Tìm kiếm

Tất cả 602 kết quả được tìm thấy.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Luận Văn: Mở Đầu Chính Sách Bảo Hiểm Thất Nghiệp Ở Việt Nam Hiện Nay 1. Tính Cần Thiết Của Đề Tài Thất Nghiệp Là Một Hiện Tượng Kinh Tế - Xã Hội Mà Hầu Hết Các Nước Trên Thế Giới Phải Đương Đầu. Trong Nền Kinh Tế Thị ...

Mô đun Kỹ thuật thu mua và bảo quản nguyên liệu thủy sản Nghề Chế biến và bảo quản thủy sản - Trình độ Trung cấp - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bạc Liêu Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Bạc Liêu Bài Giảng Mô Đun : Kỹ Thuật Thu Mua Và Bảo Quản Nguyên Liệu Thủy Sản Nghề: Chế Biến Và Bảo Quản Thủy Sản Trình Độ: Trung Cấp (Lưu Hành Nội Bộ) Ban Hành ...

bảo hiểm rủi ro trong thương mại điện tử

Trường Đại Học Ngoại Thương Khoa Kinh Tế Ngoại Thương Khoá Luận Tốt Nghiệp Bảo Hiểm Rủi Ro Trong Thương Mại Điện Tử Sinh Viên Thực Hiện : Đinh Hải Lớp : A9 - K38 C Giáo Viên Hướng Dẫn : Pgs. Ts Nguyễn Như Tiến Hà Nội - 2003 Lời ...

Tổ chức kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam

Trường Đại Học Công Đoàn Trương Mai Hòa Tổ Chức Kế Toán Tại Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Hà Nam Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Mã Số: 834 03 01 Người Hướng Dẫn Khoa Học: Ts. Hoàng Thị Minh Châu Hà Nội, Năm 2021 Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan ...

Bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Luật Trịnh Thị Bích Thủy Bảo Hiểm Nhân Thọ Theo Pháp Luật Việt Nam Chuyên Ngành : Luật Kinh Tế Mã Số : 60 38 01 07 Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học Cán Bộ Hướng Dẫn Khoa Học : Ts. Trần Ngọc Liêm Hà Nội - 2014 ...