Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam

Xem tất cả 93 trang, được chia thành 11 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 11

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 11

Những năm trước đây, tiêu chuẩn kỹ thuật là vấn đề khá mới mẻ với các doanh nghiệp Việt Nam, thậm chí đã có thời gian chúng ta xem nhẹ việc lập hệ thống tiêu chuẩn chất lượng làm chuẩn mực. Nhưng hiện nay do yêu cầu buôn bán ...

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 10

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 10

Trong gian đoạn khó khăn hiện nay, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, quan tâm chăm lo tới đời sống người lao động là chủ trương của nhà nước. d/ Giải pháp bảo vệ môi trường Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Dệt- ...

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 9

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 9

Chí Minh, Nhơn Trạch, Bình An Bình Dương, Biên Hòa Đồng Nai), mỗi cụm sẽ bao gồm: - Nhà máy kéo sợi 2 đến 3 vạn cọc 3200 tấn - Nhà máy dệt vải mộc cho áo sơ mi ( vải nhẹ) 10triệu m 2 /năm - Nhà máy dệt vải mộc cho quần âu ( vải ...

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 8

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 8

Trong quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ số 36/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2008 phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015 định hướng tầm nhìn năm 2020, tại khoản một điều 1 có quy định: - ...

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 7

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 7

Ngành dệt may là ngành thời trang đòi hỏi luôn có sự thay đổi về kiểu dáng mẫu mã. Tuy cũng có nhiều cơ sở sản xuất nguyên phụ liệu dệt may nhưng quy mô còn nhỏ, sản xuất trồng chéo, chi phí sản xuất cao. Yếu kém này đầu tiên ...

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 6

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 6

Hoạch mới với mục tiêu đạt 40.000 ha bông vào năm 2010 và 63.000 ha bông vào năm 2015 - thể hiện sự phục hồi lớn so với tình trạng hiện nay. Nuôi trồng dâu – tơ tằm, kéo sợi Trồng dâu nuôi tằm là là nghề truyền thống của Việt Nam, ...

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 5

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 5

Hoạt động đầu tư sản xuất: Xuất phát từ những phân tích, đánh giá về thực trạng của ngành Dệt, May Việt Nam, ngày 10/03/2008 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 36 phê duyệt chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt,may ...

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 4

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 4

Tháng, chưa thuộc nhóm ngành có mức lương khá trong xã hội. Năm 2008 kim ngạch xuất khẩu toàn ngành là 9 tỷ USD nhưng doanh số thực tế thu về cho các doanh nghiệp Việt Nam chỉ khoảng 20% - 30% doanh thu xuất khẩu. Tình trạng khan hiếm lao ...

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 3

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 3

1.3.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc Ngành dệt may Trung Quốc tăng trưởng 500% từ năm 1990 đến năm 2008, giá trị sản lượng tăng từ 10 tỷ USD lên tới hơn 50 tỷ USD, sử dụng 15 triệu nhân công, sản xuất 25 tỷ m 2 vải. Hiện nay Trung Quốc ...

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 2

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 2

“vệ tinh” vừa và nhỏ trong nước có khả năng cung cấp và hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, nền tảng của những ngành công nghiệp. Thứ hai công nghiệp phụ trợ nâng cao khả năng cạnh tranh cho hàng công nghiệp xuất khẩu, khả năng cạnh ...

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 1

Giải pháp xây dựng và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ hàng dệt may Việt Nam - 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM Sinh viên thực hiện : Đào ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí