Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


Hình 3.12: Đặt RAM cho máy ảo

Màn hình Configure Networking, mục Connection, chọn một card mạng nối đến máy ảo. Chọn Next.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6 3796 1

Hình 3.13: Chọn card mạng kết nối đến máy ảo

Trong màn hình Connect Virtual Hard Disk, bạn chỉ định tên, vị trí lưu trữ và kích thước của đĩa cứng ảo. Chọn Next.Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6 3796 2

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 65 trang: Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics


Hình 3.14: Chỉ định tên, vị trí và kích thước của đĩa cứng ảo.

Trong màn hình Installation Options chọn phương pháp thích hợp để cài đặt hệ điều hành. Sau khi chọn xong Next để tiếp tục


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6 3796 3


Hình 3.15: Chọn phương thức cài đặt hệ điều hành cho máy ảo


Trong màn hình Completing the New Virtual Machine Wizard, xem lại thông tin tóm tắt về máy ảo. Cuối cùng chọn Finish đề hoàn thành quá trình tạo một máy ảo.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6 3796 4

Hình 3.16: Thông tin tóm tắt về máy ảo

Cửa sổ Hyper-V Manager, mục Virtual Machine, chuột phải vào máy ảo vừa tạo chọn Connect. Màn hình Virtual Machine Connection xuất hiện.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6 3796 5

Hình 3.17: Chọn kết nối đến máy ảo


Từ menu Action trên màn hình Virtual Machine Connection, chọn Start để khởi động máy ảo.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6 3796 6 https://tailieuthamkhao.com

Hình 3.18: Màn hình quản lý máy ảo.

Sau đó tiến hành cài đặt hệ điều hành cho máy ảo các bước tương tự như trên máy thật. Để tạo thêm nhiều máy ảo các bước làm tương tự.

3.4 Mô phỏng quá trình cài ảo hóa ESXi


3.4.1 Cài đặt ESXi

Bỏ đĩa ESXi vào và khởi động máy Nhấn (Enter) để bắt đầu cài đặt

Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6 3796 7


Hình 3.19: Màn hình cài bắt đầu cài đặt ESXi

Nhấn (F11) để đồng ý và tiếp tục


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6 3796 8

Hình 3.20: Màn hình đồng ý cài đặt

Chọn ổ đĩa để cài đặt, (Enter) để tiếp tục.Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6 3796 9


Hình 3.21: Chọn ổ đĩa để cài đặt

Chọn kiểu ngôn ngữ rồi nhấn (Enter) để tiếp tụcẢo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6 3796 10


Hình 3.22: Màn hình chọn kiểu ngôn ngữ bàn phím

Đặt password cho root rồi (Enter) để tiếp tục


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6 3796 11

Hình 3.23: Đặt password cho root

Nhấn (F11) để cài đặt


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6 3796 12


Hình 3.24: Màn hình xác nhận cài đặt

Quá trình cài đặt đang diễn ra


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6 3796 13


Hình 3.25: Quá trình cài đặt đang diễn ra

Quá trình cài đặt thành công, nhấn (Enter) để khởi động lại.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 6 3796 14


Hình 3.26: Màn hình hoàn thiện cài đặt

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí