Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam

Xem tất cả 131 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 16

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 16

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU 1 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 2 LỜI NÓI ĐẦU 3 CHƯƠNG I. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP. 6 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN TÀI CHÍNH. 6 1.1. Khái niệm tài sản tài chính 6 ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 15

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 15

Lập hệ thống giám sát có hiệu quả để tránh lũng đoạn và đầu cơ, tiến hành tự do hóa tài chính có trình tự, tránh nóng vội mở cửa khi khả năng kiểm soát và tiềm lực kinh tế còn yếu. 2. Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 14

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 14

Là một yêu cầu cấp thiết. Bên cạnh đó bộ phận quản lý tài chính của công ty cần có các chuyên gia phân tích tài chính và dự báo luồng tiền, phân tích tình hình đầu tư nói chung để có thể xây dựng được kế hoạch về hoạt động ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 13

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 13

+ Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN về việc khống chế dư nợ tín dụng cho vay cầm cố chứng khoán ở mức 3% tổng dư nợ tín dụng Ngân hàng. + Có đến hơn 90% các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán phát hành thêm cổ phiếu. Nguồn ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 12

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 12

Nhuận vẫn rất lớn. Đến năm 2008 theo như mô hình của chứng khoán kinh doanh thì đối với chứng khoán đầu tư, thu nhập từ việc bán chứng khoán thấp hơn năm 2007 và lớn hơn năm 2006 tuy nhiên khoản chi phí lớn, và dự phòng giảm giá làm ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 11

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 11

Để bán. Khi chứng khoán không đủ khả năng tài chính giữ đến đáo hạn thì chúng thường được chuyển sang nhóm này. Còn khi so sánh chứng khoán sẵn sàng để bán có thời gian năm giữ phụ thuộc vào thị trường còn với chứng khoán kinh ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 10

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 10

 Đầu tư tài chính ngắn hạn Với nguyên tắc đầu tư (đã nêu ở trên) của Bảo Minh thì hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn tập trung chủ yếu vào Tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng, và đầu tư vào chứng chỉ và kỳ phiếu ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 9

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 9

Vốn góp vào công ty Taihan- Sacom từ 30% lên 40% nhằm nâng cao liên kết hiệu quả góp vốn đầu tư bất động sản. (1) Dự án bất động sản xây dựng khu nghỉ dưỡng Taihan-Sacom Resort tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Dự án nhằm xây dựng ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 8

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 8

Đầu tư tài chính dài hạn của SAM trong kỳ nghiên cứu đều vào khoảng 70% tổng giá trị đầu tư tài chính. - Hoạt động mua bán chứng khoán dài hạn. Năm 2006, danh mục chứng khoán dài hạn còn thấp với tổng mức vốn là 92 tỷ đồng tập ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 7

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 7

2.1.2. Kết quả kinh doanh của SAM. Tình hình hoạt động kinh doanh của SAM trong thời gian qua tương đối khả quan với hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng khá tốt, tốc độ tăng trưởng tài sản được duy trì ổn định và ở mức cao (trung ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 6

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 6

Thu năm 2007 cũng đạt 6,12% cao hơn 2006 là 0,89%, và cao hơn 2005 là 0,13%. Trong đó cả 3 khu vực sở hữu của ngành kinh tế trọng điểm đều đạt được hiệu quả sử dụng vốn cao hơn năm 2006. Cụ thể hơn ở bảng 2 dưới đây: Bảng 2: Tỷ ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 5

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 5

Có thể xây dựng phương trình kinh tế biểu hiện mối liên hệ giữa cá chỉ tiêu nhân tố với chỉ tiêu phân tích trên: 2.4.2.4. Khả năng sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính. Để phân tích đánh giá khả năng sinh lời của doanh ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 4

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 4

+ Hoạt động mua bán tín phiếu kho bạc, kỳ phiếu ngân hàng, thương phiếu của công ty lớn có khả năng thanh khoản cao, thời hạn ngắn và ít rủi ro. Như vậy đối với đầu tư vốn nhàn rỗi ngắn hạn vào các tài sản loại này là thích ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 3

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 3

Chứng khoán phái sinh bao gồm: chứng quyền, chứng khế, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn. - Chứng quyền (quyền đặt mua) là một quyền ưu đãi mà công ty cổ phần cho các cổ đông của nó được mua cổ ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 2

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 2

- Tài sản tài chính là phương tiện để dịch chuyển rủi ro từ người đang triển khai phương án đầu tư sang người cung cấp dòng tài chính cho các dự án đó. Tài sản tài chính cũng yêu cầu cao về lợi tức mà các tài sản thực tạo ra. ...

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 1

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam - 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Sinh viên thực hiện : HOÀNG THỊ THANH HUYỀN Lớp : A1- ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí