Tìm kiếm

Tất cả 431 kết quả được tìm thấy.

Tổ chức kế toán tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam

Trường Đại Học Công Đoàn Trương Mai Hòa Tổ Chức Kế Toán Tại Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Hà Nam Luận Văn Thạc Sĩ Kế Toán Mã Số: 834 03 01 Người Hướng Dẫn Khoa Học: Ts. Hoàng Thị Minh Châu Hà Nội, Năm 2021 Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan ...

Bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Luật Trịnh Thị Bích Thủy Bảo Hiểm Nhân Thọ Theo Pháp Luật Việt Nam Chuyên Ngành : Luật Kinh Tế Mã Số : 60 38 01 07 Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học Cán Bộ Hướng Dẫn Khoa Học : Ts. Trần Ngọc Liêm Hà Nội - 2014 ...

Bảo hiểm du lịch

Luận Văn Bảo Hiểm Du Lịch 1. Sơ Đồ Danh Mục Sơ Đồ, Biểu Đồ, Bảng Biểu Sơ Đồ 01 : Cơ Cấu Tổ Chức Của Pjico Sơ Đồ 02 : Quy Trình Khai Thác Bảo Hiểm Du Lịch Tại Pjico Sơ Đồ 03: Qui Trình Giám Định Bồi Thường 2. Biểu Đồ Biểu ...

Bảo hiểm Việt Nam - thực trạng và giải pháp phát triển

Luận Văn Tốt Nghiệp Bảo Hiểm Việt Nam - Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Giáo Viên Hướng Dẫn : Ts Vũ Sỹ Tuấn Sinh Viên Thực Hiện : Mục Lục Lời Mở Đầu 1 Chương I: Khái Quát Chung Về Bảo Hiểm 3 I. Khát Quát Chung Về Bảo Hiểm 3 1. ...

Bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện nay

Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam Học Việ N Khoa Học Xã Hội Dương Thị Nguyệt Khuê Bảo Hiểm Thất Nghiệp Theo Pháp Luật Việt Nam Hiện Nay Chuyên Ngành: Luật Kinh Tế Mã Số : 60.38.01.07 Luận Văn Thạc Sĩ Luật Học Người Hướng Dẫn ...