Đổi mới hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông Vận dụng qua dạy học ở tỉnh Nghệ An - 27

Được quyền trả lời. Các đội sẽ lần lượt mở các hàng ngang từ số 1 đến số 9. Trong khi các đội trả lời các từ hàng ngang nếu đội nào có thể trả lời đúng từ chìa khóa sẽ giành được tối đa 30 điểm. Nếu trả lời sai từ ...

Đổi mới hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông Vận dụng qua dạy học ở tỉnh Nghệ An - 26

Tình cảm yêu nước, lập trường chinh trị vững vàng và khơi dậy thái độ trách nhiệm của cá nhân với quê hương, đất nước. 2. Chuẩn bị Đối với giáo viên: + Ngay từ đầu năm học, giáo viên lịch sử phải lên kế hoạch và đề ...

Đổi mới hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông Vận dụng qua dạy học ở tỉnh Nghệ An - 24

Câu 6. Theo em, những nguyên nhân cơ bản nào sau đây khiến việc tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Lịch sử ở trường THPT chưa thu hút được các em tham gia? (Xin khoanh tròn vào chữ cái trước các câu lựa chọn) a. Nhà trường, giáo viên, ...

Đổi mới hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông Vận dụng qua dạy học ở tỉnh Nghệ An - 23

Câu 11. Để khắc phục những khó khăn trên, thầy (cô) đã áp dụng những biện pháp nào dưới đây? (Xin khoanh tròn vào chữ cái trước các câu lựa chọn) a. Nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của hoạt động ...