Bong bóng bất động sản ở Mỹ giai đoạn 2001 - 3/ 2008 và bài học cho Việt Nam - 14

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


STT

Từ viết tắt

Từ đầy đủ

1

ACB

Asia Commercial Bank

2

BĐS

Bất động sản

3

CCI

Consumer Confidence Index

4

CMO

Collaterized Mortgage Obligation

5

FED

Federal Reserve System

6

FICO

Fair Isaac & Co

7

GDP

Gross Domestic Product

8

IMF

International Monetary Fund

9

NAHB

Nation Association of Home Builders

10

NAR

National Association of Realtors

11

NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated Quotation System

12

OCB

Ocean Bank

13

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development

14

OFHEO

Office of Federal Housing Enterprise Oversight

15

QTR

Quarter

16

RETI

Real estate Transparency Index

17

S/P

Standard & Poor’s

18

SCB

Saigon Commercial Bank

19

SHB

Saigon Hanoi Bank

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 120 trang: Bong bóng bất động sản ở Mỹ giai đoạn 2001 - 3/ 2008 và bài học cho Việt Nam

Bong bóng bất động sản ở Mỹ giai đoạn 2001 - 3/ 2008 và bài học cho Việt Nam - 14


DANH MỤC BẢNG BIỂU


Hình

Tên bảng

Trang

Hình 1

Giá trị bất động sản Mỹ năm 1990

29

Hình 2

Tỷ lệ tổng số tài sản ròng danh nghĩa của khu vực bất

động sản dân sinh trong GDP giai đoạn 1952 - 2006

30

Hình 3

Tỷ lệ của các ngành dịch vụ, hàng hoá và xây dựng trong

GDP thực tế giai đoạn 1950-2006

30

Hình 4

Tỷ lệ lợi nhuận của 7 ngành công nghiệp giai đoạn 1998-

2006

31

Hình 5

Tỷ lệ nhân công trong 7 ngành công nghiệp tư nhân giai

đoạn 1998-2007

32

Hình 6

Bảng thống kê chỉ số giá nhà quốc gia của S/P 500

34

Hình 7

Biểu đồ biểu thị giá nhà theo S/P 500

35

Hình 8

Giá trung bình của những căn nhà đang sử dụng tháng

4/2005 theo khu vực tại Mỹ.

36

Hình 9

Trung bình số nhà mới xây và đang sử dụng đã bán trong

1 tháng giai đoạn 2001-2005

37

Hình 10

Biểu đồ biểu thị tổng khối lượng giao dịch trung bình

trong một tháng giai đoạn 2001-2005

37


Hình 11

Biểu đồ biểu thị giá nhà ở Mỹ theo S/P 500 giai đoạn

2006 - 2007

39

Hình 12

Những khu vực được xếp theo mức độ an toàn

40

Hình 13

Biểu đồ biểu thị số lượng nhà rao bán ở Phoenix, Arizona

từ tháng 7/2005 đến tháng 3/2006 https://tailieuthamkhao.com

41

Hình 14

Biểu đồ thể hiện khối lượng giao dịch trung bình ở Mỹ

giai đoạn 2005-2007

42

Hình 15

Sự tăng trưởng của thị trường cho vay dưới chuẩn giai

đoạn 1994-2006

45

Hình 16

Quy trình cung cấp vốn cho thị trường bất động sản

47

Hình 17

Biểu đồ biểu thị sự thay đổi tỷ lệ lãi suất liên bang Mỹ

giai đoạn 2003-2/2008

49

Hình 18

Chỉ số giá nhà Mỹ giai đoạn 1996- 2007 theo S/P 500 và

OFEHO

50

Hình 19

Tỷ lệ lãi suất liên bang Mỹ giai đoạn 2000 - 3/2008

54

Hình 20

Nợ dự tính của các ngân hàng trong năm 2007

56

Hình 21

Chỉ số chứng khoán trên một số thị trường vào ngày

31/3/2008

60

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí