Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 25

6. Từ cách nhìn phân tích theo hướng tổng hợp, chúng tôi nhận dạng hàm lượng văn hóa gắn với đặc điểm dân tộc của ngôn ngữ. Sự hình thành đường dây lập mã của CTLC gắn với năng động của tư duy theo hướng tri nhận tại môi ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 24

Thêm vào đó, trong tham thoại 2, người bán lại kết hợp dùng từ “là ít”ở cuối câu để nhấn mạnh, mang đậm tính tình thái chủ quan: đánh giá túi gạo có khả năng nhiều hơn số lượng 10 cân). Tất cả đều thể hiện tính chuyển ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 23

Có lẽ điều này cũng được chúng tôi giải thích bằng yếu tố phi NN, nhất là yếu tố tâm lí của người Việt. Xuất phát điểm vẫn là tính chất cực đoan (một bên tôn trọng hết mực và một bên bị xúc phạm nhất) của sự “duy ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 22

Nét nghĩa “không có quan hệ huyết thống”, vừa chỉ người dưng, vừa chỉ”rể là khách” trong gia đình. Điều này thể hiện quan niệm của người Việt: trọng “dâu” (vợ con trai) hơn là”rể” (chồng con gái). Nét nghĩa này kết hợp ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 21

TXH chịu sự chế định nghiêm ngặt của nguyên tắc lựa chọn, nguyên tắc thói quen, qui tắc XH, qui tắc sử dụng NN, nghi thức GT của đặc trưng tâm lí, văn hóa dân tộc qui định để tạo YNHÂ (trở lại ví dụ (76, tr 131), chương 4) cùng ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 20

Đặc trưng VHDT của sự chuyển nghĩa là nó chỉ tồn tại trong NN này mà không tồn tại ở NN khác. Ví dụ (86), M:Cá này bao nhiêu một kí vậy cô?; B:Có 20 ngàn hà, bác ơi! (rẻ, nên mua); M:20 ngàn lận à? (đắt, không mua) Các tiểu từ tình ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 19

e/ Nhóm vị từ sắc thái biểu cảm tuyệt đối và biểu thị mức độ cực cấp: Nghĩa của vị từ được tạo từ phương thức láy và phương thưc ghép thường nhấn mạnh thành phần nghĩa biểu cảm bởi vì nó là sự sắc thái hóa và cụ ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 18

Việc nghiên cứu YNHÂ theo hướng trên đây buộc ta phải giải thích về cái được thông báo và cái được hiểu trong một ngữ cảnh cụ thể. Chính ngữ cảnh sẽ có tác dụng ngược trở lại với vai trò cao trong việc giúp người nói lựa ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 17

2.5.5. Hỏi để chứng minh điều mình nói là đúng: “Chứng” là cái dựa vào để bảo đảm sự việc là có thật. “Chứng minh” là làm cho người nghe thấy rõ là có thật, là đúng bằng chính lý lẽ, bằng chính sự việc mà người nói ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 16

Cấu trúc giải mã luôn thông qua “lăng kính chủ quan“ [100] của người nhận. Nên trong giao tiếp, không phải lúc nào sự giải mã cũng diễn ra dễ dàng: người lập mã tạo nên cấu trúc mã bằng HT này nhưng người giải mã hiểu bằng một ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 15

Tin cũ của hành động hỏi trực tiếp là tiền đề của cấu trúc thông báo, nên nó được công nhận đương nhiên, không cần phải đưa thành thông báo mới nữa, nên cách phân bố tin đã biết không cần nêu tường minh hay còn gọi là tin cũ- ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 14

Cũng ở cấp độ ngữ pháp, chúng tôi còn đặc biệt chú ý thống kê một số biểu thức tình thái giới hạn khung tình thái hàm ngôn trong phát ngôn chứa HĐHGT. Một số biểu thức tình thái sử dụng hư từ và tổ hợp hư từ tạo nghĩa hàm ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 13

Phát ngôn chứa HĐHGT có cấu trúc HT cú pháp cũng giống với cấu trúc cú pháp của phát ngôn chứa HĐHTT. Vậy vấn đề là: dựa vào đâu để khẳng định một HT NN trong những PN có vỏ ngữ âm như nhau có chứa PTH hay không phải PTH? Đồng ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 12

Cũng ở cấp độ ngữ pháp, thứ ba, chúng tôi chú ý biểu thức tình thái có chức năng giới hạn khung tình thái cho mục đích PN mang lại ND ý nghĩa tình thái hiển ngôn trong PN chứa HĐHTT. Ngoài khung tình thái được đánh dấu bằng các PTH, ...

Phát ngôn chứa hành động hỏi trong giao tiếp mua bán bằng tiếng Việt - 11

2.1.3. Phân biệt HĐH (ask) và PNH (question) – Đề cập vấn đề PNH, các sách ngữ pháp tiếng Việt theo quan điểm truyền thống thường nhận diện PNH theo 2 tiêu chí chính: mục đích nói, có dấu hiệu riêng của tình thái hỏi, hoặc kết hợp ...

Danh mục

Danh mục tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved