Những đặc điểm chính của thị trường phân phối bán lẻ ở Việt Nam kể từ sau 1/1/2009 - 12

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

TÀI LIỆU THAM KHẢO


TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1) Bộ Thương mại (2006), Đề án phát triển thương mại trong nước 2006 – 2010, định hướng đến 2020, Hà Nội.

2) Bộ Thương mại (2006), Dự án quy hoạch phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Hà Nội.

3) Đại học Ngoại Thương (2000), Giáo trình Marketing lý thuyết, NXB Giáo Dục.

4) Thủ tướng chính phủ (2007), Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển thương mại trong nước 2006 – 2010, định hướng đến 2020”, Hà Nội.

5) Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 2006, 2007, 2008, 2009, NXB Thống kê, Hà Nội.

6) Tổng cục Thống kê, Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế, các năm 2007, 2008, 2009, 2010.

7) Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Ương - Trung tâm Thông tin tư liệu (2007), Thị trường bán lẻ Việt Nam trước thềm mở cửa.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Những đặc điểm chính của thị trường phân phối bán lẻ ở Việt Nam kể từ sau 1/1/2009

8) Bí quyết giúp doanh nghiệp bán lẻ trụ vững trên “sân nhà”; http://www.vtc.vn/1-203617/kinh-doanh/bi-quyet-giup-dn-ban-le-tru-vung-tren- san-nha.htm; (08/01/2009)

9) Chưa dễ thâm nhập thị trường http://tinkinhte.jcapt.com/nd5/viewsubject/mo-cua-thi-truong-ban-le-viet- nam/chua-de-tham-nhap-thi-truong/22479.s_42.5.html; (01/01/2009).

Những đặc điểm chính của thị trường phân phối bán lẻ ở Việt Nam kể từ sau 1/1/2009 - 12

10) Cửa hàng tiện ích, chiến lược của bán lẻ Việt http://www.vnuni.net/forum/index.php?topic=309.0; (20/04/2010).

11) Doanh nghiệp Hà Nội làm gì để thắng trên “sân nhà”? http://www.tinkinhte.com/nd5/viewsubject/mo-cua-thi-truong-ban-le-viet- nam/doanh-nghiep-ha-noi-lam-gi-de-thang-tren-san-nha/24135.s_42.5.html; (15/01/2009).

12) Doanh số bán lẻ thị trường Việt Nam tăng chóng mặt http://vietnamnet.vn/kinhte/200910/Doanh-so-ban-le-thi-truong-Viet-Nam-tang- chong-mat-876278/; (31/10/2009).

13) Doanh nghiệp bán lẻ chuyển mình cạnh tranh

http://doanhnghiep.od.ua/DNO2010/modules.php?name=News&op=viewst&sid

=4834(09/02/2010).

14) Hệ thống bán lẻ: Còn nhiều không gian phát triển

http://www.hanic.com.vn/news/791/79/d,detail_en/, (31/03/2010).

15) Kênh phân phối hiện đại sẽ tiến xa trong năm 2010 http://vneconomy.vn/20100122051112171P0C19/kenh-phan-phoi-hien-dai-se- tien-xa-trong-nam-2010.htm; (24/01/2010).

16) Liệu có quá bi đát khi mở cửa thị trường bán lẻ?

http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/12/820695/; (26/12/2008).

17) Mở cửa thị trường bán lẻ: Các hiệp hội cần tăng cường hình thức liên kết http://www.tinkinhte.com/nd5/viewsubject/mo-cua-thi-truong-ban-le-viet- nam/mo-cua-thi-truong-ban-le-cac-hiep-hoi-can-tang-cuong-cac-hinh-thuc-lien- ket/23914.s_42.5.html; (12/01/2009).

18) Mở cửa thị trường bán lẻ: cơ hội để biết mình, biết ta http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=94950; (31/12/2008)

19) Mở cửa thị trường bán lẻ: nên minh bạch hơn;

http://www.thesaigontimes.vn/Home/diendan/sotay/28598/; (07/06/2009).

20) Nông thôn Việt Nam – thị trường lớn cho thương hiệu nội

http://www.uevf.net/forum/showthread.php?9736; (11/10/2009).

21) Saigon Co.op đưa cửa hàng tiện ích đến khu dân cư http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=94039; (01/01/2009).

22) Saigon Co.op đưa cửa hàng tiện ích đến khu dân cư http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=94039; (26/12/2008).

23) Saigon Co.op sắp xây trung tâm thương mại ở nước ngoài

http://cafef.vn/20100307084334252CA33; (07/03/2010).

24) Tăng cường phát triển thị trường nội địa http://www.tinkinhte.com/nd5/viewsubject/mo-cua-thi-truong-ban-le-viet- nam/tang-cuong-phat-trien-thi-truong-noi-dia/25140.s_42.4.html; (03/02/2009).

25) Thị trường bán lẻ nội địa sau mở cửa: Coi chừng bị “nuốt chửng”

http://dddn.com.vn/2008123009351260cat8; (01/01/2009).

26) Thị trường bán lẻ, giờ G và giải pháp http://dongtamxanh.com.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=93&zone=93&ID= 684; (22/12/2008).

27) Thị trường bán lẻ: Lo nhà đầu tư nước ngoài lách luật http://www.gic.com.vn/news/printpreview.php?mod=news&newid=news201220 081018495971; (20/12/2008).

28) Thị trường nông thôn mở rộng http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Kinh-Te/Thi-Truong-Nong-Thon-Mo- Rong.html; (19/08/2010).

29) Vinatex xây dựng hệ thống bán lẻ trong nước http://www.tinkinhte.com/nd5/viewsubject/mo-cua-thi-truong-ban-le-viet- nam/vinatex-xay-dung-he-thong-ban-le-trong-nuoc/25126.s_42.3.html; (03/02/2009).

TÀI LIỆU TIẾNG ANH

30) A.T. Kearney (2008), A.T. Kearney's Annual List of Most Attractive Emerging Market Retail Destinations.

31) A.T. Kearney (2009), A.T. Kearney's Annual List of Most Attractive Emerging Market Retail Destinations.

32) AC Nielsen (December 2008), Consumer Confidence, Corncern, Soending and Attitudes to Reccesiong, Hanoi.

33) AC Nielsen (March 2009), Boom or doom in Vietnam in 2009, Hanoi.

34) A.T.Kearney (2009), Windows of hope for Global Retailers.

35) http://business.mapsofindia.com/india-retail-industry; India Retail Industry; https://tailieuthamkhao.com

Cập nhật: 12/03/2009.

36) http://sg.biz.yahoo.com/061102/16/44hpv.html; Foreign Competitors to enter Vietnam's Retail Market; Cp nht: 02/11/2009.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí