Ảnh hưởng của văn hoá phương Đông đến hành vi tiêu dùng hàng thực phẩm của người Việt Nam - 13

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
2

Nội dung:


TÀI LIỆU THAM KHẢO


TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1. Nguyễn Trần Bạt, Văn hóa và Con người, Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin, 2006

2. GS.TS Mai Ngọc Chử ( chủ biên), Giới Thiệu Văn Hóa Phương Đông, Nhà xuất bản Hà Nội, 2008

3. Philip Kotler, Marketing căn bản – Marketing Essentinals, Nhà xuất bản Thống Kê, 2005

4. Phạm Minh Thảo, Việt Nam trên bàn ăn, Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin, 2005

5. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo Dục , 2008

6. Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Văn học, 2006

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 112 trang: Ảnh hưởng của văn hoá phương Đông đến hành vi tiêu dùng hàng thực phẩm của người Việt Nam

7. Lư Đức Hòa – Giáo trình thương phẩm – Nhà xuất bản Giáo Dục, 2007

8. Hiệp hội Marketing Mỹ - http://www.marketingpower.com/

Ảnh hưởng của văn hoá phương Đông đến hành vi tiêu dùng hàng thực phẩm của người Việt Nam - 13

9. Bách khoa toàn thư mở - http://vi.wikipedia.org 10.Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex) -

http://www.codexalimentarius.net/ https://tailieuthamkhao.com

11.Trung Tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - http://www.agro.gov.vn/

12.Cổng thông tin Hiệp hội Chè Việt Nam - http://www.vitas.org.vn/ 13.Hiệp hội Cà phê Việt Nam - http://www.vicofa.org.vn/

14. Hiệp hội Bia – Rượu – Nước Giải Khát Việt Nam - http://www.vba.com.vn/


15. Ngọc Minh (2007), “Rổ hàng hóa” – Việt Báo - http://vietbao.vn/Kinh- te/Ro-hang-hoa/

16. Cơ sở dữ liệu Tổng cục Thống kê - http://www.gso.gov.vn/

17. Trang thông tin điện tử Bộ Công Thương - http://tttm.moit.gov.vn/

18. Trung tâm nghiên cứu người tiêu dùng & doanh nghiệp – báo Sài Gòn Tiếp Thị

19. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y Tế - http://vfa.gov.vn/

20. “ Cuộc chiến kem: khi Wall`s trở lại ” - http://vietnambranding.com/thong-tin/phong-su-thuong-hieu/4035/Cuoc-chien- kem-Khi-Walls-tro-lai

21. Hải Châu , “Tin đồn thất thiệt “chết vì ăn thịt heo”, Việt Báo - http://vietbao.vn/Xa-hoi/Tin-don-that-thiet-Chet-vi-an-thit-heo/

22. “Cơ hội và thách thức khi Việt Nam ra nhập WTO” - http://www.mofa.gov.vn/

TÀI LIỆU TIẾNG ANH

1. Jagdish N, Sheth – Emory University, Banwari Mittal – Northern Kentucky Unniversity, Bruce I. Newman – Depaul University, Consumer Behavior and Beyond, Thomson South – Western

2. Leo G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk, Consumer behavior, Person Prentice Hall, 9th Edition

3. Henry Assael – New York University, Consumer Behavior and Marketing Action, South Western College Publishing, 6th Edition

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí