Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 7

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
2

Nội dung:

ly đến mình và có li cho mình nht. Chng hn hi 27, khi nghe được câu chuyn gia Hng Ngc và Try Nhi, sbphát hin, Bo Thoa nghĩ

ra kế “ve su lt xác” nhưng trước sau vn cân nhc kĩ càng: “Xưa nay

nhng đa gian dâm, trm cướp, bng dđu ra trò c…Nay ta biết được

sxu xa ca nó, nếu không cn thn, không nhng thêm chuyn mà ta

cũng chng hay ho gì. Bây gilánh đi không kp, chi bng dùng li ve su thoát xác mi được” [2, tr.364]. hi 27, qua đon đc thoi ni tâm, Bo

Thoa đã th

hin tư

tưởng phong kiến thông qua vic phê phán li sng

buông tung, không biết lnghi ca Bo Ngc và Đi Ngc: “Bo Ngc và Đi Ngc tnhcùng mt nơi, anh em hnhiu lúc không biết tránh shim nghi, cười đùa không giý, vui gin bt thường...” [2, tr.362].

Lâm Đi Ngc bên ngoài ln bên trong đu yếu đui, đa su, đa

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc (7 trang)

cm, hay ti phn. Nàng có tâm hn lãng mn, thích thơ và nhc. Tuyết

Cn đã dành nhiu dòng đc thoi ni tâm cho nàng. Đi Ngc luôn trong tình trng ngn ngang, chng chéo ca nhiu trng thái tình cm khác nhau. Đon nghe Bo Ngc khen mình trước mt STương Vân và Tp Nhân hi 32 là mt ví d. Biết bao bun, vui, ti, gin din ra trong suy nghĩ ca nàng. Nàng thích đc thvăn chương lãng mn, hay nhìn người và cnh ri khóc ti. Hành đng chôn hoa ca nàng đã trthành hình nh kinh đin trong văn hc, khc ha rõ nét mt thiếu ntuyt mĩ vi mt tâm hn đa su, đa cm.

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 7

Bo Ngc cũng được Tào Tuyết Cn dành cho nhiu dòng tâm trng thhin thái đca chàng vcon người và cuc sng xung quanh chàng. Đc bit là nhng dòng đc thoi ni tâm thhin tình cm dành cho Đi Ngc. Qua đó có ththy Bo Ngc cũng luôn mang nhng trăn tr, ưu tư.

Bo Ngc thường có nhng hành đng quan tâm, chia svi tt cmi

người, chàng cũng hay trn hc, nói năng không ging ai, thích đc sách cm,...Đc bit đi vi Đi Ngc hay bị ốm, Bo Ngc có nhiu hành đng quan tâm, lo lng: thường lui ti thăm hi, chơi đùa cùng, tng khăn,

xin thuc cho Đi Ngc,…, như

vy cũng đ

thy s

yêu thương chân

thành mà Bo Ngc dành cho Đi Ngc.

Tào Tuyết Cn đã khc ha nhân vt ca mình rt thành công bng

ngôn ng

và hành đng. Thông qua hành đng và ngôn ng

các nhân vt

thhin trng thái tâm lí, tính cách, tư tưởng ca mình. Nhvy mà chúng ta nhn ra chân dung ca nhng con người mang tư tưởng mi như Bo Ngc, Đi Ngc và nhng con người mang tư tưởng phong kiến như Bo Thoa, cùng nhiu hình nh các nhân vt khác trong phGi.

4.3.3. Din biến tâm lí nhân vt


Tâm lí nhân vt hay ni tâm nhân vt là toàn bnhng biu hin

thuc cuc sng bên trong ca nhân vt. Đó là nhng tâm trng, suy nghĩ,

nhng phn ng tâm lí ca nhân vt trước nhng cnh ng, tình hung

trong cuc sng, được biu hin trong hot đng, cch[15, tr.1066].

ca mi người

Tâm lí nhân vt trong “Hng lâu mng” được tác gikhc ha rt

chi tiết, tm, theo mch logic ca tâm lí con người bên ngoài cuc sng. Vic miêu ttâm lí được trin khai qua nhng thpháp đc đáo như mượn hàng lot gic mng đdin ttâm lí yêu đương không nói nên li (gic mng hi 57 ca Bo Ngc khi nghe tin Đi Ngc sp vTô Châu đ

ly chng, gic mng ca Đi Ngc

hi 82 khi lo sb

gv

Giang

Nam) hoc thông qua đc thoi ni tâm ca nhân vt. Có ththy đây

hai dng đc thoi, đc thoi trước con người thì thiên vtượng, đc thoi trước thiên nhiên thiên vbc bch ni tâm.

đánh giá đi

Miêu ttâm lí trong “Hng lâu mng” được Tào Tuyết Cn chú

trng hai nhân vt là GiBo Ngc và Lâm Đi Ngc. Qua đó nói lên nhng cung bc cm xúc ca nhân vt trong tình yêu.

Có thly hi 29 làm ví d, Tào Tuyết Cn đã xây dng nhng

đon tâm lí ngn gn, dn dp gia Bo Ngc và Đi Ngc khi hhiu

lm nhau, qua đó cho ta thy tình cm trong hai người luôn hướng đến nhau nhưng vn phi gitình thăm dò ý tca nhau.

Bo Ngc nhân vic Trương đo sĩ nhc chuyn hôn nhân đã khó chu, li thêm li nói ca Đi Ngc, Bo Ngc hiu nhm, trong lòng phin não, li nghĩ: “Người ta không hiu lòng tôi, còn tha thđược, ngđâu em không biết rng trong trái tim tôi, trong mt tôi chcó em thôi? Em không ci gbun phin trong tôi, ngược li li còn chn hng tôi. Thế mi hay trong trái tim tôi lúc nào cũng có em, còn trong trái tim em li không có tôi. Bo Ngc nghĩ vy nhưng không nói được ra li” [2, tr.410]. Đi Ngc lòng nghĩ: “Trong lòng anh thc là có tôi, nhưng có câu “Vàng

ngc sánh đôi”, anh trng câu y hay trng tôi? Tôi dù có nhc đến

chuyn vàng và ngc, đáng lanh clàm như không nghe thy, thế mi là đi tt vi tôi, không mt chút tình riêng nào. Nhưng mi khi tôi gi chuyn “vàng ngc” anh ccung cung! Đbiết lòng anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyn “Vàng ngc sánh đôi”. Anh stôi ngvc, cý làm ra sng st đđánh la tôi” [2, tr.410]. Đi Ngc lo âu, nàng chưa đttin. Cô gái yếu đui quan nim mt tình yêu tuyt đi, không có schia shay thay đi.

Bo Ngc nghĩ:

Đi vi tôi thì thế

nào cũng được, ch

cn em

mun, thì dù phi chết ngay tôi cũng nguyn, em biết, em không biết cũng

được, chvi tm lòng tôi. Thế mi gn tôi, không xa tôi” [2, tr.410]. Đi

Ngc li nghĩ: “Anh cvic biết anh. Anh tt, tôi cũng tt. Anh mun quên mình đi, đchu toàn cho tôi. Thế là anh không mun tôi gn anh, mà li có ý làm cho tôi phi xa anh đy…” [2, tr.410].

Ch

qua nhng đon miêu t

tâm lí nhân vt như

vy ta đã thy

được cái thế gii ni tâm ca nhân vt. Hluôn có nhng suy nghĩ, dn

vt.Tình yêu dưới chế

đphong kiến bt h

phi kìm nén cm xúc,

không được nói ra điu mình mun nói. GiBo Ngc và Lâm Đi Ngc yêu nhau nhưng phi dùng li nói gitình đthăm dò ý ca nhau. Qua đó thy tính cách ca Đi Ngc là đa su, đa cm, Bo Ngc là người si

tình, mang nhiu ni nim tâm smà không thnói lên được, nó là nguyên nhân dn đến căn bnh ngây di kì l.

hi 32, khi Đi Ngc nghe được Bo Ngc nói vi STương

Vân, tp Nhân rng: “Không khi nào cô Lâm li nói nhng câu nhm như thế, nếu nói đến, tôi đã xa cô y lâu ri” [2, tr.446]. Đi Ngc nghe vy “…va mng, va s, va ti, va thương. Mng là: mt mình không nhm, ngày thường vn cho anh y là người tri k, giquthc như vy.

Slà: trước mt người khác, anh y vn nghĩ đến mình, vn khen ngi

mình, đbiết mi tình nng nàn không he ngi tí gì. Ti là: anh đã là tri kca tôi, thì tt nhiên tôi cũng là tri kca anh. Anh và tôi đã là mt đôi tri k, thì ti sao còn có chuyn “vàng và ngc”. Mà dù có chuyn “vàng ngc” thì vàng ngc y đáng llà ca anh vi tôi, chti sao li còn có cô Bo Thoa na? Thương là: cha mmt sm, dù có nhng li ghi lòng tc

d, nhưng không có ai tác thành cho ta. Vchăng, gn đây đã chm có

bnh, tinh thn hong ht…Tôi dù là tri k

ca anh nhưng s

không th

chđược lâu. Anh dù tri kca tôi, nhưng tôi bc mnh thì làm sao? Nghĩ

đến nông ni y, Đi Ngc không cm được nước mt, mun đi vào đ

gp nhau, nhưng li nghĩ hơi vô v, đành gt nước mt quay v[2, tr.447]. Chcó câu nói ca Bo Ngc mà Đi Ngc suy nghĩ ra biết bao chuyn, tchuyn xa đến chuyn gn, thin ti đến tương lai, tchuyn bn thân đến chuyn người khác. Nhng dn vt đau kh, nhng su não thương tâm, nhng nim vui, ni bun ca Đi Ngc được tác gimiêu thết sc sinh đng trong mt đon văn ngn. Lâm Đi Ngc yêu mt người nhưng cô luôn phi băn khoăn, thp thm, lo âu vtình cm thc smà ngui y dành cho nàng. Tơ lòng ri ren, cm xúc đan xen ln ln ca người con gái yếu đui.

Hay như đon đc thoi ni tâm ca Bo Thoa hi 34, khi Bo Ngc bGiChính đánh, Bo Thoa lo nghĩ cho Bo Ngc, cm mến trước

tm lòng ca chàng nhưng ri nàng cũng nhanh chóng nghĩ ti sao Bo

Ngc không nghĩ đến vic ln bên ngoài cho GiChính đphin lòng. Rõ ràng dòng đc thoi y cho thy nàng lúc nào cũng cư xvà suy nghĩ trong vòng lgiáo phong kiến.

Mi nhân vt mt cách nói chuyn, mt li suy nghĩ riêng, mt sc thái tình cm khác nhau, không ln vào nhau, đđta thy tác gilà mt người rt am hiu quy lut tâm lí nhân vt. Nhng trang miêu ttâm lí sc

so, đy tài năng ca Tào Tuyết Cn dường như len li vào tng ngõ

ngách ca tâm trng, ca tng mch máu, nhp thca nhân vt. Nhvy mà người đc có thkhám phá được chiu sâu bên trong ca nhân vt.

4.3.4. Tiu kết

“Hng lâu mng” có đến 443 nhân vt, mc dù slượng đông đúc như vy nhưng dưới ngòi bút ca Tào Tuyết Cn, mt thế gii nhân vt sinh đng vi nhng nét ngoi hình, tính cách cùng nhng đc đim ngôn ng, hành đng, tâm lí riêng bit đã to được n tượng sâu sc trong lòng người đc.

Chân dung đc đáo ca các tiu thư và cu chtrong phGiđô hi hin lên đy sang trng, quyn quý. Đó là chàng Bo Ngc phong nhã, đa tình, tính cách ngông cung khác người, luôn có nhng hành đng đi ngược li vi quan nim đo đc phong kiến và chàng luôn dành mt tình yêu chân thành đến Đi Ngc vi nhiu tâm skhông nói thành li được. Nàng Đi Ngc tư dung xinh đp llùng, đa su đa cm, luôn giày vò bn thân

trong nhng dòng suy nghĩ bi thương. Đó là thiếu nBo Thoa đài các,

thông minh, xinh đp, luôn biết “cư xtùy thi”, con người nàng luôn sng trong vòng lgiáo phong kiến,…Có thnói, “Hng lâu mng” thc slà mt thế gii ca nhng con người đi thc bước vào trang sách đsng cùng tư tưởng ca Tào Tuyết Cn.

KT LUN


Trước sbiến đng ca thi đi, vi nhn thc sâu sc cùng trái tim nhy cm, Tào Tuyết Cn đã phn ánh bc tranh xã hi đương thi mt cách chân thc vào 120 hi ca thiên tiu thuyết “Hng lâu mng”. Thông qua vic xây dng nhng bi kch con người cá nhân, tác giđã tcáo thc trng xã hi đen ti, hbi, vi nhng quan nim hà khc, nghit ngã ca chế đphong kiến Trung Hoa thế kXVIII đang trên đà suy tàn. Đng thi tác gicũng ca ngi, khng đnh stiến bca nhng tư tưởng, tình cm mi mđang tri dy trong lòng xã hi.

Bi kch hôn nhân và bi kch tư tưởng trong tiu thuyết “Hng lâu

mng” được Tào Tuyết Cn phn ánh mang đến ý nghĩa xã hi rng ln, gn lin vi chế đxã hi phong kiến lúc by gi. Chính nhng đnh kiến phong kiến chđã đy cuc hôn nhân gia Bo Ngc – Đi Ngc – Bo Thoa vào thm kch, cũng chính nhng quan nim phong kiến phn đng đã bóp nght nhng con người mang tư tưởng mi vbình đng, tdo như

Bo Ngc trong bi kch. Nhng bi kch trong “Hng lâu mng”

ch

là s

tht bi tm thi ca nhng tư

tưởng mi, s

thng li ca tư

tưởng

phong kiến cũng chlà thng li tm thi vì trước sau gì nó cũng sb

nhng tư tưởng mi loi b.

Tri qua thi gian, “Hng lâu mng” vn là câu chuyn hp dn trong lòng người đc, là đtài gây nhiu hng thú cho gii nghiên cu trên nhiu phương din đlàm sng dy trong tác phm nhng giá trbt hmà Tào Tuyết Cn đã dng tâm sáng tác.


TÀI LIU THAM KHO


1. Li Nguyên Ân (2004), 150 thut ngvăn hc, NXB Đi hc Quc gia Hà Ni.

2. Bùi Hnh Cn, Ngc Anh, Kiu Liên (dch) (2009), Hng lâu mng (tp 1), NXB Văn hc.

3. Bùi Hnh Cn, Ngc Anh, Kiu Liên (dch) (2009), (tp 2), NXB Văn hc.

Hng lâu mng

4. Nguyn Thanh Diên (2012), Nhân vt cô đơn trong Hng lâu mng qua so sánh vi rng Na­uy, Khóa lun tt nghip Đi hc, Đi hc Quc gia Hà Ni.

5. Lê Văn Dương, Lê Đình Lc, Lê Hng Vân (2011), NXB Giáo dc, Đà Nng.

Mĩ hc đi cương,

6. Trn Xuân Đ

(1991),

Nhng b

tiu thuyết c

đin hay nht Trung

Quc, NXB Tp. HChí Minh. https://tailieuthamkhao.com

7. Trn Xuân Đ(2003), Lch svăn hc Trung Quc, NXB Giáo dc.

8. Hà Minh Đc (2003), Lí lun văn hc, NXB Giáo dc, Hà Ni.

9. Lê Bá Hán, Trn Đình S, Nguyn Khc Phi (đng chbiên) (2004), Tđin thut ngvăn hc, NXB Giáo dc, Hà Ni.

10. Nguyn Thái Hòa (2005), Tđin tu t­ Phong cách thi pháp hc, NXB Giáo dc.

11. Nguyn Th

Hoa (2010),

Giá tr

hin thc ca Hng lâu mng, Khóa

lun tt nghip Đi hc, Đi hc Vinh.

12. K.Marx – F.Engrls – V.I.Lenin (1977), Vvăn hc và nghthut, NXB Stht, Hà Ni.

13. Nguyn ThMLc (2012).“Svn đng ca thloi bi kch”,

chí khoa hc, (72A[3]). Tr. 166.

Tp

14. Phương Lu, Trn Đình S, Nguyn Xuân Nam (2002),

hc, NXB Giáo dc, Hà Ni.

15. Hoàng Phê (2002), Tđin Tiếng Vit, NXB Đà Nng.

Lí lun văn

16. Nguyn Khc Phi, Lương Duy Th(1998),

Quc, tp 2, NXB Giáo dc.

Giáo trình văn hc Trung

17. Hà ThVinh Tâm (2006), Mt sthpháp nghthut xây dng hình

tượng nhân vt trong tiu thuyết c

nghip Đi hc, Đi hc Vinh.

đin Trung Quc, Khóa lun tt

18. Phan ThNguyên.

Tâm Thanh (2012),

Văn hc Trung Quc, Đi hc Tây

19. Lương Duy Th(2000), Đhiu tám btiu thuyết cTrung Quc, NXB ĐH Quc gia Hà Ni.

20. Lương Duy Th(chbiên) (2000), Đi cương văn hóa phương Đông, NXB Giáo dc.

21. Lương Duy Thdc.

(1997),

Giáo trình văn hc Trung Quc, NXB Giáo

22. Lê Ngc Trà (chbiên) (1994), Mĩ hc đi cương, NXB Văn hóa thông tin.


Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí