Khóa Luận Tốt Nghiệp Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 1

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
4

Nội dung:


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

------- -------Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 1 3864


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


Đề tài:

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN MARKETING DU LỊCH TẠI CAO BẰNG


Giáo viên hướng dẫn : ThS. Trần Bích Ngọc

Sinh viên thực hiện : Hoàng Thị Lan

Lớp : Trung 3

Khóa 44


Hà Nội, 05-2009


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ TRONG BÀI 3

DANH MỤ C KÝ HIỆ U VIẾ T TẮ T 4

CHƯƠNG I – LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING DU LỊCH 5

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của Marketing trong du lịch 5

1.2. Các chính sách trong 6

1.2.1. Chính sách sản phẩm 6

1.2.2. Chính sách giá cả 11

1.2.3. Chính sách phân phối 14

1.2.4. Chính sách xúc tiến và quảng bá 15

1.2.5. Các chính sách khác 16

1.3. Các yếu tố phát triển Marketing du lịch 18

1.3.1. Các yế u tố thuộ c môi trường bên trong 18

1.3.2. Môi trường bên ngoài 18

CHƯƠNG II – TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI CAO BẰNG 19

2.1. Tiềm năng du lịch Cao Bằng 19

2.1.1. Tổng quan về tỉnh Cao Bằng 19

1) Vị trí địa lý, kinh tế - xã hội 19

2) Đặc điểm dân cư, dân tộc 20

2.1.2. Tài nguyên du lịch 22

1) Tài nguyên du lịch tự nhiên 22

2) Tài nguyên du lịch nhân văn 24

2.1.3. Đánh giá chung về tiềm năng du lịch Cao Bằng 29

2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch tại Cao Bằng 30

2.2.1. Lượng khách du lịch 30

2.2.2. Doanh thu từ hoạt động du lịch 32

2.3. Kế t cấ u hạ tầ ng phụ c vụ du lịch 37

CHƯƠNG III - THỰC TRẠNG MARKETING DU LỊCH TẠI CAO BẰNG 41

3.1. Tổng quan về hoạt động Marketing Du lịch tại Cao Bằng 41

3.2. Công tác nghiên cứu Marketing du lịch 41

3.2.1. Nghiên cứu khách hàng 41

3.2.2. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh 44

3.2.3. Đánh giá hoạt động kinh doanh và thị trường du lịch của Cao Bằng 47

3.3. Công tá c định vị sản phẩm, phân đoạn thị trường, lự a chọ n thị trườ ng mụ c tiêu 49

3.4. Chính sách Marketing Mix 50

3.4.1. Chính sách sản phẩm 50

3.4.2. Chính sách giá 52

3.4.3. Chính sách phân phối 54

3.4.4. Chính sách quảng bá và khuếch trương 55

3.4.5. Chính sách con người 58

3.4.6. Chính sách Cơ s ở vật chất và Quy trình phục vụ 61

CHƯƠNG IV – BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN MARKETING DU LỊCH TẠI CAO

BẰNG 67

4.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển Marketing du lịch tại Cao Bằng 67

4.1.1. Quan điểm phát triển ngành du lịch Cao Bằng 67

4.1.2. Mục tiêu phát triển ngành du lịch Cao Bằng 69

4.2. Biện pháp phát triển Marketing du lịch tại Cao Bằng 70

4.2.1. Nâng cao nhận thức về Marketing Du lịch, đưa Marketing Du lịch trở thành

điểm nhấn xuyên suốt trong hoạt động kinh doanh du lịch ở tỉnh Cao Bằng 70

4.2.2. Tổ chức, khai thác, phát triển du lịch vớ i cá c ngà nh liên quan 71

4.2.3. Xã hội hoá du lịch 72

4.2.3. Định vị sả n phẩ m , phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu 75

4.2.4. Phát triển các chính sách Marketing – Mix cho du lịch Cao Bằng 77

KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU THAM KHẢO I

PHỤ LỤC 1 - Một số hình ảnh về Cao Bằng VI

PHỤ LỤC 2 - Nghiên cứu Marketing Du lịch tại Cao Bằng X

PHỤ LỤC 3 - Danh mục di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia phân theo huyện, thị XIV

PHỤ LỤC 4 - Danh mục di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh phân theo huyện, thị XVI

PHỤ LỤC 5 - Danh mục di tích văn hóa XIX

LỜI NÓI ĐẦU


Hoạt động kinh doanh du lịch đang ngày càng phát triển và chiếm một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế thế giới. Tổng sản phẩm toàn ngành trên toàn cầu năm 2008 đạt 8 ngàn tỉ USD, tăng 3% so với năm 2007 dù trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp khủng hoảng trầm trọng, nhiều ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến tăng trưởng âm[59]. Đúng như John Naisbitt – nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ đã khẳng định: “Du lịch là ngành có đóng góp hàng đầu cho nền kinh tế thế giới” [62].

Việt Nam, với lợi thế về vị trí địa lý , kinh tế , chính trị , xã hội , nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, cùng với vị thế của Việt Nam trong hợp tác kinh tế khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao , ngành du lịch Việt Nam ngày càng phát triển . Du lị ch Việt Nam đ ã vươn lên hàng trung bình trong khu vực, chỉ còn sau 4 nước du lịch phát triển hàng đầu là Thái Lan, Singapore, Malaysia và Indonesia. Du khách đến Việt Nam từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ [54]. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, hiện nay Việt Nam là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng du lịch cao nhất khu vực và thế giới [60]. Với các tà i nguyên du lị ch và dự án liên quốc gia ưu tiên đầu tư đến năm 2020 thì du lịch Việt Nam sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và trở thành “điểm đến của thiên niên kỷ mới”.

Cao Bằng, tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, được biết đến như “cái nôi” của cách mạng Việt Nam, có truyền thống đấu tranh bất khuất kiên cường, là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số và đặc biệt là nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhân văn phong phú, độc đáo, cảnh quan đa dạng và nhiều điểm du lịch đặc sắc. Tuy nhiên, Cao Bằng vẫn là một tỉnh nghèo, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Ngành du lịch Cao Bằng tuy đạt được một số thành tựu, nhưng những thành tựu đó chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí và vai trò vốn có của du lịch Cao Bằng và thấp về trình độ so với một số tỉnh lân cận. Qua quan sát, tìm hiểu phân tích lý luận thực tiễn, em đã nhận thấy một trong những vấn đề nổi cộm nhất - lý giải cho việc du lịch tỉnh Cao Bằng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng - đó là hoạt động Marketing Du lịch chưa thực sự được chú trọng và phát triển hiệu quả. Trong giai đoạn phát triển mới cùng những mục tiêu và nhiệm vụ mới của nền kinh tế nói chung và ngành du lịch – dịch vụ nói riêng, thì giải quyết, khắc phục sự

yếu kém trong công tác Marketing Du lịch ở tỉnh Cao Bằng càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy em lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp phát triển Marketing Du lịch tại Cao Bằng” với mục đích nghiên cứu, tổng kết hoạt động du lịch nói chung, công tác Marketing du lịch nói riêng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, từ đó xây dựng các biện pháp phát triển Marketing du lịch tại Cao Bằng trong xu hướng quốc tế hóa kinh tế - phát triển du lịch khu vực và thế giới.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Thực trạng hoạt động Du lịch và Marketing Du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2004 đến năm 2008 – là thời điểm đánh dấu 5 năm hoạt động, thời điểm trước và sau sự ra đời của Luật Du lịch 2005, để thấy rõ được sự vận động và phát triển của thị trường du lịch tại Cao Bằng, từ đó đề ra các biện pháp phát triển Marketing du lịch cho Cao Bằng. Vận dụng các phương pháp thu thập, tổng hợp phân tích số liệu; phương pháp so sánh; phương pháp sử dụng biểu đồ; phương pháp nghiên cứu thực địa; phương pháp điều tra nghiên cứu Marketing để tiến hành nghiên cứu đề tài. Cấu trúc của bài Khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 4 phần nội dung chính:

Chương 1 – Lý luận chung về Marketing Du lịch

Chương 2 – Tổng quan về hoạt động Du lịch tại Cao Bằng Chương 3 - Thực trạng Marketing Du lịch tại Cao Bằng

Chương 4 – Biện pháp phát triển Marketing Du lịch tại Cao Bằng

Em xin chân thành cảm ơn những ý kiến quý báu của Th.S Trần Bích Ngọc – Giảng viên Khoa Kinh doanh Quốc tế và các thày cô giáo trong Trường Đại học Ngoại Thương đã hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành bài viết. Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô chú công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng, Cục Thống kê Cao Bằng, Ủy ban Dân tộc Cao Bằng, Công ty Du lịch Cao Bằng đã tạo điều kiện giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực hiện bài khóa luận. Trong quá trình nghiên cứu và kết luận, dù em đã cố gắng, nhưng do trình độ và nhận thức còn nhiều mặt hạn chế và đề tài nghiên cứu ngoài phạm vi ngành học, nên em không tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết, em rất mong nhận được các đóng góp quý báu của các thầy cô và các bạn để đề tài thực sự có hiệu quả.

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ TRONG BÀI


Stt

Thứ tự

Nội dung

Trang

Bảng


1

Bảng 1.1

Các chính sách giá trong du lịch

13

2

Bảng 2.1

Tình hình tăng trưởng kinh tế Cao Bằng từ 2004-2008

20

3

Bảng 2.2

Lượng khách du lịch đến Cao Bằng qua các năm 2004- 2008

31

4

Bảng 2.3

Doanh thu du lịch Cao Bằng giai đoạn 2004-2008

33

5

Bảng 2.4

Cơ cấu doanh thu du lịch Cao Bằng chia theo loại hình dịch vụ

34

6

Bảng 2.5

Chỉ tiêu tăng trưởng du lịch hàng năm

36

7

Bảng 2.6

Đóp góp của doanh thu du lịch tỉnh Cao Bằng vào

GDP tỉnh

36

8

Bảng 3.1

So sánh doanh thu, lượng khách du lịch năm 2008 của

Cao Bằng và các tỉnh lân cận

44


9


Bảng 3.2

So sánh điểm tương đồng giữa Cao Bằng và các tỉnh

lân cận


46

10

Bảng 3.3

Tình hình đầu tư cho công tác tuyên truyền và quảng

bá du lịch tỉnh Cao Bằng

56


11


Bảng 3.4

Thực trạng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh

Cao Bằng


59

12

Bảng 3.5

Đánh giá chất lượng và nhu cầu đào tạo năng lực du

lịch chuyên sâu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

61

13

Bảng 3.6

Hiện trạng cơ sở lưu trú tỉnh Cao Bằng

62

14

Bảng 3.7

Hiện trạng công suất sử dụng phòng trung bình năm ở

Cao Bằng

62

15

Bảng 3.8

Danh mục 20 khách sạn, nhà hàng tiêu biểu tại Cao

Bằng

63

16

Bảng 3.9

Số nhà hàng và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

(2004-2008)

64

17

Bảng 3.10

Dự án Du lịch kêu gọi vốn đầu tư đầu tư đến 2010

65

18

Bảng 4.1

Một số chỉ tiêu phát triển du lịch Cao Bằng

69

19

Bảng 4.2

Chỉ tiêu thu nhập và lao động ngành du lịch tỉnh Cao

Bằng

69

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 116 trang: Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng


20

Bảng 4.3

Dự báo doanh thu xã hội từ du lịch của Cao Bằng, giai

đoạn 2005-2010

69

Biể u đồ


21

Biểu đồ 2.1

Lượng khách du lịch đến Cao Bằng qua các năm 2004-

2008

30

22

Biểu đồ 2.2

Doanh thu du lịch Cao Bằng giai đoạn 2004-2008

33

23

Biểu đồ 2.3

Cơ cấu doanh thu du lịch tỉnh Cao Bằng

35

Hình vẽ


24

Hình 1.1

Quan hệ giữa sản xuất, Marketing, tiêu thụ hàng hoá

và dịch vụ

8


25

Hình 1.2

Hệ thống phân phối trong du lịch củ a S .Wahab,

Crampon & Rothfield


15

26

Hình 1.3

Marketing – Mix trong dịch vụ du lịch

17

27

Hình 3.1

Đường cầu nhó m khá ch 1, cầ u ít co giãn khi giá tăng

52

28

Hình 3.2

Đường cầu nhó m khá ch 2, cầu co giãn khi giá tăng

53

29

Hình 3.3

Kênh phân phối cấp không

54

30

Hình 3.4

Kênh phân phối cấp một

55


31


Hình 3.5

Tỷ lệ nhân viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh theo kết quả

khảo sát của TOEIC Việt Nam


60

32

Hình 4.1

Lợ i ích xã hộ i hoá du lịch

74


DANH MỤ C KÝ HIỆ U VIẾ T TẮT


Stt

Ký hiệu viết tắt

Thuyế t minh

1

DL

Du lị ch

2

KDLQT

Khách du lịch quốc tế

3

KDLNĐ

Khách du lịch nội địa

4

TxCB

Thị xã Cao Bằng https://tailieuthamkhao.com

5

UNWTO

Tổ chứ c Du lị ch Thế giớ i

6

XH

Xã hội

CHƯƠNG I – LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING DU LỊCH‌


1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của Marketing trong du lịch

Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định [34]. Từ hoạ t độ ng du lị ch tự phá t trong nề n văn minh Hy Lạ p , Ai Cậ p đế n du lị ch hiệ n đạ i, du lị ch đã phát triển mạnh

mẽ về cả chiề u rộ ng lẫ n chiề u sâu, có ý nghĩa toàn diện về các mặt chính trị, kinh tế , văn hoá , xã hội. Du lị ch hiệ n đạ i ngà y cà ng phá t triể n nhiề u loạ i hì nh du lị ch mớ i , dịch vụ phong phú , đa dạ ng và hướ ng đế n mụ c đí ch đá p ứ ng nhu cầ u củ a con ngườ i ngày càng cao.

Xuấ t phá t từ yêu cầ u phá t triể n ngà nh du lị ch hiệ n đạ i, thuậ t ngữ Marketing vố n sử dụng trong thúc đẩy hoạt động kinh doanh sản phẩm hữu hình , đượ c vậ n dụng vào ngành du lịch với những tính chất đặc biệt riêng . Như ta đã biế t , Marketing là sự tác động tương hỗ hai mặt của một quá trình thống nhất. Một mặt, nghiên cứu thận trọng, toàn diện nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng để định hướng sản xuất nhằm đáp ứng những nhu cầu đó; Mặt khác tác động tích cực đến thị trường, đến nhu cầu hiện tại và tiềm tàng của khách hàng nhằm đạt được mục tiêu củ a doanh nghiệ p, tổ chứ c [10,5].

Marketing du lịch tập hợp các thuật ngữ của hoạt động du lịch, kinh doanh lữ hành và Marketing, do đó hiệ n nay trên thế giớ i , các tác giả gặp khó khăn và chưa có định nghĩa thống nhấ t về Marketing du lị ch . Có nhiều quan niệm và cách hiểu về thuật ngữ “Marketing du lịch” trong đó, các định nghĩa sau đây là phổ biến nhất:

Marketing du lịch là một triết lý quản trị mà nhờ nghiên cứu, dự đoán, tuyển chọn dựa trên cơ sở nhu cầu của du khách nhằm đem sản phẩm ra thị trường sao cho phù hợp với nhu cầu tiêu dùng và nhằm mục đích tiêu dùng, mục đích thu nhiều lợi nhuận của tổ chức du lịch đó (Tổ chức Du lịch Thế giới).

Marketing du lịch là một loạt các phương pháp và kỹ thuật được hỗ trợ bằng một tinh thần đặc biệt và có phương pháp nhằm thỏa mãn các nhu cầu không nói ra hoặc nói ra của khách hàng có thể là mục đích tiêu khiển hoặc những mục

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí