Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An

Xem tất cả 84 trang, được chia thành 10 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 10

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 10

13 absence of consultant’s site staff; 29 changes in laws and regulations; 14 lack of experience on the part of the consultant; 30 transportation delays; 15 lack of experience on the part of the consultant’s site staff; (managerial and supervisory personnel); 31 external work due to public ...

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 9

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 9

Câu hỏi Tên các yếu tố làm trễ tiến độ của dự án Mức độ đồng ý 1 2 3 4 5 số lượng theo khối lượng công việc Câu 17 Nhà thầu bố trí nhân sự thi công không đảm bảo về kỹ năng theo tính chất của công việc Câu 18 Máy móc ...

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 8

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 8

Kém, tư vấn giám sát không đáp ứng yêu cầu phải được khắc phục trong nhóm giải pháp này. Để làm được điều đó thì dự án cần phải có nhân lực có tay nghề cao trong quản lý công trình. Những nhân sự này không chỉ được xét ...

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 7

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 7

Các yếu tố này khá là trung tính (khi chỉ số MS tiến gần đến 2) tức mức đánh giá trung bình ở mức 3/5 trong thang đo likert. Chi tiết kết quả tại Phụ lục 4. Bảng 4.13.Các yếu tố tác động yếu nhất đến sự chậm trễ tiến độ của ...

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 6

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 6

Bảng 4.10. Kết quả xếp hạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự chậm trễ tiến độ Xếp hạng Tên biến Giải thích biến MS 1 contract5 Số lượng nhân sự của nhà thầu 1,086 2 owner8 Tiến độ giải ngânliên quan đến thủ tục quyết toán ...

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 5

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 5

Chủ yếu dựa vào kết quả phân tích và ý kiến đề xuất của các chuyên gia qua phần phỏng vấn sâu kết hợp tham khảo một số giảng viên, chuyên gia độc lập khác liên quan đến quản lý dự án mà đặc biệt là dự án công tại Việt ...

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 4

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 4

Nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ tiến độ, và mức độ “đồng ý“ hay “không đồng ý“ trong câu trả lời sẽ quyết định mức độ tác động của nhóm nhân tố đó). Phương pháp tương tự như Alaghbari (2007) đã thực hiện tại ...

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 3

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 3

Nghiên cứu của Assaf và ctg (1995) cho thấy các nguyên nhân chính dẫn đến chậm trễ tiến độ gồm: sự chậm trễ của nhà thầu xây dựng trong việc ra quyết định, thiếu hụt lao động và thiếu lao động có kỹ năng hay thay đổi thiết kế ...

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 2

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 2

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1.1. Bối cảnh nghiên cứu Trong những năm qua, do tác động của nền kinh tế thị trường cùng với các chính sách mới về xây dựng và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác quy hoạch, đầu tư cải tạo, ...

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 1

Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An - 1

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Nguyễn Minh Hùng Các yếu tố gây chậm tiến độ các dự án công trình của Sở Xây dựng Long An Chuyên ngành : Quản lý công Mã số : 60340403 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí