Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 11

 Cần xây dựng kế hoạch nhân sự kế thừa Từ sau quá trình cổ phần hóa, việc khá nhiều cán bộ, kỹ sư do không thích ứng được với sự thay đổi hoặc còn mơ hồ về tình hình công ty sau cổ phần hóa nên đã xin nghỉ việc hoặc ...

Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco - 10

- Tuyển dụng bổ sung đối với các loại thợ chuyên ngành kỹ thuật, cán bộ kỹ thuật đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty. - Xây dựng cơ chế ưu đãi, khuyến khích người lao động, đặc biệt là những lao động có tay ...