Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế hiện nay đến Việt Nam và một số nước đang phát triển - 14

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


TÀI LIỆU THAM KHẢO

I, Tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt:

1. Tài liệu của viện nghiên cứu quản lý kinh tế T.W trung tâm thông tin tư liệu(CIEM).

2. Các trang web điện tử hàng đầu Việt Nam như dantri.com.vn, Vneconomi.vn…, các trang web của các bộ, ngành,…

3. Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

4. Báo cáo phát triển kinh tế Việt Nam 2007,2008 của CIEM

5. Báo cáo của cục hải quan Việt Nam

6. Báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội

7. Báo cáo tài chính của các ngân hàng của Việt Nam

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 114 trang: Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế hiện nay đến Việt Nam và một số nước đang phát triển

8. Báo cáo của bộ nông nghiệp

9. Báo cáo của bộ công thương Việt Nam II, Tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh

Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế hiện nay đến Việt Nam và một số nước đang phát triển - 14

1. Các trang web nước ngoài:

2. http://www.spiegel.de, http://www.moolanomy.com

3. Báo cáo hải quan của các nước trên thế giới

4. Bảng báo cáo tài chính của các tổ chức trên thế giới

5. Các tư liệu, bảng biểu báo cáo của các tổ chức tiền tệ, ngân hàng thế giới


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH HIỆN NAY VÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN 2

I. Tổng quan về cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay và những nguyên nhân: 2

1. Diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay: 2

2. Ảnh hưởng chung của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay đến thế giới: 7

2.1. Ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng: 8

2.2. Ảnh hưởng đến thị trường lao động và việc làm 11

II. Những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 13

1. Nguyên nhân khách quan: 13

1.1. Do tính chu kì của nền kinh tế 13

1.2. Mất cân đối toàn cầu (global imbalances) 14

1.3. Tỉ lệ cấp vốn quá cao 14

2.1. Do những phát minh tài chính: 14

2.2. Do sự “mua bán chịu” giữa các ngân hàng: 15

2.3. Do người vay không có khả năng trả nợ 16

2.4. Sự lỏng lẻo trong kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước 18

2.5. Sự thay thế Đạo luật bức tường lửa Glass-Steagall(37) bởi Đạo luật Glamm-Leach-Bliley(38) 18

2.6. Đòn bẩy tài chính quá cao 19

CHƯƠNG II: ẢNH HƯỞNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH HIỆN NAY ĐẾN VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN

....................................................................................................................21

I. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính đến Việt Nam 21

1. Ảnh hưởng đến xuất khẩu: 21

1.1. Ảnh hưởng đến các thị trường xuất khẩu chủ đạo 21

1.1.1. Thị trường Mỹ 21

1.1.2. Thị trường EU, Nhật Bản: 22

1.2. Ảnh hưởng đến các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo 23

1.2.1. Gạo: 23

1.2.2. Chè 23

1.2.3. Thuỷ sản: 25

1.2.4. Giày dép 28

1.2.5. Dệt may: 29

1.2.6. Cao su 29

1.2.7. Đồ gỗ: 29

2. Ảnh hưởng đến công nghiệp và xây dựng: 30

2.1. Ảnh hưởng đến công nghiệp 30

2.2. Ảnh hưởng đến xây dựng: 33

2.2.1. Vốn đầu tư vào xây dựng 33

2.2.2. Ngành sản xuất vật liệu xây dựng: 34

3. Ảnh hưởng đến thị trường bất động sản: 34

4. Ảnh hưởng đến thị trường tài chính: 36

4.1.Thị trường chứng khoán 36

4.2. Hệ thống ngân hàng: 40

5. Ảnh hưởng đến nguồn vốn đầu tư(47) 41

5.1. Ảnh hưởng đến nguồn FDI 41

5.2. Ảnh hưởng đến nguồn vốn ODA: 44

5.3. Ảnh hưởng đến nguồn kiều hối: 44

6. Ảnh hưởng đến thị trường lao động(48) 45

6.1. Thị trường lao động trong nước 45

6.1.1. Các làng nghề 45

6.1.2. Các doanh nghiệp trong nước 46

6.2 Thị trường lao đông nước ngoài: 48

II. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính đến một số nước đang phát triển khác 50

1. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính đến Trung quốc 53

1.1.Ảnh hưởng đến xuất, nhập khẩu: 53

1.2. Ảnh hưởng đến thị trường lao động(51) 54

1.3. Ảnh hướng đến ngành ngân hàng(52) 55

1.4. Ảnh hưởng đến bất động sản: 56

2. Ảnh hưởng đến một số nước khu vực ASEAN 56

2.1. Ảnh hưởng đến xuất khẩu(54) 57

2.2. Ảnh hưởng đến thị trường lao động(55) 58

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU 60

I. Giải pháp của một số nước đang phát triển để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu: 60

1. Giải pháp của Trung Quốc 60

1.1. Giải pháp của chính phủ: 60

1.1.1. Can thiệp đúng mức, đúng lúc vào thị trường: 60

1.1.2. Đưa ra các gói kích cầu để thúc đẩy nền kinh tế: 61

1.1.3. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu: 64

1.1.4. Đưa ra các chính sách giải quyết việc làm: 66

1.1.5. Giảm thuế để thúc đẩy tiêu dùng trong nước 67

1.1.6. Tăng các khoản vay để kích thích nền kinh tế: 67

1.1.7. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế vĩ mô: Hướng tới các ngành công nghệ cao, ít hao tổn năng lượng, và dịch vụ. 68

1.1.8.Ổn định lòng dân: 69

1.1.9. Tham gia các hội nghị khu vực và thế giới 70

1.2. Giải pháp của doanh nghiệp 71

1.2.1: Tăng cường đổi mới công nghệ 71

1.2.2. Phát huy mạnh mẽ vai trò các doanh nghiệp tư nhân: 71

1.2.4. Thu hút các nhân tài hồi hương: 72

1.2.5. Tìm giải pháp để phát triển kinh tế bền vững: 72 https://tailieuthamkhao.com

2. Giải pháp của khu vực ASEAN 72

2.1. Khuyến khích đầu tư, tiêu dùng và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất khẩu: 72

2.2. Sử dụng chính sách tài chính linh hoạt 73

2.3. Đảm bảo an sinh xã hội và trợ cấp, khuyến khích phát triển nông nghiệp và giải quyết đời sống người thu nhập thấp 74

2.4. Củng cố mối quan hệ, hợp tác khu vực 75

2.5. Thành lập công xưởng sản xuất chung các mặt hàng chủ đạo 75

2.6. Xây dựng một cộng đồng ASEAN theo kiểu Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai: 77

II. Giải pháp của Việt Nam để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu: 77

1. Giải pháp của chính phủ: 77

1.1. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất khẩu 77

1.1.1. Nâng cấp kết cấu hạ tầng thương mại: 78

1.1.2.Đẩy mạnh xúc tiến thương mại: 79

1.1.3.Cởi mở hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài: 79

1.1.4. Nghiên cứu các cơ chế giải quyết tranh chấp: 80

1.1.5. Hoàn thiện hệ thống chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất- xuất khẩu: 80

1.1.6. Tập trung hỗ trợ sản xuất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: 81

1.1.7. Đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng chủ đạo: 82

1.2. Bảo hộ các nghành sản xuất trong nước không vi phạm quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế 82

1.3. Giải pháp chấn chỉnh cơ cấu nhập khẩu, chống nhập siêu quá lớn và sử dụng hàng nhập có hiệu quả 84

1.4. Khuyến khích hoạt động đầu tư và tiêu dùng: 85

1.5. Bảo đảm an sinh xã hội và đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo. 87

1.6. Ổn định hệ thống tài chính: 88

1.7. Thực hiện chính sách tài chính – tiền tệ tích cực và hiệu quả 90

1.8. Tăng cường đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương, đa phương khu vực và quốc tế 92

2. Giải pháp của các doanh nghiệp 92

2.1. Nâng cao chất lượng nhân lực, hàng hoá, dịch vụ: 92

2.2. Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của doanh nghiệp 94

2.3. Đa dạng hóa mặt hàng và thị trường xuất khẩu 94

Các doanh nghiệp cần phải 94

2.4. Chú trọng vào thị trường nội địa 96

2.5. Cắt giảm chi phí và tìm giải pháp để thu hút người tiêu dùng: 96

2.6. Đánh giá chính xác khả năng tài chính, năng lực sản xuất của mình:

.............................................................................................................97

KẾT LUẬN 98

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ VÀ CÁC BẢNG BIỂU 99

TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí