếp thị cho hệ thống nhượng quyền nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cả hai bên trong quá trình hợp tác kinh doanh.

Trang bị những kỹ năng, kiến thức bài bản về quản trị kinh doanh


Để kinh doanh mô hình nhượng quyền thương mại một cách thành công, bên nhận quyền cần trang bị cho mình các kỹ năng, kiến thức bài bản về quản trị kinh doanh để điều hành hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

- Kỹ năng kinh doanh: là kỹ năng ứng dụng những kiến thức tổng quát về thị trường, quảng bá, quảng cáo, quản trị, pháp lý, kế toán, tài chính... Người nhận quyền nên đầu tư thời gian cho việc thu thập những kiến thức nêu trên càng sớm càng tốt để có thể thấu hiểu được mô hình kinh doanh nhượng quyền, mở một cửa hàng mới và điều hành quản lý nó như thế nào.

- Kỹ năng điều hành: là kỹ năng điều hành các hoạt động hàng ngày của cửa hàng, người mua franchise chắc chắc sẽ cần biết điều hành cùng lúc nhiều công việc xảy ra trong cửa hàng của mình. Kỹ năng này cần được đào tạo, huấn luyện mới có được.

- Kỹ năng về con người: là kỹ năng có thể làm việc với nhân viên, có thể thấu hiểu, động viên, chỉ đạo nhân viên. Mọi hoạt động của cửa hàng sẽ được thực hiện thông qua đội ngũ nhân viên nên người chủ cửa hàng franchise phải biết cách phân công và huy động sao cho nhân viên cống hiến và làm việc với tinh thần và năng suất lao động tốt nhất.


KẾT LUẬN

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Nhượng quyền thương mại trong bối cảnh toàn cầu hóa điều kiện và khả năng áp dụng ở Việt Nam trong thời gian tới (13 trang)


Nhượng quyền thương mại đã ra đời và phát triển lâu đời ở các nước phương Tây, được chứng minh là một phương thức kinh doanh hiệu quả, đem lại lợi ích cho cả các doanh nghiệp và nền kinh tế. Ngày nay, nhượng quyền thương mại đã xuất hiện ở hầu hết các nước trên thế giới, hỗ trợ các doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ trụ vững trong môi trường cạnh tranh gay gắt của bối cảnh . Nhượng quyền thương mại đã hình thành và phát triển ở Việt Nam hơn 10 năm qua. Nhiều chuyên gia dự báo, trong thời gian tới phương thức kinh doanh này sẽ “bùng nổ” tại Việt Nam với nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới cũng như những thương hiệu đủ mạnh, có đủ khả năng và điều kiện tiến hành nhượng quyền của Việt Nam.

Nhượng quyền thương mại trong bối cảnh toàn cầu hóa điều kiện và khả năng áp dụng ở Việt Nam trong thời gian tới - 14

Trong vài năm trở lại đây, các phương tiện thông tin đại chúng nhắc nhiều đến hoạt động nhượng quyền thương mại tuy nhiên chưa có một nghiên cụ thể, toàn diện về vấn đề này trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Đề tài “ Nhượng quyền thương mại trong bối cảnh toàn cầu hóa: điều kiện và khả năng phát triển tại Việt Nam” được thực hiện nhằm xác định mức độ phù hợp của mô hình nhượng quyền thương mại đối với các doanh nghiệp Việt Nam cũng như xu hướng phát triển của các thương hiệu nổi tiếng thế giới tại thị trường nhượng quyền Việt Nam; từ đó đề ra một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam. So sánh với mục đích nghiên cứu, khóa luận đã đạt được một số kết quả sau:

- Giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản về toàn cầu hóa và nhượng quyền thương mại, đồng thời cũng nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và trên thế giới nhằm rút ra bài học cho sự phát triển ở Việt Nam.

- Tìm hiểu và phân tích thực trạng, điều kiện từ đó dự đoán khả năng phát triển của nhượng quyền thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.


- Trên cơ sở những lý luận và phân tích thực tiễn hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam, đề xuất những giải pháp nhằm phát triển phương thức kinh doanh này tại Việt Nam.

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và nguồn tài liệu nghiên cứu cũng như kinh nghiệm của bản thân nên bài viết không tránh khỏi những sai sót. Người viết rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thày cô, bè bạn và những người quan tâm tới lĩnh vực này để khóa luận được hoàn thiện hơn.TIẾNG VIỆT

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Vũ Thành Tự Anh (2006), Tản mạn toàn cầu hóa - tài liệu chương trình giảng dạy linh tế Fulbright

2. Bộ Công thương (2008), Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 và kế hoạch năm 2009 của ngành Công thương

3. Bộ Công thương (2008), Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007 và kế hoạch năm 2008 của ngành Công thương

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (2005),

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế


5. Bộ Ngoại giao (2008), Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2007


6. Bộ Tài chính (2008), Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC quy định mức lệ phí mà thương nhận dự kiến nhượng quyền phải nộp khi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

7. Bộ Thương mại (2004), Kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế


8. Bộ Thương mại, Viện nghiên cứu thương mại (1998), Những điều cần biết về tổ chức thương mại thế giới và tiến trình gia nhập của Việt Nam, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội

9. Bộ Thương mại, Vụ Châu Âu (2004), Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu

10. Bộ Thương mại (2006), Nghị định số 35/2006/NĐ - CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại


11. Bộ Thương mại (2006), Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

12. ĐH Quốc gia Hà Nội (2003), Toàn cầu hóa và tác động của nó đến hội nhập của Việt Nam, Hội thảo quốc tế Việt Đức, Hà Nội

13. ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Viện quốc tế KONRAD - ADENAUER – STIFTUNG (2003), Toàn cầu hóa và tác động đối với sự hội nhập của Việt Nam, NXB Thế giới

14. Thomas L. Friedman (2005), Thế giới phẳng, NXB Khoa Học Xã hội


15. Hữu Hoành (2009), “Làn sóng franchise đã bắt đầu”, Tạp chí Doanh nhân và pháp luật số 18 https://tailieuthamkhao.com

16. Luật Cạnh tranh Việt Nam 2004


17. Luật Sở hữu trí tuệ 2005


18. Luật Thương mại Việt Nam 2005


19. Ngân hàng Thế giới (2002), Báo cáo nghiên cứu chính sách: Toàn cầu hóa - tăng trưởng và đói nghèo, NXB Văn hóa thông tin

20. PGS.TS Nguyễn Đông Phong (2009), “Giải pháp phát triển nhượng quyền thương mại ở Việt Nam”, Tạp chí phát triển kinh tế số 222

21. Nguyễn Xuân Thắng (2007), Toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế với tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam, NXB Khoa học xã hội.

22. Nguyễn Khánh Trung (2008), Franchise : chọn hay không, NXB ĐH Quốc gia TPHCM

23. TS Lý Quý Trung (2006), Franchise- bí quyết thành công bằng mô hình nhượng quyền kinh doanh, NXB Trẻ


24. TS Lý Quý Trung (2006), Mua Franchise- cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam, NXB Trẻ

25. Viên Tôn Ngũ Viên (2003), Toàn cầu hóa và nghịch lý của thế giới tư bản chủ nghĩa, NXB Thống kê

TIẾNG ANH


26. Andrew A.Caffey (2002), Franchise and business opportunities - how to find, buy and operate a successful business

27. FRANdata (2007), FRANdata findings: facts about franchising in the United States

28. International Business Strategies (2008), Market research Report : Franchising in Singapore

29. International Business Strategies (2007), Market research Report : Franchising in Thailand

30. International Business Strategies (2008), Market research Report : Franchising in Vietnam

31. PricewaterhouseCoopers (2009), National Economic Statistics - Franchise economic business overlook

32. Andrew J. Sherman (2003), Franchising & Licensing: Two Powerful Ways to Grow Your Business in Any Economy

CÁC WEBSITE


33. Bạn biết gì về franchising? (Phần 1) http://vietnamfranchise.net/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=23

34. Bạn biết gì về franchising? (Phần 2)


http://vietnamfranchise.net/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=24


35. Franchising: Khái niệm Nhượng quyền thương hiệu


http://www.human-pro.com/xay-dung-thuong-hieu/franchising-khai-niem-nhuong- quyen-thuong-hieu.html

36. Gia nhập làn sóng nhượng quyền thương hiệu


http://vietnambranding.com/kien-thuc/tong-quan-thuong-hieu/5130/Gia-nhap-lan- song-nhuong-quyen-thuong-hieu

37. Hoạt động kinh doanh nhượng quyền tại Việt Nam http://vietnamfranchise.net/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1

38. Kinh doanh nhượng quyền tại Việt Nam: cơ hội và thách thức http://www.lantabrand.com/cat1news2067.html

39. Làn sóng nhượng quyền sau hội nhập http://www.saga.vn/Thuonghieu/Nhuongquyenvagiatrithuonghieu/3684.saga

40. Nhượng quyền thương mại: sân chơi mới http://vietnamfranchise.net/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=8

41. Nhượng quyền thương hiệu tại Việt Nam nhiều tiềm năng


http://www.baodatviet.vn/Home/Nhuong-quyen-thuong-hieu-tai-Viet-Nam-nhieu- tiem-nang/20091/26844.datviet

42. Nhượng quyền thương mại - phương thức đầu tư an toàn http://vietnamfranchise.net/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=27

43. Nhượng quyền thương mại - cơn lốc mới trên thị trườngViệt Nam http://vietnamnet.vn/kinhte/thuongmaidichvu/2004/12/351605/


44. Nhượng quyền và việc bảo vệ thương hiệu của bạn http://vietnamfranchise.net/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=31


45. Nhượng quyền thương hiệu - Bí quyết của sự thành công http://vietnamfranchise.net/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=32

46. Nhượng quyền thương hiệu sẽ phát triển nhanh http://www.lantabrand.com/cat1news466.html

47. Nhượng quyền thương mại: lịch sử, hiện tại và tương lai http://saga.vn/Thuonghieu/Nhuongquyenvagiatrithuonghieu/3148.saga

48. Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam: Giải pháp nào cho sự phát triển bền vững?

http://www.saga.vn/Thuonghieu/Nhuongquyenvagiatrithuonghieu/1967.saga


49. Nguồn gốc Franchise http://www.vietfranchise.com/index.php?Module=Content&Action=view&id=28

50. Người Việt chi gần 45 tỷ USD để mua sắm http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/12/3B9FDD23/

51. “Nổi sóng” nhượng quyền bán lẻ http://vneconomy.vn/20080804091237546P0C19/noi-song-nhuong-quyen-ban-le.htm

52. Sinh viên Việt Nam du học Mỹ tăng nhanh http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200910/20090302232515.aspx

53. Sinh viên Việt Nam du học úc ngày càng tăng

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí