Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ - 1

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
3

Nội dung:


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH




LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP


ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ - CHI NHÁNH CẦN THƠ


Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán Mỹ-chi nhánh Cần Thơ (19 trang)

TH.S LÊ PHƯỚC HƯƠNG VÕ QUANG MINH

Mã số SV: 4104298

Lớp: Kiểm Toán 2 - Khóa 36 (KT1041A2)


Cần Thơ – 2013LỜI CẢM TẠ


Kính thưa Quý Thầy Cô!

Sau thời gian nghiên cứu, gắn bó học tập tại trường Đại học Cần Thơ dưới sự dẫn dắt của giảng viên trường, em nhận được nhiều kiến thức quý báu trong chuyên ngành và ngoài cuộc sống, đó là hành trang đầu tiên khi em ra trường bước vào đời. Và nhân dịp này, em xin gửi lời cám ơn chân thành tới Quý Thầy, Cô trường Đại học Cần Thơ. Đặc biệt là GVHD_Th.S Lê Phước Hương, người trực tiếp hướng dẫn, cô luôn tận tình giúp đỡ, sữa chữa lỗi để em hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp này.

Em xin chân thành cám ơn Quý lãnh đạo Công ty TNHH Kiểm Toán Mỹ, các Anh/Chị trong Công ty đã nhiệt tình giúp đỡ trong suốt quá trình thực tập tại Công ty, đã giúp em biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

Em cũng xin gửi lời cám ơn đến các Anh/Chị khóa trước và các bạn trong nhóm thực tập tại Công ty TNHH Kiểm Toán Mỹ đã đóng góp những ý kiến bổ ích trong thời gian em thực hiện đề tài.

Do hạn chế và kiến thức cũng như thời gian, đề tài không tránh khỏi sai sót, hạn chế. Vì vậy, em kính mong sự góp ý quý báu từ Quý Thầy Cô, Anh/Chị tại Công ty TNHH Kiểm Toán Mỹ để đề tài luận văn của em được hoàn thiện hơn.

Cuối lời, em xin kính chúc Quý Thầy Cô trường Đại học Cần Thơ, Quý Anh/Chị làm việc tại Công ty TNHH Kiểm Toán Mỹ dồi dào sức khỏe, thành công trong công tác và cuộc sống. Chúc Công Ty TNHH Kiểm Toán Mỹ ngày phát triển, lớn mạnh, thịnh vượng trong tương lai.

Xin chân thành cám ơn!


Cần Thơ, ngày ….. tháng …. năm 2013

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)


Võ Quang MinhLỜI CAM ĐOAN


Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào.

Cần Thơ, ngày ….. tháng …. năm 2013

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)


Võ Quang Minh


Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục chi phí tại công ty TNHH kiểm toán 3659

BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP


Họ và tên người nhận xét: LÊ PHƯỚC HƯƠNG Học vị: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán

Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ hướng dẫn

Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế - QTKD, Đại học Cần Thơ

Tên sinh viên: VÕ QUANG MINH MSSV: 4104298

Lớp: Kiểm toán 2 – K36 (KT1041A2)

Tên đề tài: Đánh giá tại Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ - Chi nhánh Cần Thơ

Cơ sở đào tạo: Khoa Kinh tế - QTKD, Đại học Cần Thơ

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ......................................

...................................................................................................................................

2. Hình thức trình bày: ..........................................................................................

...................................................................................................................................

3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ...............................

...................................................................................................................................

4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: .....................................

...................................................................................................................................

5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

6. Các nhận xét khác: ............................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

7. Kết luận: .............................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Cần Thơ, ngày ….. tháng …. năm 2013

NGƯỜI NHẬN XÉT


Th.S Lê Phước Hương

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2013

NGƯỜI NHẬN XÉT

(Ký và ghi rõ họ tên)


MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1

1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1

1.1.2 Căn cứ khoa học thực tiễn 2

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2

1.2.1. Mục tiêu chung 2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3

1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

1.4.1. Phạm vi không gian 3

1.4.2. Phạm vi thời gian 3

1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 3

1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 4

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

.................................................................................................................................5

2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 5

2.1.1. Khái quát kiểm toán 5

2.1.2 Một số khái niệm liên quan trong kiểm toán 6

2.1.3. Khái quát khoản mục chi phí 10

2.1.4. Quy trình kiểm toán khoản mục chi phí 15

2.1.5. Một số gian lận, sai sót có thể xảy ra khi kiểm toán các khoản mục chi phí 20

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 21

2.2.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 22

CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ 23

3.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ 23

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 23

3.1.2. Cơ cấu tổ chức 24

3.1.3. Mục tiêu, nguyên tắc, phương hướng hoạt động của Công ty TNHH Kiểm Toán Mỹ 25

3.1.4. Những dịch vụ Công ty cung cấp 26

3.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ 26

3.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của AA – Chi nhánh Cần Thơ trong những năm gần đây 27

3.1.7. Những thuận lợi, khó khăn của Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ 29

3.2. KHÁI QUÁT QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ 31

3.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 31

3.2.2. Thực hiện kiểm toán 36

3.2.3. Hoàn thành kiểm toán 37

3.3. KHÁI QUÁT CHUNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN MỸ 38

3.3.1. Tìm hiểu HTKSNB 38

3.3.2. Đánh giá rủi ro kiểm soát 39

3.3.3. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 39

3.3.4. Thử nghiệm cơ bản 40

CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC 41

4.1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN 41

4.1.1. Tiếp nhận khách hàng 41

4.1.2. Lập kế hoạch kiểm toán 49

4.1.3. Tìm hiểu HTKSNB và đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát 51

4.1.4. Xác lập mức trọng yếu 55

4.2. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN 57

4.2.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát và đánh giá lại rủi ro kiểm soát 57

4.2.2. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản 60

4.3. GIAI ĐOẠN HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN 82

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH 84

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved