Ảnh hưởng của văn hoá kinh doanh Nhật Bản trong đàm phán thương mại quốc tế với các đối tác Việt Nam - 15

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

KẾT LUẬN


là một khái niệm đã có từ lâu trên thế giới, song vẫn còn là một vấn đề khá mới và mở ở Việt Nam. Trong đàm phán , văn hoá kinh doanh có thể xem là chìa khoá mở ra sự thành công cho các doanh nghiệp. Nhật Bản đã tạo được một nền văn hoá kinh doanh đặc trưng của mình và những giá trị văn hoá đó đã góp phần giúp họ từ một nước Nhật nghèo tài nguyên, bị thất trận, bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh trở thành một cường quốc kinh tế lớn khiến cả thế giới phải kinh ngạc và thán phục.

Với đề tài “Ảnh hưởng của văn hoá kinh doanh Nhật Bản trong đàm phán thương mại quốc tế với các đối tác Việt Nam”, bài khoá luận đã đi sâu nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đối chiếu và đã đạt được một số kết quả như sau:

Chương I đã đưa ra được cái nhìn tổng quát và có hệ thống về văn hoá kinh doanh và đàm phán thương mại quốc tế, với những khái niệm, đặc điểm, các nhân tố cấu thành…, từ đó chỉ rõ vai trò và ảnh hưởng của văn hoá kinh doanh đối với đàm phán thương mại quốc tế. Đây là cơ sở lý luận cho những tìm hiểu và đánh giá về thực trạng ở những phần sau.

Trong chương II, dựa trên những hiểu biết về đất nước, văn hoá và con người Nhật Bản, người viết đã nghiên cứu chi tiết những đặc trưng của văn hoá kinh doanh Nhật Bản, đồng thời so sánh với một số nét văn hoá kinh doanh Việt Nam, cho thấy văn hoá kinh doanh ảnh hưởng như thế nào đến quá trình đàm phán giữa các doanh nghiệp Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam, từ giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn tiếp xúc, thương lượng đến giai đoạn sau đàm phán. Chương này cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đàm phán thương mại quốc tế với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong chương III, trên cơ sở những nghiên cứu ở chương II và đánh giá thực trạng quan hệ kinh tế cũng như thực trạng đàm phán thương mại Việt Nam - Nhật Bản những năm gần đây, người viết đã chỉ ra những thuận lợi và

hạn chế trong việc đàm phán ký kết hợp đồng của các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp Nhật Bản, từ đó đề xuất hai nhóm giải pháp, bao gồm một nhóm giải pháp đối với Nhà nước và một nhóm giải pháp cho các doanh nghiệp, nhằm khắc phục những trở ngại về văn hóa trong đàm phán kinh doanh với các đối tác Nhật Bản, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt - Nhật trên tinh thần tin cậy và tôn trọng lẫn nhau cùng hợp tác lâu dài.

Hiểu biết càng sâu sắc về văn hoá kinh doanh Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có càng nhiều cơ hội thành công trong đàm phán thương mại với người Nhật. Và chúng ta cũng có quyền hy vọng rằng, trong tương lai không xa, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ xây dựng được nền văn hoá kinh doanh đặc trưng của riêng mình, để có thể tự tin khẳng định mình trước các đối tác Nhật Bản và nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế.

Về cơ bản, khóa luận đã đáp ứng đúng mục đích đề ra ban đầu. Tuy nhiên do thời gian tìm hiểu và trình độ chuyên môn còn hạn chế, những thiếu sót là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, em rất mong nhận được sự giúp đỡ và bổ sung từ phía thầy cô giúp em hoàn thiện bài viết của mình.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Ảnh hưởng của văn hoá kinh doanh Nhật Bản trong đàm phán thương mại quốc tế với các đối tác Việt Nam (14 trang)

Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ảnh hưởng của văn hoá kinh doanh Nhật Bản trong đàm phán thương mại quốc tế với các đối tác Việt Nam - 15


I. Sách, báo, luận văn tham khảo

1. Nguyễn Hoàng Ánh (2004), Vai trò của văn hoá trong kinh doanh quốc tế và vấn đề xây dựng văn hoá kinh doanh ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

2. Ngô Thị Thanh Bình (2005), Những nét đặc trưng trong văn hoá kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

3. Ngô Xuân Bình - Trần Quang Minh (Chủ biên) (2005), Quan hệ Việt Nam- Nhật Bản: Quá khứ, hiện tại và tương lai, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội.

4. Từ Đức Chi (1997), Bản lĩnh kinh doanh của các công ty Nhật Bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Trần Quốc Dân (2003), Tinh thần doanh nhân - Giá trị định hướng của văn hoá kinh doanh Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. Ngô Xuân Dân (1998), Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế,

Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

7. Phan Thị Thu Hà (2005), Ảnh hưởng của văn hoá trong hoạt động ngoại thương Việt Nam - Nhật Bản, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

8. GS.TS Dương Phú Hiệp - TS Vũ Văn Hà (Chủ biên) (2004), Quan hệ kinh tế Việt Nam- Nhật Bản trong bối cảnh quốc tế mới, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội.

9. Vũ Dương Huân, “Phong cách đàm phán của người Nhật Bản”, Tạp chí nghiên cứu Quốc tế, (61) (6/2005), tr.103 - 109.

10. PGS.TS Dương Thị Liễu (Chủ biên) (2008), Bài giảng , Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội.

11. Thanh Lộc (2001), Đàm phán trong kinh doanh, Nhà xuất bản Trẻ, Hà Nội.

12. Vũ Văn Nghiên - Vũ Hoà (2001), Văn hoá và văn hoá kinh doanh, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.

13. Vũ Thị Kim Nhung (2001), Kinh doanh với thị trường Nhật Bản, Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.

14. GS.TS Hoàng Đức Thân (Chủ biên) (2006), Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

15. Nguyễn Xuân Thơm (Chủ biên) - Nguyễn Văn Hồng (2001), Kỹ thuật đàm phán thương mại quốc tế, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội.

16. Ngô Minh Thúy - Ngô Tự Lập (2003), Nhật Bản - Đất nước, con người, văn học, Nhà xuất bản Văn hoá thông tin, Hà Nội.

17. PGS.TS Đinh Văn Tiến (1998), Nghệ thuật đàm phán kinh doanh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

18. Nguyễn Thu Trang (2005), Tìm hiểu văn hoá giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng với Nhật Bản, luận văn tốt nghiệp, Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

19. Lam Triều (2004), Làm thế nào để đàm phán thành công, Nhà xuất bản Phụ nữ, Hà Nội.

20. PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân (2004), Đàm phán trong kinh doanh quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội.

II. Website tham khảo

1. http://www.saga.vn

2. http://wikipedia.org

3. http://vietbao.vn https://tailieuthamkhao.com

4. http://hanoi.vnn.vn

5. http://www.vcci.com.vn

6. http://www.nhatban.net

7. http://services.vctel.com

8. http://vietnambranding.com

9. http://ncnb.org

10. http://vietnamnet.vn

11. http://www.tuoitre.com.vn

12. http://vinhlong.tbtvn.org/

13. http://vietnam.vnanet.vn/

14. http://www.hatinh.gov.vn/

15. http://www.vhdn.vn/

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí