Những biến động kinh tế thế giới giai đoạn 2007 - 2008 và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam - 12

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
2

Nội dung:

Khóa luận đã nghiên cứu một cách tổng quan tình hình trên các mặt thương mại, đầu tư, tài chính tiền tệ với các số liệu cập nhật và phân tích diễn biến, nguyên nhân của một số biến động kinh tế nổi bật của kinh tế toàn cầu trong năm qua gồm: tình trạng biến động tăng, giảm kỷ lục của một số mặt hàng tiêu biểu; cuộc khủng hoảng tài chính tín dụng ở Mỹ và Châu Âu, tình hình biến động trên thị trường tài chính tiền tệ, diễn biến của một số đồng tiền. Tác giả đã đi sâu phân tích đánh giá các ảnh hưởng của những sự kiện nói trên đến của Việt Nam, dựa trên số liệu thống kê xuất nhập khẩu của các ngành hàng năm 2007 và năm 2008. Trên cơ sở đó, đưa ra các gợi ý giải pháp từ phía Nhà nước và giải pháp của doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực và tận dụng các lợi thế của các biến động trên để tăng doanh thu, giảm chi phí và chủ động ứng phó tốt nhất đối với diễn biến khó dự đoán của thị trường.

Hi vọng rằng, trong năm tới với các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước và việc áp dụng kịp thời các biện pháp ứng phó với các biến động kinh tế sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu vượt qua khó khăn trước mắt và giải quyết những hậu quả còn tồn đọng, tăng cao tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu góp phần tăng cao nguồn thu ngân sách Nhà nước.


TÀI LIỆU THAM KHẢO


I. TIẾNG VIỆT


1. Quốc An (2008a), “Kỷ lục FDI toàn cầu năm 2007 và dự báo năm 2008”, Ngoại Thương, (06), tr31.

2. Quốc An (2008b), “Luận bàn về khủng hoảng tài chính thế giới hiện nay”, Ngoại Thương, (29), tr 37-40.

3. Th.S. Nguyễn Trí Bảo (2008), “ Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng cho vay dưới chuẩn tại Mỹ”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, (06), tr 71-75.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 103 trang: Những biến động kinh tế thế giới giai đoạn 2007 - 2008 và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam

4. Vũ Bằng (2008), “Chọn ngoại tệ thanh toán: Chuyện lớn hay nhỏ”,

Ngoại Thương, (03), tr4 - 5.

Những biến động kinh tế thế giới giai đoạn 2007 - 2008 và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam - 12


5. TS. Chu Đức Dũng (2008), “Tổng quan kinh tế thế giới năm 2007”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, (06), tr 15- 27.

6. Th.S. Lê Huyền Diệu (2008), “Diễn biến thị trường tài chính thế giới và một số đồng tiền chủ chốt - dự báo xu hướng năm 2008”, Tạp chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ, (3+4), tr 23-25.

7. Phương Dung (2008) “Xuất khẩu năm 2007: Tám điểm vượt trội”, Thời báo Tài Chính Việt Nam, (1+2), tr11.

8. GS.TS. Đặng Đình Đào & TS. Thái Thanh Hà (2009), “Tổng quan về xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2008 và triển vọng 2009”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển (03), tr 6-9.

9. TS. Nguyễn Thanh Đức (2008), “Kinh tế các nước phát triển năm 2007, đặc điểm và triển vọng”, Ngoại Thương, (3+4), tr 11-14.

10. Huy Hào (2008a), “Cải cách cơ chế điều hành của Ngân hàng Nhà nước”, Báo Đầu tư, (34), tr7.

11. Huy Hào (2008b) “Tự chủ hơn cho Ngân hàng Nhà nước”, Báo Đầu tư, (34), tr14.

12. Thanh Hảo (2008), “Những nghịch lý trong xuất khẩu gạo”, Ngoại Thương, (03), tr 6-7.

13. Minh Hiền (2008a), “Thị trường dầu mỏ nóng bỏng với những kỷ lục”,

Ngoại Thương, (14), tr 22-23.


14. Minh Hiền (2008b), “Tổng quan tình hình kinh tế thế giới 2008 và triển vọng 2009”, Ngoại Thương, (3+4), tr 28-32.

15. HN (2008), “Thị trường thép thế giới 2007 và dự báo”, Ngoại Thương,

(14), tr 16-17.


16. TS. Hoàng Xuân Hòa (2009), “Một số tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, (01), tr 25-32.

17. PGS. TS. Nguyễn Đắc Hưng (2008), “Những diễn biến chính gần đây của nền kinh tế thế giới và kinh nghiệm quốc tế trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô đối phó với lạm phát”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, (08), tr 15-21.

18. TS. Lý Minh Khải (2007), “Xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2007: Băn khoăn và trông đợi”, Báo Tài Chính, (12), tr 15-16.

19. Hải Lý (2008), “Quan ngại lãi suất”, Thời báo kinh tế Sài Gòn, (17), tr 45-46.

20. Th.S. Nguyễn Ngọc Mạnh (2008), “Kinh tế Mỹ năm 2007, dấu hiện của một cuộc suy thoái”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, (03), tr 3-11.

21. Lê Minh (2008), “Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu”, Người đại biểu nhân dân, (82), tr4.

22. GS.TS. Nguyễn Văn Nam & TS. Hoàng Xuân Quyền (2009), “Chính sách tài khóa – tiền tệ và tỷ giá ngoại hối kích thích tăng trưởng và tạo việc làm”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, tr 16-19.

23. Phan Minh Ngọc (2006), “Cải cách Ngân hàng Nhà nước có cần trao quyền độc lập không”, Người đại biểu nhân dân, (217), tr3.

24. Phan Minh Ngọc, Phan Thúy Nga (22/04/2006), “Hậu quả của đôla hóa và bài học cho Việt Nam”, Người đại biểu nhân dân, tr3.

25. Nguyễn Duy Nghĩa (2007), “Nhìn lại bức tranh xuất khẩu của nước ta trong 20 năm đổi mới”, Tạp chí cộng sản, (773), tr77-80.

26. TS. Nguyễn Hồng Nhung, (2008), “Thương mại quốc tế 2007 và triển vọng”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, (02), tr 3-7.

27. Kiều Oanh, “Kinh tế Mỹ 2007: Buồn nhiều hơn vui”, Thời báo kinh tế Sài gòn, (50), tr 12-14.

28. Nguyễn Minh Phong (2008), “Đầu tư gián tiếp nước ngoài: Tác động và những lựa chọn cho Việt Nam”, Thời báo Tài chính Việt Nam, (8), tr12.

29. TS. Nguyễn Minh Phong & TS. Lê Tự Minh (2008), “Một số tác động và bài học từ khủng hoảng tài chính Mỹ”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (11), tr 3-10.

30. TS. Phạm Thái Quốc & Th.S Đặng Phương Hoa (2008), “Kinh tế Trung Quốc và Nga năm 2007: những đặc điểm chủ yếu”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, (03), tr 33-39.

31. TS. Nguyễn Trần Quế (2008), “Tác động của kinh tế thế giới đối với kinh tế Việt Nam và hàm ý chính sách”, Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, (03), tr 29-34.

32. Nguyễn Tiến Thỏa (2008), “Tiền, hàng đeo đẳng giá cao”, Thời báo Tài chính Việt Nam, (14+15+16+17+18), tr13.

33. GS.TS Trần Ngọc Thơ, Hồ Quốc Tuấn (2008), “Tăng giá mạnh tiền đồng, coi chừng gây khủng hoảng”, Thời Báo Kinh tế Sài Gòn, (12), tr 12-13.

34. TS. Nguyễn Thị Thơm (2008), “Cải thiện môi trường chính sách để thu hút đầu tư, giải quyết việc làm ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, (356), tr 52-62.

35. Thu Thủy (2007), “Biện pháp nào để giảm nhập siêu?”, Thời Báo Tài chính Việt Nam, (48), tr6.

36. Trang tin xúc tiến thương mại - Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (2008), “Báo cáo lúa gạo năm 2007 - 2008”.

37. Thanh Trường, “Đa dạng các chính sách hỗ trợ xuất khẩu”, Người đại biểu nhân dân, (129), tr3.

38. Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế – Xã hội Quốc gia (2008), “Tình hình kinh tế thế giới năm 2007”, www.ncseif.gov.vn

(Ngày truy cập: 27-02-2009).


39. Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế – Xã hội Quốc gia (2008), “Tình hình kinh tế thế giới và tác động đến kinh tế Việt Nam”, www.ncseif.gov.vn

(Ngày truy cập: 27- 02- 2009).


40. Trung Việt (2008), “Kinh tế EU đối mặt với nhiều khó khăn”,


http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=99&id

=c7c898e62ecdd8


(Ngày truy cập: 02- 03- 2009)

41. Tổng cục Thống kê , “Thông cáo báo chí về số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2007”, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=507&ItemID=6894

(Ngày truy cập 20- 04- 2009)


42. Tổng cục Thống kê, “Thông cáo báo chí về số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2008”, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=507&ItemID=8217

(Ngày truy cập 20- 04- 2009)


43. Tổng cục Thống kê - Thông tin thống kê hàng tháng, “Tình hình kinh tế xã hội các tháng năm 2007 - 2008”

http://www.gso.gov.vn


44. Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, “Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2008 và triển vọng”.

45. Minh Yến (2008), “Cuối 2008: Bức tranh lương thực toàn cầu sẽ ra sao?”, Nhân Dân hằng tháng, (133), tr 36-37.

46. “Kinh tế thế giới năm 2007: tăng trưởng chậm lại, nhưng vẫn ở mức cao”, http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=82&ItemID=50037

(Ngày truy cập: 10- 02- 2009).


47. Kinh tế Nhật Bản đối mặt với triển vọng không sáng sủa


http://www.tinthuongmai.vn/IWINews.aspx?catalogID=2071&ID=6688 8

(Ngày truy cập: 28- 02- 2009).


48. Kinh tế Nhật Bản: Tình hình và dự báo,

http://www.trade.hochiminhcity.gov.vn/data/file/2008/01/1861/03-01- 2008_0.16930679376913016.html (Ngày truy cập: 28- 02- 2009)

II. TIẾNG ANH


49. BBC, “US Economy at a glance” http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7217227.stm (Ngày truy cập: 10- 02- 2009)

50. BBC, “US inflation reaches 17 year-high” http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7191970.stm (Ngày truy cập: 10- 02- 2009)

51. http://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm (Ngày truy cập: 10- 02- 2009) https://tailieuthamkhao.com

52. FAO (2008), “Food Outlook, November, 2008” http://www.fao.org/docrep/011/ai474e/ai474e00.htm (Ngày truy cập: 26- 04- 2009)

53. IMF (2007), World Economic Outlook: Spillovers and Cycles in the Global Economy, www.imf.org (Ngày truy cập: 10- 02- 2009)

54. IMF (2007), World Economic Outlook: Globalization and Inequality,

Chapter 1, www.imf.org (Ngày truy cập: 10- 02- 2009)


55. IMF (2008), World Economic Outlook: Housing and Business Cycle, Chapter1. Chapter 2, Chapter5, www.imf.org (Ngày truy cập: 11-02- 2009)

56. IMF (2009), “World Economic Outlook Update: Global Economic Slump Challenges Policies”, p.6

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/


(Ngày truy cập: 10-02-2009)


57. Thomas Helbling, Valerie Mercer-Blackman (20-03-2008), “Commodity Price Moves and the Global Economic Slowdown”

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/RES032008A.htm


(Ngày truy cập: 01- 03- 2009)


58. UNCTAD, “Foreign Direct Investment Reached New Record In 2007”


http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=9439&intItemID

=1528&lang=1


(Ngày truy cập: 25- 02- 2009)


59. US Inflation Calculator, “Table of Historical Inflation Rates by Month and Year 1914 – 2009”

http://www.usinflationcalculator.com/index.php?s=US+inflation+2007

+-2008


(Ngày truy cập 12- 03- 2009)


60. X-rates, “2007 - American Dollar to 1 EUR” http://www.x-rates.com/d/USD/EUR/hist2007.html (Ngày truy cập: 05- 03- 2009)

61. X-rates, “2008 - American Dollar to 1 EUR” http://www.x-rates.com/d/USD/EUR/hist2008.html (Ngày truy cập: 05- 03- 2009)

62. X-rates, “2007 - EUR to 1 Japanese Yens”


http://www.x-rates.com/d/EUR/JPY/hist2008.html

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí