Nghiên cứu sự tác động của giá bất động sản đến tín dụng ngân hàng tại TP.HCM - 4

Khoản mục cho vay của các ngân hàng bắt nguồn từ bốn nguồn chủ yếu: trực  tiếp từ người vay, qua việc mua các trái phiếu từ những người bán xe hơi và các hàng hóa tiêu dùng khác, bằng việc mua lại các khoản nợ có nguồn gốc từ ...

Nghiên cứu sự tác động của giá bất động sản đến tín dụng ngân hàng tại TP.HCM - 3

Phương pháp tiếp cận thị trường là một mô hình của sự đơn giản hóa. Nó chỉ yêu cầu việc thu thập số liệu bán hàng cho những phần đất tương đương nhau đã được bán gần đây. Những giá bán này sau đó được so sánh với những ...

Nghiên cứu sự tác động của giá bất động sản đến tín dụng ngân hàng tại TP.HCM - 2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN SỰ TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 Giá bất động sản 1.1.1 Khái niệm giá bất động sản Khái niệm: Giá BĐS là giá trị của BĐS thông qua giá bán. Số tiền này có thể ...

Nghiên cứu sự tác động của giá bất động sản đến tín dụng ngân hàng tại TP.HCM - 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRUNG HOÀNG NGHIÊN CỨU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TẠI TP.HCM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân Hàng Mã số : ...

Danh mục

Danh mục tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved