Tài liệu miễn phí

Chia sẻ tài liệu tham khảo miễn phí giúp bổ xung thêm các thông tin hữu ích cho các bạn trong công việc của mình.

Thẩm định dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi

Thẩm định dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quãng Ngãi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT NGUYỄN VIỆT DŨNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Chính sách công Mã số: 60.31.14 LUẬN VĂN THẠC SỸ ...
Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế dự án xe buýt tốc hành An Sương - Cộng Hòa - Bến Thành

Phân tích lợi ích và chi phí kinh tế dự án xe buýt tốc hành An Sương - Cộng Hòa - Bến Thành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT HUỲNH THẾ DÂN PHÂN TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ KINH TẾ DỰ ÁN XE BUÝT TỐC HÀNH AN SƯƠNG – CỘNG HÒA – BẾN THÀNH Chuyên ngành: ...
Phân tích lợi ích và chi phí dự án thủy điện Đăkre, tỉnh Quảng Ngãi

Phân tích lợi ích và chi phí dự án thủy điện Đăkre, tỉnh Quảng Ngãi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT NGUYỄN NGỌC TRÂN PHÂN TÍCH LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN ĐĂKRE, TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Chính sách công Mã số: 603114 LUẬN VĂN ...
Phân tích lợi ích - chi phí dự án cầu Vàm Cống

Phân tích lợi ích - chi phí dự án cầu Vàm Cống

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT TRẦN THỊ THÙY LINH PHÂN TÍCH LỢI ÍCH - CHI PHÍ DỰ ÁN CẦU VÀM CỐNG CHUYÊN NGÀNH: CHÍNH SÁCH CÔNG MÃ NGÀNH: 603114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ...
Phân tích chuỗi giá trị xoài cát tỉnh Đồng Tháp

Phân tích chuỗi giá trị xoài cát tỉnh Đồng Tháp

B Ộ GIÁO D Ụ C VÀ ĐÀO T Ạ O TR ƯỜ NG Đ Ạ I H Ọ C C Ầ N TH Ơ T Ừ TH Ị KIM TRANG MSHV: M000174‌ PHÂN TÍCH CHU Ỗ I GIÁ TR Ị XOÀI CÁT T Ỉ NH Đ Ồ NG THÁP LU Ậ N VĂN TH Ạ C SĨ KINH T Ế NGÀNH KINH T Ế NÔNG NGHI Ệ P Mã s ố ngành: 60 62 01 15 H ...
Lợi ích và chi phí của dự án Metro TP. Hồ Chí Minh

Lợi ích và chi phí của dự án Metro TP. Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT Nguyễn Trọng Khương LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN METRO TP.HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Chính sách công Mã số: 603114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. Tiến sĩ Trần Ngọc Anh 2. ...
Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh tại kho bạc Nhà nước Bắc Ninh

Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh tại kho bạc Nhà nước Bắc Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MẠNH HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN NSNN CẤP TỈNH TẠI KBNN BẮC NINH Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN ...
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần xây dựng giao thông I Thái Nguyên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN o0o LÊ VIỆT HÙNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY DỰNG GIAO THÔNG I THÁI NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ PHÂN TÍCH TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ HÀ NỘI - 2010 MỤC ...
Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  MAI ĐÌNH LÂM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành : Kinh tế tài chính - ngân hàng Mã số : 60.31.12 ...
Chiến lược xây dựng thương hiệu VNPT trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Chiến lược xây dựng thương hiệu VNPT trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUỐC VIỆT CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VNPT TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành : THƯƠNG MẠI Mã số : 60.34.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH ...
Chiến lược phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Công ty cổ phần Viễn thông FPT đến năm 2010

Chiến lược phát triển dịch vụ quảng cáo trực tuyến của Công ty cổ phần Viễn thông FPT đến năm 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH CHUNG THỊ MINH THU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT ĐẾN NĂM 2010 Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.05 ...
Ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hoá dân gian Việt Nam

Ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hoá dân gian Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN DƯƠNG QUANG ĐIỆN (Thích Thanh Điện) ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN VĂN HOÁ DÂN GIAN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tôn giáo học Mã số: 62.22.90 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC ...
Bầu không khí tâm lý tập thể điện thoại viên trung tâm chăm sóc khách hàng Viettel tại Hà Nội

Bầu không khí tâm lý tập thể điện thoại viên trung tâm chăm sóc khách hàng Viettel tại Hà Nội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ NGỌC BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ TẬP THỂ ĐIỆN THOẠI VIÊN TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VIETTEL TẠI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: TÂM LÝ HỌC Mã số: 603180 ...
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam

Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN HẢI GIANG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM . Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN ...
Phân tích và định giá cổ phiếu HPG của Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát

Phân tích và định giá cổ phiếu HPG của Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG MINH TRÍ PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU HPG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG ...

Danh mục

Xem nhiều trong Tài liệu miễn phí

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí