Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 34

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
118

Nội dung:

PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH LIÊN KẾT CỦA MỘT SỐ CÂU ĐƠN VÀ CÂU GHÉP HAI MỆNH ĐỀ

# Đây là kết quả do bộ phân tích cú pháp liên kết (chưa xử lý câu ghép) đưa ra cho 50 câu đầu trong tập ngữ liệu mẫu của hệ thống dịch Việt – Anh sử dụng ADJ. Với độ chính xác của bộ phân tích cú pháp khoảng 80%, một số liên kết trong câu có thể không đúng.

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 34 82 1

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 34 82 2

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 34 82 3

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 34 82 4

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 34 82 5

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 34 82 6

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 34 82 7

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 34 82 8

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 305 trang: Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí