Tài liệu tham khảo Page 5

Quy Hoạch Và Thực Hiện Kế Hoạch Đầu Tư Khai Thác Du Lịch Văn Hóa Khmer Tại Trà Vinh Theo Từng

Quy Hoạch Và Thực Hiện Kế Hoạch Đầu Tư Khai Thác Du Lịch Văn Hóa Khmer Tại Trà Vinh Theo Từng

Hiện tại, các nhà khoa học chỉ mới đưa ra những khái niệm và định nghĩa nói về du lịch văn hóa và du lịch xanh, điều này cho thấy, hai loại hình du lịch này hiện đang được khai thác và đưa vào kinh doanh riêng lẻ. Tuy nhiên với đề ...
Để Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ “Xã Hội Hóa” Du Lịch Văn Hóa Khmer Nam Bộ, Tỉnh Trà Vinh Cần

Để Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ “Xã Hội Hóa” Du Lịch Văn Hóa Khmer Nam Bộ, Tỉnh Trà Vinh Cần

3.1.7. Để thực hiện tốt nhiệm vụ xã hội hóa du lịch văn hóa Khmer Nam bộ, tỉnh Trà Vinh cần chú ý đến các yếu tố: Yếu tố bảo tồn và phát triển bền vững của các tài nguyên du lịch văn hóa Khmer; Lợi ích cộng đồng và lợi ích ...
Tổng Hợp Thành Tố Có Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Văn Hóa Khmer Nam Bộ Tại Trà Vinh

Tổng Hợp Thành Tố Có Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Văn Hóa Khmer Nam Bộ Tại Trà Vinh

Châu Thành, huyện Cầu Ngang và một vài huyện khác. Mức độ: rất gần (4 x 2 = 8 điểm) Quản lý điểm đến: trung bình, do hộ dân quản lý (2 x 2 = 8 điểm) 4. Cảnh quan thiên nhiên – nhân tạo Di tích thắng cảnh quốc gia Ao Bà Om Độ hấp ...
Các Yếu Tố Cơ Bản Thu Hút Du Khách Của Điểm Đến Du Lịch

Các Yếu Tố Cơ Bản Thu Hút Du Khách Của Điểm Đến Du Lịch

Điểm du lịch (những điều cần xem và những điều cần làm) và những yếu tố khác. Khả năng cung cấp và chất lượng của những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định đi du lịch của khách. Các yếu tố cơ bản của ...
Các Tài Nguyên Văn Hóa Khmer Có Tiềm Năng Khai Thác Du Lịch Tại Trà Vinh Và Hiện Trạng

Các Tài Nguyên Văn Hóa Khmer Có Tiềm Năng Khai Thác Du Lịch Tại Trà Vinh Và Hiện Trạng

2.3.4. Chính sách du lịch Chính quyền địa phương có sự quan tâm đến sự phát triển du lịch, đặc biệt là phát triển du lịch dựa vào tài nguyên sẵn có: văn hóa Khmer Nam bộ. Tuy nhiên, từ văn bản chỉ đạo để đến hành động thực ...
Định Hướng Trong Việc Bảo Tồn Và Phát Huy Văn Hóa Khmer Nam Bộ Của Nhà Nước Cộng Hòa Xã

Định Hướng Trong Việc Bảo Tồn Và Phát Huy Văn Hóa Khmer Nam Bộ Của Nhà Nước Cộng Hòa Xã

(Trà Cú), quốc lộ 53, quốc lộ 60 và tại thành phố Cần Thơ…. Đây cũng là một trong những lợi thế về vị trí địa lý giúp du khách chọn tham quan tìm hiểu văn hóa người Khmer Nam bộ tại Trà Vinh thay vì đến Campuchia (nhất là khi họ ...
Kinh Nghiệm Khai Thác Tiềm Năng Du Lịch Văn Hóa Nói Chung Và Văn Hóa Khmer Nói Riêng Tại Việt Nam

Kinh Nghiệm Khai Thác Tiềm Năng Du Lịch Văn Hóa Nói Chung Và Văn Hóa Khmer Nói Riêng Tại Việt Nam

1.4. Kinh nghiệm khai thác tiềm năng du lịch văn hóa nói chung và văn hóa Khmer nói riêng tại Việt Nam và trong khu vực 1.4.1. Kinh nghiệm khai thác tiềm năng du lịch văn hóa trong khu vực Kinh nghiệm của ngành du lịch Trung Quốc: Tại Cố Cung: khu du ...
Văn Hóa Khmer Nam Bộ Và Hoạt Động Phát Triển Du Lịch Văn Hóa Khmer Nam Bộ

Văn Hóa Khmer Nam Bộ Và Hoạt Động Phát Triển Du Lịch Văn Hóa Khmer Nam Bộ

Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tiềm năng văn hóa trong phát triển du lịch với tám yếu tố chính: Việc đánh giá đúng và khách quan tiềm năng du lịch của tài nguyên văn hóa: các địa phương, cá nhân và đơn vị vì muốn làm ...
Mục Tiêu Chung: Nghiên Cứu Tiềm Năng Du Lịch Văn Hóa Khmer Nam Bộ Tại Trà Vinh.

Mục Tiêu Chung: Nghiên Cứu Tiềm Năng Du Lịch Văn Hóa Khmer Nam Bộ Tại Trà Vinh.

2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa Khmer Nam bộ tại Trà Vinh. 2. 2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nghiên cứu tiềm năng du lịch. - Đánh giá tiềm năng văn hóa Khmer Nam bộ và ...
Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa Khmer Nam bộ tại Trà Vinh - 2

Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa Khmer Nam bộ tại Trà Vinh - 2

ABSTRACT Tra Vinh is a small province in the Mekong Delta, with a population of three Kinh-Khmer and Hoa ethnic groups. Tra Vinh and Soc Trang are the two most populated Khmer communities in Vietnam, the Khmer and their culture have made a special culture for this land. The Khmer people in general ...
Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa Khmer Nam bộ tại Trà Vinh - 1

Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa Khmer Nam bộ tại Trà Vinh - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Công Nghệ Tp. Hcm Nguyễn Ngọc Diệp Nghiên Cứu Tiềm Năng Du Lịch Văn Hóa Khmer Nam Bộ Tại Trà Vinh Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành: Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành Mã Số Ngành: 60340103 Tp. ...
Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa Khmer Nam bộ tại Trà Vinh

Nghiên cứu tiềm năng du lịch văn hóa Khmer Nam bộ tại Trà Vinh

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh - 19

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh - 19

Bảng 2 Các dự án phát triển du lịch tại huyện Củ Chi ĐVT:ha STT Tên dự án Địa điểm Diện tích 1 Thảo Cầm Viên Sài Gòn xã An Nhơn Tây, xã Tân Phú Trung 456,5 2 Khu làng nghề hoa, cây kiểng, cá cảnh xã Phú Mỹ Hưng 495 3 Khu biệt thự ...
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh - 18

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại huyện Củ Chi – Thành phố Hồ Chí Minh - 18

A. 1 components extracted. Phân tích tương quan Bảng 17 Ma trận tương quan giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập Correlations TN VC DV TC CD MT PTBV TN Pearson Correlation 1 .226 .252 .377 .004 .206 .383 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .937 .000 .000 N 316 316 316 316 ...
Kết Quả Phân Tích Thang Đo Lần 1 Cho Nhân Tố Tn

Kết Quả Phân Tích Thang Đo Lần 1 Cho Nhân Tố Tn

25 Lợi ích về xã hội của người dân được nâng cao khi tham gia hoạt động du lịch. 1 2 3 4 5 6. Bảo vệ môi trường 26 Có chính sách, chiến lược phát triển du lịch sinh thái bền vững đúng đắn. 1 2 3 4 5 27 Có quy hoạch bảo vệ, phát ...
Tôi Xin Đưa Ra Một Số Gợi Ý Về Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Phát Triển Du Lịch Sinh Thái

Tôi Xin Đưa Ra Một Số Gợi Ý Về Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Phát Triển Du Lịch Sinh Thái

PHỤ LỤC 1 CÂU HỎI PHỎNG VẤN LẤY Ý KIẾN NHÓM CHUYÊN GIA Chào các Anh/ Chị. Tôi là học viên Cao học ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH). Tôi đang tiến hành một cuộc ...
Nâng Cao Công Tác Tuyên Truyền, Quảng Bá, Tiếp Thị Điểm Đến

Nâng Cao Công Tác Tuyên Truyền, Quảng Bá, Tiếp Thị Điểm Đến

Tuyến du lịch tham quan vườn lan Huyền Thoại, trại cá sấu Tồn Phát tham quan nhà vườn , cơ sở sinh vật cảnh 4 Tuyến du lịch Từ Bến Bạch Đằng, đi qua bán Sản phẩm du lịch tham quan, đường sông đảo Thanh Đa, Cầu Bình Lợi, Khu trải ...
Đề Xuất Về Bảo Vệ Môi Trường Dlst Bền Vững

Đề Xuất Về Bảo Vệ Môi Trường Dlst Bền Vững

Trong đó, mô hình hồi quy có hệ số R 2 hiệu chỉnh = 62,3% với mức ý nghĩa nhỏ hơn 0.05, chứng tỏ độ phù hợp của mô hình với bộ dữ liệu là khá cao, giải thích được 62,3% cho bộ dữ liệu khảo sát. Các giả thuyết đều được ...
Ảnh Hưởng Của Độ Tuổi Lên Đánh Giá Phát Triển Dlst Bền Vững

Ảnh Hưởng Của Độ Tuổi Lên Đánh Giá Phát Triển Dlst Bền Vững

- Bảo vệ môi trường có β = 0,442 (Sig. = 0,000 < 0,05), tại mức ý nghĩa nhỏ hơn 5%, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi yếu tố Bảo vệ môi trường chặt chẽ tăng thêm 1 đơn vị độ lệch chuẩn thì phát triển bền vững ...
Ma Trận Tương Quan Giữa Biến Phụ Thuộc Và Các Biến Độc Lập

Ma Trận Tương Quan Giữa Biến Phụ Thuộc Và Các Biến Độc Lập

Bước phân tích hệ số tương quan giúp kiểm tra sự tương quan giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc trước khi chạy hồi quy. Kết quả chạy tương quan giữa các biến đại diện cho các nhân tố độc lập với biến đại diện cho ...
Biến Phụ Thuộc “Phát Triển Dlst Bền Vững” (Ptbv)

Biến Phụ Thuộc “Phát Triển Dlst Bền Vững” (Ptbv)

Kết quả chạy phân tích lần 1 độ tin cậy của thang đo cho thấy độ tin cậy đạt 0,828 > 0,6 đạt yêu cầu, Tuy nhiên biến VC4 có hệ số tương quan với tổng bằng 0,146 <0,3. Tiến hành loại biến này ra khỏi thang đo và chạy phân tích ...

Trang 813, Trang 814, Trang 815, Trang 816, Trang 817, Trang 818, Trang 819, Trang 820, Trang 821, Trang 822,

Danh mục

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved
Tài liệu tham khảo trên Facebook

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số