Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


Quá trình cài đặt Server thành công


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7 3797 1


Hình 3.27: Thông tin về Server


3.4.2 Cài đặt vShere Client

Mở trình duyệt web, nhập đĩa chỉ như ESXi Server đã cung cấp (Hình 3.27) để tải VMware vShere Client về


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 65 trang: Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7 3797 2Client

Hình 3.28: Download vShere Client

Chạy file vShere Client vừa download về để tiến hành cài đặt vShere


Cửa sổ hiện lên chọn Yes để cài đặt Chọn ngôn ngữ rồi OK để tiếp tục


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7 3797 3


Hình 3.29: Chọn ngôn ngữ


Màn hình bắt đầu cài đặt vShere Client, chọn Next.Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7 3797 4


Hình 3.30: Màn hình bắt đầu cài đặt vShere Client

Chọn “I accept the terms in the license agreement” rồi chọn Next.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7 3797 5


Hình 3.31: Đồng ý cài đặt

Chọn nơi cài vShere Client rồi NextẢo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7 3797 6


Hình 3.32: Chọn nơi cài vShere Client

Chọn Install để bắt đầu cài đặt


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7 3797 7


Hình 3.33: Bắt đầu cài đặt vShare Client

Hoàn thiện cài đặt, chọn Finish để kết thúc cài đặt.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7 3797 8


Hình 3.34: Hoàn thành cài đặt


3.4.3 Tạo máy ảo

Mở vShere Client điền các thông tin IP address (IP của Server ESXi) và nhập User password (User và password là tài khoản lúc tạo Server ESXi) và nhấn Login.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7 3797 9

Hinh 3.35: Màn hình đăng nhập vShere Client


Kích chuột phải vào Server rồi chọn New Virtual Machine để tạo máy ảo

mới


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7 3797 10


Hình 3.36: Tạo thêm một máy ảo mới


Chọn Typical rồi Next để tiếp tụcẢo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7 3797 11


Hình 3.37: Cấu hình máy ảo

Đặt tên cho máy ảo rồi chọn Next


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7 3797 12

Hình 3.38: Đặt tên cho máy ảo

Chọn nơi lưu trữ rồi chọn NextẢo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7 3797 13


Hình 3.39: Chọn nơi lưu trữ máy ảo

Chọn hệ điều hành cần cài đặt của máy ảo rồi chọn Next. https://tailieuthamkhao.com


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 7 3797 14

Hình 3.40: Chọn hệ điều hành cân cài cho máy ảo

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí