Các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển - 12

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

5. Nguyễn Ninh Kiều, Nguyễn Xuân Thành, “Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright”, Bài giảng 14, Trang 8.

6. Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh, (2007) “Nghiệp vụ tài chính phái sinh và thực trạng sử dụng tại Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Giải pháp phát triển thị trường phái sinh ở Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, trang 121 - 129.

7. Nguyễn Văn Tiến, (2004) Cẩm nang và các giao dịch kinh doanh ngoại hối, Nhà xuất bản thống kê.

8. Nguyễn Văn Tiến, (2009) Giáo trình Tài chính quốc tế, Nhà xuất bản Thống kê.

Tiếng Anh


9. John C.Hull, (2006), Options, Futures and other derivatives,

Pearson Prentice Hall.


10. Moosa, A.I., (2004), International Finance, Mc Graw - Hill.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển


11. Jake Bernstein, How the Futures Markets Work, New Yord Institute of Finance.

Các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển - 12

Tài liệu website


12. Trang web của Ngân hàng Á Châu: www.acb.com.vn


13. Trang web của Bank for International Settlements: www.bis.org


14. Trang web của Sở giao dịch Chicago: www.cmegroup.com.


15. www.easyforex.com


16. www.euronext.com


17. Trang web của Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam: www.eximbank.com.vn

18. Trang web của Ngân hàng Sài Gòn Thương tín: www.saccombank.com.vn

19. Trang web của Tri thức - Kỹ năng kinh doanh: www.saga.vn


20. Trang web của Ngân hàng Nhà nước: www.sbv.gov.vn


https://tailieuthamkhao.com

21. Trang web của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam: www.vietcombank.com.vn

22. Trang web Báo Tin tức kinh doanh và tài chính: www.vneconomy.vn.

23. Trang web báo Tin nhanh Việt Nam: www.vnexpress.net.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí