Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài

Xem tất cả 97 trang, được chia thành 12 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 12

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 12

Q8. Are you aware of any unsuccessful investments in Vietnam which could be directly attributed to problems of cross-cultural barriers?  No  Yes (Please share briefly some details about that project – no names necessary) . . . Q9. What would you suggest are the three most important things ...

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 11

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 11

Thiết, quyết định phần lớn công việc kinh doanh của họ ở nước ngoài. Họ có thể nghiên cứu về con người, những phong tục tập quán, văn hóa kinh doanh, văn hóa người lao động hay những sở thích và cả những điều kiêng kị qua các ...

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 10

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 10

2. Mục tiêu và định hướng thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới Căn cứ vào những số liệu về nền kinh tế năm 2008 và 2009 cũng như tình hình trong nước và Thế giới gần đây, Hội nghị ngành diễn ra vào tháng 11 năm 2009 đã ...

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 9

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 9

Sung chức năng mới. Two J Vina đã không đăng ký lại trước cuối tháng 6-2008 – thời điểm hết hạn đăng ký – nên việc xin bổ sung chức năng luật không cho phép”. Bà Thu còn cho rằng, việc Tỉnh giải quyết cho Two J Vina được bổ sung ...

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 8

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 8

Người Việt Nam rất cẩn trọng khi nói “có” hoặc “không”. Một số người nước ngoài có kinh nghiệm tiếp xúc với người Việt đã nhận định rằng: khi người Việt nói “vâng” thì chỉ nên hiểu là “vâng, tôi đang nghe”, đừng ...

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 7

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 7

Khác (2.7%). Một điều ngạc nhiên là đến 72.2% trong số đối tượng điều tra cho biết họ thực sự thích làm việc với các đối tác đến từ Châu Âu, tiếp theo là Châu Mỹ chiếm 58.3% trong khi Châu Á chỉ chiếm 27.8%%. Phần lớn người ...

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 6

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 6

Văn hóa Thăng Long: Đất nước bắt đầu thời kỳ độc lập, phát triển, nền văn hóa dân tộc cũng bước vào thời kỳ phục hưng với những thành tựu rực rỡ. Trong giai đoạn này, các di sản văn hóa cổ truyền được kế thừa và nâng cao ...

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 5

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 5

Của Chính phủ. Nhờ vậy, đến năm 2000 tổng sản phẩm trong nước tăng gấp 2 lần năm 1990, GDP giai đoạn này đạt 7,5% (nông lâm ngư tăng 3,8%; công nghiệp xây dựng tăng 10,2%; dịch vụ tăng 7%). Thời kỳ 2006-2007: Dòng vốn FDI tiếp tục gia ...

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 4

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 4

Thì phải đọc qua chứ không được cất ngay và hành động gấp lại hay làm nhàu tấm danh thiếp sẽ không khác gì một sự sỉ nhục. Tặng quà cũng là một thông điệp đặc biệt của ngôn ngữ. Tuy nhiên không phải món quà nào, thời điểm ...

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 3

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 3

Bại, do đó, trở thành một trong những “phẩm chất” của những nhà đầu tư ra nước ngoài. 3. Phân loại đầu tư nước ngoài Dựa trên tiêu chí phương thức sử dụng vốn , đầu tư nước ngoài được phân thành hai loại là đầu tư gián ...

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 2

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 2

2.4. Giáo dục Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm tri thức và hoàn thiện nhân cách của các thành viên trong xã hội. Thông qua giáo dục, con người được tiếp nhận những kiến thức và kỹ năng cần thiết, góp phần vào quá ...

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 1

Những rào cản văn hóa Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài - 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : NHỮNG RÀO CẢN VĂN HÓA VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Họ và tên sinh viên : Bùi Thiên Trang ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí