Các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty TNHH phân phối FPT - 11

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


Chương III: Một số giải pháp để hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty TNHH Phân phối FPT‌‌

I. Định hướng phát triển hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của công ty TNHH Phân phối FPT

1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Phân phối FPT

Tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường công nghệ thông tin và viễn thông tại Việt Nam và tiếp tục phát triển kế hoạch vươn ra thị trường nước ngoài.

Tìm kiếm những đối tác mới là những công ty công nghệ hàng đầu thế giới, thắt chặt quan hệ với những đối tác hiện tại và mở rộng một cách vững chắc hệ thống đại lý công nghệ thông tin hiện nay của Công ty.

Luôn sát cánh cùng các đối tác và hệ thống đại lý của mình mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm công nghệ thông tin mới nhất, đa dạng về chủng loại, hoàn hảo về chất lượng.

2. Định hướng phát triển hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của công ty TNHH Phân phối FPT

Nâng cao uy tín của Công ty ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Đây là vấn đề quan trọng trong kinh doanh vì uy tín càng cao, khả năng chinh phục khách hàng và đối tác trong kinh doanh càng tốt. Qua đó, sức cạnh tranh của Công ty ngày càng được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. Đây là điều kiện cần để Công tu có thể tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt và bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh cũng là nhân tố tích cực để góp phần nâng cao uy tín của Công ty.

Xác định được tầm quan trọng của hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong Công ty. Để có những chiến lược hoạt động và mức độ đầu tư đúng đắn, trước hết Công ty và cụ thể là các cấp lãnh đạo cần xác định được tầm quan

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty TNHH phân phối FPT (14 trang)


trọng và sức ảnh hưởng của bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh đối với bộ phận kinh doanh nói riêng và toàn Công ty nói chung. Trên cơ sở đó tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong thời gian tới.

Các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty TNHH phân phối FPT - 11

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh theo hướng thiết lập hợp lý và ổn định các mối quan hệ với nhà sản xuất và các đại lý, có sự phối hợp chặt chẽ với các đối tượng này để tổ chức các chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh có hiệu quả. Với đối tượng là hãng sản xuất, công ty và bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của Công ty cần hiểu rõ đặc điểm của sản phẩm và thị hiếu tiêu dùng của thị trường nội địa để có thể tư vấn cho hãng sản xuất, giúp hãng sản xuất xây dựng và thực hiện những chương trình hỗ trợ phù hợp với thị trường Việt Nam. Với đối tượng là các đại lý – những khách hàng trực tiếp của Công ty, cần hiểu rõ đặc thù và yêu cầu của họ để có thể tiến hành các chương trình hỗ trợ thiết thực, đem lại hiệu quả cao cho đại lý, sự hài lòng của người tiêu dùng và cuối cùng là đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Nếu Công ty phân phối thực hiện tốt vai trò trung gian của mình, tức là tạo ra sợi dây liên kết hài hòa từ hãng sản xuất - nhà phân phối - các đại lý - người tiêu dùng, riêng trong lĩnh vực xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh, Công ty có thể tạo ra những chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh kết hợp, hiệu quả cao mà vẫn tiết kiệm được chi phí.

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. Với mục tiêu xuyên suốt “Bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh sẽ là bộ phận hỗ trợ đắc lực nhất cho của Công ty”, việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, Công ty luôn chú trọng đến công tác nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh: nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào, liên tục đào tạo và tái đào tạo kiến thức chuyên môn, kiến thức về sản phẩm và các kỹ năng mềm khác như giao tiếp, tổ chức sự kiện, giải quyết khủng hoảngThực tiễn cho thấy nhân sự trong lĩnh


vực Marketing nói chung và xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh nói riêng muốn làm việc có hiệu quả phải liên tục tăng cường kinh nghiệm thực tế chứ không chỉ dựa vào kiến thức trong sách vở và trường học. Như vậy, chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao là một nhân tố thúc đẩy quá trình cải tiến chất lượng và hiệu quả hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh.

Một nhân tố khác để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh là phải xây dựng các định hướng, chiến lược, kế hoạch hoạt động dựa trên cơ sở thực tiễn và khoa học. Tuyệt đối tránh tình trạng các kế hoạch được xây dựng dựa trên những suy nghĩ chủ quan và phán đoán theo cảm giác của nhân sự lên kế hoạch hoặc của các cấp lãnh đạo trong Công ty. Đẩy mạnh các hoạt động khảo sát, tìm hiểu và nghiên cứu thị trường, đồng thời giữ mối quan hệ thân thiết với các đại lý để nhanh chóng nắm bắt được những khó khăn cũng như tâm tư nguyện vọng của họ. Từ đó mới có thể đề ra được những chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn và đem lại hiệu quả cho Công ty.

Ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ – kỹ thuật hiện đại cũng là một nhân tố giúp nâng cao chất lượng của hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. Cụ thể như các ý tưởng về hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh được trình bày hay thể hiện một cách rõ nét, sắc sảo từ đó tăng tính thuyết phục; quá trình bàn bạc, trao đổi thông tin và đi đến kết luận, do có các ứng dụng công nghệ, mà trở nên thông suốt và nhanh chóng.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. Trong khi không phải mọi bộ phận, mọi cấp lãnh đạo trong Công ty đều đánh giá đúng mức độ tác động cụ thể của từng hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, việc tổ chức các chương trình xúc tiến và hỗ trợ không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả cao. Do đó, việc tăng cường công tác quản lý hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh cần phải được chú trọng. Từ đó, Công ty sẽ tổ chức được các hoạt động xúc tiến hiệu quả, khoa học và có cơ sở đánh giá


chính xác tác động của từng hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh đến toàn bộ kết quả kinh doanh của Công ty.

Tăng cường ngân sách cho hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. Do đặc thù của Công ty Phân phối, chi phí cho hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh sẽ được lấy từ hai nguồn chính: thứ nhất là kinh phí hỗ trợ từ hãng sản xuất và thứ hai là trích từ lợi nhuận của doanh nghiệp phân phối. Công ty cần phải khai thác triệt để nguồn ngân sách thứ nhất và tăng cường thêm nguồn ngân sách thứ hai để tạo cơ sở, tiền đề đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong Công ty.

Phát triển liên kết ngành dọc và giữa các bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở các trung tâm kinh doanh trong Công ty. Đây là một chiến lược xuyên suốt được đặt ra ngay từ thời kỳ đầu Công ty thành lập và cho đến nay vẫn được chú trọng thực hiện. Thực tiễn cho thấy để hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh được tiến hành khoa học, rành mạch và có hệ thống, rất cần có cơ cấu tổ chức bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh chặt chẽ và hợp lý để từng bộ phận có thể nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Cơ cấu tổ chức bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở Công ty Phân phối FPT hiện nay được chia theo các cấp như sau: đứng đầu là Ban phát triển kinh doanh, bên dưới là các bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở từng trung tâm kinh doanh. Trong các bộ phận này, các nhân viên phụ trách hoạt động hỗ trợ và phát triển kinh doanh có thể phân chia theo sản phẩm/nhóm sản phẩm hoặc theo khu vực thị trường. Ban phát triển kinh doanh phải có nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của các trung tâm về mặt chuyên môn. Công ty cũng khuyến khích các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh liên kết tổ chức giữa các trung tâm kinh doanh trong Công ty hoặc các chương trình quảng cáo, khuyến mại có quy mô cấp công ty, liên kết được tất cả các trung tâm kinh doanh trong Công ty như chương trình khuyến mại “Máy tính xách tay – Mua ngay trúng lớn” vừa qua.


Tận dụng triệt để các mối quan hệ với các công ty con khác trong tập đoàn để thực hiện các chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh hiệu quả và tiết kiệm. Định hướng này cũng đã được đề ra ngay từ thời kỳ đầu thành lập Công ty. Điều này rất phù hợp với mục tiêu của Tập đoàn FPT là đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động. Và thực tế, cho đến nay, Tập đoàn FPT đã có rất nhiều công ty con hoạt động trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, truyền thông, làm phim, tổ chức sự kiện. Nên tận dụng những công ty con này, biến thành những nhà cung ứng dịch vụ cho bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của Công ty Phân phối FPT để vừa đạt hiệu quả hoạt động vừa tiết kiệm được chi phí. Ngoài ra, cũng cần thắt chặt mối quan hệ với bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của các công ty con khác trong Tập đoàn FPT để có thể kết hợp thực hiện các chương trình khuyến mại, quảng cáo hay quan hệ công chúng quy mô lớn vừa hiệu quả vừa gây tiếng vang.

. Bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của Công ty khi thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mại. đều đặt mục tiêu là xây dựng tên tuổi cho sản phẩm mình kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh đó rất cần chú ý đến việc khẳng định tên tuổi cho nhà phân phối, ví dụ như đặt logo nhà phân phối bên cạnh logo hãng sản xuất, tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh dưới danh nghĩa nhà phân phối đối với sản phẩm mình kinh doanh.‌

II. Một số nhóm giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty TNHH Phân phối FPT

1. Nhóm giải pháp vĩ mô

1.1. Nhà nước cần có quan điểm toàn diện hơn về xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh.

Xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh là hoạt động quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Hoạt động này cũng đã và đang phát


triển tại Việt Nam với tốc độ và quy mô ngày càng lớn. Để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, các doanh nghiệp cần phải cân đối ngân sách để có một khoản chi phí dành cho các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. Mặt khác, các doanh nghiệp làm các dịch vụ xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh (in ấn, thiết kế, truyền thông, tổ chức sự kiện) cần phải được coi là một bộ phận quan trọng cần được ưu tiên trong đầu tư công nghệ. Nhà nước cần chấp nhận cho các doanh nghiệp thương mại (trong đó có các doanh nghiệp phân phối) được hạch toán một khoản chi cho xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh vào chi phí sản xuất kinh doanh với một tỷ lệ phần trăm lớn hơn.

Hơn thế nữa, hiện nay hầu như các tổ chức xúc tiến thương mại của Chính phủ chỉ quan tâm đến xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu. Do đó, trong thời gian tới, Nhà nước cần quan tâm hơn đến hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, góp phần phát triển thị trường nội địa.

1.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh.

Hệ thống pháp luật về xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của nước ta hiện nay còn không ít chồng chéo, gây nhiều khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp thương mại. Có thể đơn cử một ví dụ nhỏ như sau: khi doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại bốc thăm xác nhận trúng thưởng, theo quy định của pháp luật, phải được sự cho phép và đặt dưới sự giám sát của Cục xúc tiến thương mại thuộc Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương). Được ghi rõ trong công văn xác nhận cho phép thực hiện chương trình khuyến mại là một điều khoản buộc doanh nghiệp phải gửi công văn thông báo kèm theo bản sao công văn xác nhận đó đến các Sở thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương có liên quan. Điều đó có nghĩa là nếu chương trình khuyến mại này được thực hiện trên phạm vi cả nước, doanh nghiệp sẽ phải gửi công văn đến Sở thương mại của 64 tỉnh, thành phố, gây rất nhiều khó khăn và lãng phí cho doanh nghiệp. Trong khi đó, nếu Cục xúc tiến thương mại thực hiện việc thông báo này sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều bởi Cục đã sẵn có hệ thống trao đổi thông tin với các Sở thương mại cũng


như các cơ quan hữu quan khác. Hoặc có thể dẫn chứng một ví dụ khác về sự quản lý chồng chéo của Nhà nước: Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) phải thay mặt Nhà nước để quản lý các hoạt động thương mại của doanh nghiệp, trong đó có hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo, theo quy định hiện nay được đặt dưới sự kiểm soát của Bộ Văn hóa Thông tin.

Như vậy, thực tế đó đã đặt ra cho Nhà nước nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. Đầu tiên Nhà nước cần rà soát lại toàn bộ những văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh, sau đó lọc bỏ hoặc chỉnh sửa những văn bản chồng chéo, thiếu thống nhất. Dựa vào tình hình thực tiễn, cần nhanh chóng nhận biết những yếu tố mới trong hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh để kịp thời ban hành những văn bản pháp luật điều chỉnh. Những văn bản pháp luật đó cần được xây dựng trên các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với luật pháp và các quy ước quốc tế

- Đồng bộ với các văn bản pháp luật đã ban hành

- Làm rõ phạm vi, quyền hạn của từng tổ chức, thành phần tham gia vào công tác quản lý Nhà nước về xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh.

- Quy định rõ trách nhiệm cụ thể (chế tài phạt) của những sai phạm trong hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh.

Đồng thời, cùng với những sửa đổi trong hệ thống pháp luật, Nhà nước cần tổ chức tập huấn đào tạo về hệ thống pháp luật cho các doanh nghiệp thương mại trong nước và liên tục cập nhật những sửa đổi, bổ sung để các doanh nghiệp nắm được và thực hiện tốt. Có như vậy, những nỗ lực sửa đổi hệ thống pháp luật về hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của Nhà nước mới thực sự có ý nghĩa.

1.3. Tạo điều kiện cho các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ phát triển.

Các nhà cung ứng dịch vụ bổ trợ là những công ty chuyên về quảng cáo, đặt quảng cáo, tổ chức sự kiện, tổ chức hội chợ – triển lãm, thiết kế, in ấn. Đây là


những đối tác mà bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của các công ty sẽ phải làm việc thường xuyên. Thực tế cho thấy, trừ một vài công ty lớn có đội ngũ nhân sự đủ mạnh mới tự mình làm các công việc như tổ chức sự kiện, thiết kế catalogue, banner. còn lại hầu hết sẽ đi thuê các công ty chuyên nghiệp thực hiện. Do đó, việc Nhà nước tạo điều kiện cho các công ty cung ứng dịch vụ bổ trợ này phát triển vững mạnh cũng là một hình thức hỗ trợ gián tiếp đến hoạt động xúc tiến kinh doanh ở các công ty thương mại.

Có thể đề xuất một số kiến nghị cụ thể như sau: Đối với các doanh nghiệp làm dịch vụ quảng cáo, Nhà nước cần miễn giảm thuế đối với các thiết bị nhập khẩu để doanh nghiệp đổi mới công nghệ quảng cáo. Đối với các doanh nghiệp tổ chức hội chợ - triển lãm, Nhà nước nên đầu tư xây dựng các khu hội chợ triển lãm hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế và có kế hoạch cho thuê dài hạn và ưu đãi đối với các doanh nghiệp này. Như vậy, các doanh nghiệp tổ chức hội chợ - triển lãm mới có thể chủ động về thời gian và chi phí để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình.

Như vậy, có thể thấy nhóm giải pháp vĩ mô được đề cập ở trên nếu được thực hiện tốt sẽ là động lực phát triển không nhỏ đối với hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại Việt Nam nói chung và Công ty TNHH Phân phối FPT nói riêng.

2. Nhóm giải pháp vi mô

2.1. Nâng cao nhận thức của nhân viên Công ty về vị trí, vai trò của hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh.

Theo như định hướng của Công ty là cần phải xác định được tầm quan trọng của hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh cũng như căn cứ vào vai trò của hoạt động này trong Công ty ngày càng lớn đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn, cần phải nhận thấy rằng việc nâng cao hiểu biết của Công ty và nhất là các cấp lãnh đạo về vị trí, vai trò của hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh là biện pháp cần phải triển khai triệt để và ngay lập tức. Khi ban giám đốc và các bộ phận có liên quan khác

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved