Những quy định của luật thương mại Việt Nam năm 2005 về môi giới thương mại thực tiễn áp dụng và những vấn đề đặt ra - 11

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, tránh được những tranh chấp không đáng có giữa các doanh nghiệp thành viên.

Bên cạnh đó, việc gia tăng mối liên kết như đã nói ở trên cũng góp phần tạo ra hệ thống thông tin minh bạch, công khai về hoạt động MGTM trên thị trường; tạo điều kiện để các doanh nghiệp hợp tác với nhau, hoàn thiện thông lệ kinh doanh và quy định pháp lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới. Đồng thời, mối liên kết này cũng sẽ bảo vệ các doanh nghiệp khi gặp rào cản và tranh chấp trong thương mại quốc tế.

Kết luận


Hoạt động ra đời bắt nguồn từ nhu cầu của các chủ thể trong nền kinh tế mang tính toàn cầu và chuyên môn hóa ngày càng cao. Trên thực tế, hoạt động môi giới thương mại đã chứng tỏ vai trò của nó trong việc thúc đẩy các giao dịch thương mại. Để hoạt động môi giới thương mại diễn ra một cách lành mạnh và có tổ chức, phát huy được vai trò của nó đối với nền kinh tế, Việt Nam năm 2005 đã dành một phần riêng quy định về hoạt động này.

Hiện nay, các quy định về môi giới thương mại nói chung chủ yếu nằm trong Luật thương mại Việt Nam năm 2005, nhưng chưa có văn bản dưới Luật độc lập nào hướng dẫn một cách cụ thể, chi tiết về hoạt động này. Thông qua việc tìm hiểu thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động môi giới bất động sản, có thể thấy, một vài quy định của Luật thương mại năm 2005 không phù hợp với thực tiễn, cần được bổ sung hoặc sửa đổi. Ngoài ra, việc nghiên cứu hoạt động môi giới thương mại trong hai lĩnh vực nói trên cũng cho thấy một số điểm mâu thuẫn giữa Luật thương mại Việt Nam năm 2005 và luật chuyên ngành; chưa kể đến bản thân các luật chuyên ngành vẫn có những quy định bất cập, không sát với thực tiễn hoạt động môi giới thương mại.

Những vấn đề nói trên gây khó khăn cho các chủ thể trong việc tiến hành hoạt động môi giới thương mại; đồng thời khiến cho các quy định của Luật thương mại và các luật chuyên ngành thiếu tính khả thi. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung những quy định về môi giới thương mại trong Luật thương mại Việt Nam năm 2005 và các luật chuyên ngành là cần thiết để tạo ra hành lang pháp lý hoàn thiện hơn cho hoạt động môi giới thương mại phát triển.

Người viết khóa luận đã nghiên cứu những quy định của Luật thương mại Việt Nam năm 1997, Luật thương mại Việt Nam năm 2005 và các luật

chuyên ngành (Luật kinh doanh bất động sản năm 2006, Luật chứng khoán năm 2006…) về hoạt động môi giới thương mại, tìm ra những điểm chưa hợp lý hoặc không thống nhất giữa các luật nêu trên. Từ đó, người viết đề xuất một số giải pháp sửa đổi, bổ sung các luật trên và các giải pháp khác nhằm phát triển hoạt động môi giới thương mại để hoạt động này ngày càng chuyên nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế.

Những nội dung trình bày trong khóa luận ít nhiều mang tính chủ quan của người viết, có thể còn nhiều điểm thiếu hợp lý do thời gian và năng lực có hạn của tác giả. Làm thế nào để các quy định về hoạt động môi giới thương mại trong Luật thương mại Việt Nam năm 2005 và các luật chuyên ngành phù hợp với thực tiễn, mang tính khả thi cao và thống nhất chặt chẽ với nhau là một vấn đề phức tạp, cần được các nhà làm luật đầu tư nhiều thời gian và công sức nghiên cứu.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Những quy định của luật thương mại Việt Nam năm 2005 về môi giới thương mại thực tiễn áp dụng và những vấn đề đặt ra

Danh mục tài liệu tham khảo


Những quy định của luật thương mại Việt Nam năm 2005 về môi giới thương mại thực tiễn áp dụng và những vấn đề đặt ra - 11

I. Tài liệu tiếng Việt

1. Bùi Thị Lê Dung (2005), Các giải pháp thực thi có hiệu quả Luật thương mại Việt Nam năm 2005, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

2. Dương Thị Hằng (2007), Hoạt động môi giới chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam – thực trạng và giải pháp, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

3. Lương Đức Cường (2006), Hỏi đáp về Luật chứng khoán năm 2006, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.

4. Lương Đức Cường (2006), Hỏi đáp về Luật kinh doanh bất động sản năm 2006, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.

5. Nguyễn Thanh Thủy (2009), Những quy định của Luật thương mại Việt Nam năm 2005 về hoạt động trung gian thương mại. Thực tiễn áp dụng và những vấn đề phát sinh., Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

6. Nguyễn Thị Luyện (2007), Trung gian thương mại trong hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ vào Hoa Kỳ, Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội.

7. Nguyễn Thị Mơ (2004), Cơ sở khoa học của việc sửa đổi và hoàn thiện Luật thương mại Việt Nam phù hợp với pháp luật và tập quán thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

8. Nguyễn Thị Mơ (2009), Giáo trình pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại, Tái bản lần thứ tư, Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, Hà Nội.

9. Nguyễn Thị Vân Anh (2006), Khái niệm, bản chất pháp lý của hoạt động trung gian thương mại, Tạp chí Luật học, Số 1, tr4-12, Trường Đại học Luật, Hà Nội.

10. Nguyễn Thị Vân Anh (2007), Pháp luật điều chỉnh hoạt động trung gian thương mại ở Việt Nam, Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

11. Phạm Duy Liên (2005), Sử dụng trung gian thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

12. Phan Vũ Hùng (2008), Pháp luật chứng khoán ở Việt Nam – thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

13. Trần Thị Bạch Dương (2007), Hoàn thiện pháp luật thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tr109-110, Trường Đại học Luật Hà Nội.


https://tailieuthamkhao.com

II. Tài liệu từ Internet

1. “Bát nháo” sàn giao dịch bất động sản (2010), 03/02/2010, truy cập ngày 21/04/2010, http://dantri.com.vn/c76/s76-377181/bat-nhao-san-giao-dich-bat-dong- san.htm.

2. “Cò” nhà đất quậy tưng bừng (2008), 23/02/2008, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.diemtin.com/Thoi-cuoc_4/Co-nha-dat-quay-tung- bung_4_7868/.

3. “Ngập ngừng” sàn giao dịch bất động sản (2006), 19/10/2006, truy cập ngày 21/04/2010, http://vietbao.vn/Kinh-te/Ngap-ngung-san-giao-dich-bat-dong- san/65070770/87/.

4. An Trung (2009), Đông như “cò” nhà đất, 10/09/2009, truy cập ngày 22/02/2010, http://dddn.com.vn/20090909100247750cat114/dong-nhu-co-nha- dat.htm.

5. Cả nước có 368 sàn giao dịch bất động sản (2010), 19/01/2010, truy cập ngày 22/02/2010, http://landtoday.net/vn/tintuc/21375/search/index.aspx..

6. Cảnh giác với môi giới khi mua căn hộ (2009), 30/06/2009, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.landtoday.net/vn/doanhnghiep/18158/index.aspx.

7. Cò đất lừa đồng nghiệp (2009), 07/07/2009, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.diaoc24g.com/tin-tuc-dia-oc/Tin-tuc/Ky-nang-Moi-gioi- BDS/2_18_616/Co-dat-lua-dong-nghiep.aspx.

8. Độc chiêu kiếm tiền của “cò” nhà đất (2009), 25/11/2009, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Kinh- doanh/2009/11/3BA16025/.

9. Gia Linh (2009), “Cò” nhà đất hoạt động theo đàn, 22/04/2009, truy cập ngày 22/02/2010, http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/batdongsan/218633/index.html.

10. Hạnh Liên (2008), Đào tạo nhà môi giới bất động sản: thiếu đủ thứ, 24/01/2008, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.diaoc24g.com/tin-tuc-dia- oc/Tin-tuc/Ky-nang-Moi-gioi-BDS/2_18_357/Dao-tao-nha-moi-gioi-bat-dong-san- Thieu-du-thu.aspx.

11. Hết thời “ăn xổi” bất động sản (2008), 04/08/2008, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.thamtutu.net/kinh-te/het-thoi-an-xoi-bat-dong-san.html.

12. Hoàng Ly (2007), Bảo vệ công ty chứng khoán hay nhà đầu tư?, 11/12/2007, truy cập ngày 15/03/2010, http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Bao-ve-nha-dau-tu- hay-CTCK/45264745/111/.

13. Hùng Vũ (2006), Môi giới nhà đất trước ngưỡng cửa WTO: Sẽ chuyên nghiệp hóa?, 04/11/2006, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/xemtin.asp?idcha=3107&cap=3&id=3915.

14. Khi bất động sản rơi vào kịch bản bầy đàn (2009), 29/11/2009, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.landtoday.net/vn/nghiencuutt/20642/index.aspx.

15. Luật Chứng khoán còn nhiều bất cập (2008), 18/06/2008, truy cập ngày 15/03/2010, http://www.vinacorp.vn/news/luat-chung-khoan-con-nhieu-bat-cap/ct- 272906.

16. Luật kinh doanh BĐS còn bất cập điểm gì? (2009), 12/10/2009, truy cập ngày 15/03/2010, http://www.pindex.vn/agent/index.php?aid=2820&option=blog&task=view&id=20 99.

17. M.T.P (2008), Đẳng cấp của “cò” nhà đất, 31/03/2008, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/3/88087.cand.

18. Mạng sàn bất động sản xa rời thực tế (2009), 06/03/2009, truy cập ngày 15/03/2010, http://www.diachu.vn/index.php?zn=ne&id=50&page=7.

19. Môi giới bất động sản không chuyên sẽ bị đào thải (2009), 10/08/2009, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.diaoc24g.com/tin-tuc-dia-oc/Tin-tuc/Ky-nang- Moi-gioi-BDS/2_18_1681/Moi-gioi-bat-dong-san-khong-chuyen-se-bi-dao- thai.aspx.

20. Môi giới bất động sản: đôi điều cần suy nghĩ (2008), 09/01/2008, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.diaoc24g.com/tin-tuc-dia-oc/Tin-tuc/Ky-nang-Moi- gioi-BDS/2_18_356/Moi-gioi-bat-dong-san-Doi-dieu-can-suy-nghi.aspx.

21. Mua bán nhà đất – biết tìm sàn ở đâu (2008), 10/04/2008, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.landtoday.net/vn/nghiencuutt/11163/index.aspx.

22. Nhà đất đồng loạt tụt giá (2008), 17/03/2008, truy cập ngày 19/04/2010, http://www.landtoday.net/vn/nghiencuutt/10711/index.aspx.

23. Phương Thảo (2009), Trình độ môi giới bất động sản đang ở mức phổ cập, 21/09/2009, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.landtoday.net/vn/doanhnghiep/19504/index.aspx.

24. Quái chiêu của môi giới nhà đất (2009), 13/04/2009, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.landtoday.net/vn/tintuc/16807/index.aspx.

25. Quốc Dũng (2009), Môi giới nhà đất đa phần là “xe ôm, trà đá”, 06/11/2009, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.landtoday.net/vn/doanhnghiep/20295/index.aspx.

26. Sàn giao dịch bất động sản, yên lòng về lượng, buồn về chất (2009), 22/10/2009, truy cập ngày 15/03/2010, http://thegioibatdongsan.com.vn/Tin- Tuc/115.San-giao-dich-bat-dong-san-Yen-long-ve-luong-buon-long-ve-chat.html.

27. Thị trường bất động sản bị bóp méo vì môi giới (2009), 30/03/2009, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.landtoday.net/vn/doanhnghiep/16600/index.aspx.

28. Uỷ ban Chứng khoán: Nhiều sai phạm tại VCBS (2007), 08/02/2007, truy cập ngày 15/03/2010, http://vietbao.vn/Kinh-te/Uy-ban-Chung-khoan-Nhieu-sai- pham-tai-VCBS/55140430/91/.

29. V.Xuân (2008), Trình độ văn hóa nào cũng cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, 18/10/2008, truy cập ngày 22/02/2010, http://www.landtoday.net/vn/tintuc/chinhsach/14415/index.aspx.

30. Vạn chiêu lừa của “cò” mua bán chung cư cũ (2009), 27/11/2009, truy cập ngày 22/02/2010, http://vietnamnet.vn/bvkh/machban/200911/Van-chieu-lua-cua- co-mua-ban-chung-cu-cu-881181/.

31. Vũ Lê (2009), Loạn môi giới nhà đất vì thiếu chế tài, 30/03/2009, truy cập ngày 22/02/2010 http://www.landtoday.net/vn/doanhnghiep/16591/index.aspx.

32. Xuân Hòa (2008), Mánh làm giá của đại gia và công ty chứng khoán, 19/04/2008, truy cập ngày 15/03/2010, http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Chung- khoan/2008/04/3BA01723/.

33. Xuân Toà (2007), Dự thảo giao dịch chứng khoán trực tuyến: Cần thêm quy định bồi thường khi gặp rủi ro, 20/12/2007, truy cập ngày 15/03/2010, http://vietbao.vn/Kinh-te/Du-thao-giao-dich-chung-khoan-truc-tuyen-Can-them- quy-dinh-boi-thuong-khi-gap-rui-ro/45265618/87/.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí