Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Xem tất cả 119 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 14

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 14

Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted CN1 6.7740 1.791 .791 .841 CN2 6.7055 1.782 .767 .864 CN3 6.6370 1.964 .809 .831 8. Thang đo marketing Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of ...

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 13

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 13

Những yếu tố cấu thành nào? 6. Theo anh/chị ngoài những nhân tố trên ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Vietcombank, còn những nhân tố nào đã và đang tác động đến năng lực cạnh tranh của Vietcombank? 7. Trong tất cả những nhân ...

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 12

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 12

 Xây dựng cơ chế lựa chọn nhân sự quản lý công khai và minh bạch. Việc lựa chọn các nhân sự ở vị trí quản lý cần được đánh giá hàng năm theo đúng mức độ tiến bộ về các mặt, các tiêu chí theo năng lực toàn diện. Có kế ...

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 11

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 11

Quản lý quỹ đầu tư…); dịch vụ bảo hiểm; các dịch vụ tài chính và phi tài chính khác, bao gồm cả bất động sản thông qua liên doanh với các đối tác nước ngoài. Trên cơ sở phân tích môi trường hoạt động kinh doanh, bám sát định ...

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 10

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 10

Mô hình hồi quy đã thể hiện yếu tố làm cho năng lực cạnh tranh của VCB ảnh huởng nhiều nhất là năng lực marketing. Ðiều này cũng đúng trong giai đoạn hiện nay, khi mà môi truờng cạnh tranh càng gay gắt thì đòi hỏi các ngân hàng phải ...

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 9

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 9

0,709 (biến QT3). Do đó thang đo nhân tố năng lực quản trị đạt yêu cầu và các biến đo lường nhân tố này sẽ được đưa vào phân tích nhân tố ở bước kế tiếp Cronbach’s Alpha biến năng lực công nghệ Bảng 2.12: Kết quả phân tích ...

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 8

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 8

Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng bằng phương pháp nghiên cứu định tính, sử dụng phương pháp thảo luận nhóm để hình thành nên mô hình nghiên cứu chính thức. Cuộc thảo luận nhóm được thực hiện với một nhóm khoảng 10 ...

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 7

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 7

Tổng tài sản trên 200% trong cả giai đoạn 2010-2012 song quy mô tổng tài sản còn thấp xa so với các NHTMNN. Đồ thị 2.9: Số liệu tổng tài sản của 10 NHTM (Nguồn: Báo cáo phân tích cạnh tranh năm 2012 của VCB) Tại thời điểm 30/06/2013 ngân ...

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 6

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 6

So với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 2% so với cuối năm 2012. Tăng trưởng khó khăn trong khi vốn huy động vẫn tăng cao khiến cho hệ số tín dụng/huy động vốn giảm xuống mức thấp nhất trong những năm qua (75%). Chênh lệch giữa vốn huy ...

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 5

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 5

Năm 2020. Đây cũng là giao dịch đầu tư đầu tiên của Mizuho tại Việt Nam và lớn nhất tại thị trường Đông Nam Á. Hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank đã phát triển lớn mạnh theo mô hình ngân hàng đa năng, là nhà cung cấp các ...

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 4

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 4

Tranh bởi vì nhờ công nghệ hiện đại mà ngân hàng có khả năng cung ứng cho khách hàng những dịch vụ mới mang tính khác biệt cao và rất khó bắt chuớc (có khi trở thành bí quyết công nghệ ngân hàng), có thế cung ứng dịch vụ đảm bảo ...

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 3

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 3

Nhân tố khách quan , có bốn nhân tố ảnh hưởng đến NLCT của một NHTM:  NHTM mới tham gia thị trường với những lợi thế quan quan trọng như mở ra những tiềm năng mới, có động cơ và ước vọng giành được thị phần, đã tham khảo ...

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 2

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 2

DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ Hình 1.1: Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh Đồ thị 2.1: Biểu đồ tỷ lệ sở hữu các cổ đông của Vietcombank Đồ thị 2.2: Vốn chủ sở hữu Vietcombank từ năm 2010 đến 30/06/2013 Đồ thị 2.3: Hệ số an toàn vốn ...

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 1

Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TẠ THÚY VÂN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí