Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long Bình - 8

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


3.1.2 Giải pháp 2: Giải pháp về cơ sở hạ tầng của cảng:

3.1.2.1 Mục tiêu của giải pháp:

Đầu tư, quy hoạch và xây dựng lại cơ sở hạ tầng của cảng để có thể tiếp nhận các tàu biển vào cảng làm hàng đạt được công suất tối ưu, tạo điề kiện cho việc bốc dỡ hàng đạt hiệu quả cao. Vì qua quá trình khai thác thực tế cũng như qua tham khảo ý kiến khách hàng, cho thấy công tác tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn vào cảng gặp nhiều trở ngại. Thiết kế cầu cảng chính quá hẹp làm cho việc ra vào và quay trở của các trang thiết bị cơ giới trong quá trình khai thác gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến năng suất xếp dỡ hàng hóa không đạt yêu cầu, đặc biệt là đối với công tác xếp dỡ gỗ lóng hay sắn lát.


Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 1

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 2

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 3

3.1.2.2 Cách thực hiện giải pháp và hiệu quả mang lại :


Hiện tại

Cải tiến

Hiệu quả

Cảng Long Bình

thiết kế năm 2000 như một cảng thủy nội địa

=> thiết kế cảng chỉ nhằm mục đích tiếp nhận các phương tiện thủy nội địa có trọng tải nhỏ, chủ yếu là các loại salan. Vì vậy, với sự phát triển nhanh, mạnh của thị trường vận tải thủy hiện nay, các tàu vận tải vào cảng thường có trọng tải lớn => thiết kế cầu cảng gần như không còn phù hợp

Quy hoạch và thiết kế lại

hệ thống cầu cảng để đáp nhu cầu khai thác cảng trong giai đoạn hiện nay, cùng với chiến lược mở rộng và phát triển cảng trong giai đoạn tới mà chủ yếu là triển khai loại hình ICD. Tuy nhiên, đây là một vấn đề lớn, đòi hỏi phải tốn nhiều chi phí, thời gian , phải nghiên cứu, khảo sát để đưa ra quyết định chính xác => Tổng Công ty nên thuê công ty tư vấn của nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực để triển khai.

Loại hình kinh doanh

khai thác ICD Long Bình mang lại hiệu quả cao nhất đối với hoạt động khai thác cảng .

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 75 trang: Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long Bình

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long Bình - 8


Công tác tiếp nhận

các tàu có trọng tải lớn vào cảng gặp nhiều trở ngại. Thiết kế cầu cảng chính quá hẹp làm cho việc ra vào và quay trở của các trang thiết bị cơ giới => quá trình khai thác gặp nhiều khó khăn, dẫn đến năng suất xếp dỡ hàng hóa không đạt yêu cầu.

Thường xuyên nạo vét

bến cảng để đảm bảo độ sâu trước bến cho tàu vào làm hàng được an toàn.


Điều động và bố trí thiết bị cơ giới phù hợp với thực tế tình trạng cầu tàu, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công nhân vận hành thiết bị.

Khắc phục những khó

khăn từ những hạn chế của hệ thống cầu tàu để góp phần vào việc cải thiện năng suất xếp dỡ hàng hóa như bố trí công nhân làm 24/24.

Diện tích bãi của

cảng chỉ mới san lắp được 10 ha, chưa có hệ thống kho, bãi để chứa hàng. Đây là nhu cầu thiết thực của chủ hàng. Là thế mạnh mà cảng cần khai thác nhằm tăng

doanh thu cho cảng.

Tiến hành san lấp toàn bộ

diện tích bãi cảng; quy hoạch cụ thể và xây dựng hệ thống kho bãi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng; phân chia bãi, kho phù hợp cho từng chủng loại hàng hóa, kho ngoại quan phục vụ cho hàng

hóa xuất nhập khẩu.

Doanh thu của cảng

tăng cao khi thực hiện khai thác loại hình cho thuê kho bãi để chứa hàng. Loại hình cho thuê kho bãi này mang lại hiệu quả kinh tế rất cao vì không phải tốn kém

nhiều chi phí.


Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 4

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 5

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 6

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 7

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 8

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 9

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 10

3.1.3 Giải pháp 3: Giải pháp về nhân sự:

3.1.3.1 Mục tiêu của giải pháp:

- Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng nhân viên để phát triển đội ngũ nhân sự cho Cảng Long Bình, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên được tiếp cận với những kiến thức và kinh nghiệm mới.

- Bổ sung nguồn nhân lực đang còn thiếu hiện nay cho cảng để phù hợp với phương hướng phát triển của cảng và Tổng công ty trong thời gian tới.


- Giữ chân những người làm việc có hiệu quả và đóng góp nhiều cho quá trình hoạt động của cảng.

- Nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công nhân trưc tiếp xếp dỡ hàng hóa. Vì đây là yếu tố rất quan trọng quyết định chất lượng công việc xếp dỡ và năng suất làm hàng tại cảng.

- Với quy mô hoạt động của cảng trong thời gian tới khi đã hoàn tất cơ sở hạ tầng và triển khai khai thác dịch vụ ICD, hoạt động của cảng được mở rộng với quy mô lớn thì Tổng Công ty cần phải xem xét lại về cơ cấu điều hành quản lý khai thác cảng.


Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 11

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 12

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 13

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 14

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 15

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 16

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 17

3.1.3.2 Cách thực hiện giải phápvà hiệu quả dự kiến :


Hiện tại

Cải tiến

Hiệu quả

Số lượng chuyên viên điều hành cảng chỉ có 04 người ngoài việc trực tiếp điều hành công việc khai thác cảng vẫn phải làm các công tác khác như các chứng từ giao nhận, lập hợp đồng và thanh lý hợp đồng, lập hóa đơn các chứng từ thanh quyết toán với chủ hàng, lập các báo cáo theo yêu cầu của Tổng Công ty.

Cảng cần phải tăng thêm một đến hai nhân viên làm công việc chứng từ.

Giả m bớt áp lực công việc đối với Ban điều hành cảng để các chuyên viên có thời gian tập trung vào việc theo dõi công việc khai thác cảng được tốt hơn.

Các chuyên viên hiện nay chỉ

chú trọng vào công việc trực tiếp sản xuất, điều hành hoạt động khai thác cảng. Marketing và các chính sách chăm sóc khách hàng là một vấn đề hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển lâu dài và bền vững của Tổng Công ty nói chung và Cảng Long Bình nói riêng. Đây là công việc cần phải làm thường xuyên và mang tính

Cần chú trọng nhiều hơn

và phân công hợp lý hơn với việc lên kế hoạch phối hợp với lãnh đạo phòng Thương vụ để có những chiến lược Marketing và chăm sóc khách hàng .

Phòng Thương Vụ phân công cụ thể công việc cho các chuyên viên Ban điều hành cảng. Nếu cần thiết

Các chuyên viên trực

tiếp điều hành công việc lên kế hoạch cho những chiến lược Marketing và chăm sóc khách hàng thì mới có thể thấy rõ được thực trạng về thị trường, các nhu cầu cần thiết của khách hàng mà cảng cần quan tâm và đáp ứng.


chiến lược nhưng chưa được quan

tâm và phân công cụ thể, rõ ràng.

tuyển thêm nhân sự cho

công tác marketing và các chính sách chăm sóc khách hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng


Các tổ công nhân của cảng

hưởng lương theo phương thức khoán sản lượng. Nếu tuyển thêm số lượng công nhân quá nhiều thì dẫn đến tiền lương công nhân thấp.

Cần phải cân đối giữa số

lượng công nhân và sản lượng hàng hóa.

Khi số lượng công nhân

và sản lượng hàng hóa được cân đối với nhau sẽ vừa đáp ứng được công việc vừa đảm bảo được đời sống của công nhân.

Tổ công nhân 01 có trình độ

chuyên môn về nghiệp vụ tương đối tốt, công việc của tổ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Với sản lượng của các loại hàng xá như than đá, clinker thông qua cảng chiếm trên 50% sản lượng của cảng và dự báo sản lượng này sẽ tăng nhiều hơn nữa trong giai đoạn tới => số lượng công nhân để đáp ứng nhu cầu công việc là chưa đủ.

Tổ công nhân 02 chưa đáp ứng được nhu cầu công việc, năng suất làm hàng rất thấp, đạt khoảng 70% so với năng suất bình quân. Vì tổ này thực hiện công việc xếp các loại hàng bao như xi măng, phân bón. Đòi hỏi số lượng công nhân rất nhiều mới có thể đảm bảo công việc => Số lượng công nhân không đủ để đáp ứng nhu cầu công việc.

Tổ công nhân 01 và tổ

công nhân 02 cần phải bổ sung thêm số lượng công nhân lành nghề, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể đáp ứng được nhu cầu công việc.

Cần có sự phối hợp lực lượng công nhân của hai tổ với nhau. Tổ chức đào tạo về trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công nhân xếp dỡ để họ có thể xếp dỡ được tất cả các loại hàng hóa khác nhau.

Cảng cần hợp tác, liên kết với một vài công ty bốc xếp bên ngoài để thuê công nhân trong trường hợp công nhân cảng không đủ để đáp ứng nhu cầu công việc.

Đáp ứng được nhu cầu

công việc nhằm giải phóng tàu và hàng một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, thời gian.


Xây dựng được đội ngũ công nhân có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao.


Tạo được tinh thần trách nhiệm, hợp tác và giúp đỡ nhau giữa hai tổ.


Khi cảng hợp tác, liên kết với một vài công ty bốc xếp bên ngoài để thuê công nhân => cảng mới có thể đáp ứng được nhu cầu công vệc cũng như nhu cầu của khách hàng.


Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 18

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 19

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 20

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 21

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 22

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 23

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 24

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 25

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 26

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 27

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 28

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 29

=> Giải pháp này hoàn toàn có thể thực hiện được.

3.1.4 Giải pháp 4: Giải pháp về công tác đào tạo:


3.1.4.1 Mục tiêu của giải pháp:

- Nâng cao trình độ quản lý và điều hành của các chuyên viên.

- Nhân viên của cảng phải có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, tính chính xác cao. Để chuẩn bị cho giai đoạn tới khi triển khai dịch vụ ICD, đây là loại hình khai thác hoàn toàn mới đối với Tổng Công ty.


Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 30

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 31

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 32

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 33

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 34

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 35

3.1.4.2 Cách thực hiện giải pháp và hiệu quả dự kiến :


Hiện tại

Cải tiến

Hiệu quả

Số lượng Ban điều hành chỉ có 04 chuyên viên, 03 trực ban hiện trường đảm trách khối lượng công việc quá nhiều. Các chuyên viên làm việc với vai trò quản lý điều hành công việc còn một số hạn chế về trình độ quản lý, tuy chịu sự điều hành trực tiếp của phòng Thương Vụ nhưng các chuyên viên này đã trực tiếp quản lý điều hành các tổ công nhân với khối

lượng công việc quá lớn => không thể tránh khỏi những sai sót.

Cần phải bổ sung thêm về số lượng Ban điều hành và trực ban hiện trường cùng với việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho họ các lớp nghiệp vụ, ngoại ngữ.

Do các chuyên viên với vai trò quản lý điều hành công việc vẫn còn một số hạn chế về trình độ và quá tải về công việc, nên khi bổ sung thêm nhân viên và bồi dưỡng thêm về kiến thức nghiệp vụ cũng như ngoại ngữ sẽ giúp cho công việc hiệu quả hơn và giảm bớt được

sai sót trong quá trình làm việc rất đáng kể.

Trực ban khai thác hiện trường là người trực tiếp điều hành hoạt động xếp dỡ của các tổ công nhân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc khai thác cảng, trình độ không đồng đều có người chưa

tốt nghiệp Đại học chuyên ngành

Tạo điều kiện để nhân viên có thể tự nâng cao năng lực nghiệp vụ bằng việc tự học, học tập qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, công nghệ

thông tin, chuyên tu các

Xây dựng được đội ngũ nhân viên có trình độ và chuyên môn cao, giúp mang lại hiệu quả cao nhất trong công việc nhất là giai đoạn tới khi ICD

được triển khai và đi vào


hoặc tốt nghiệp các trường khác. Nếu làm việc với các tàu nước ngoài thì gặp nhiều khó khăn trong vấn đề ngoại ngữ và chưa am hiểu rõ những thông lệ, luật hàng hải quốc tế để có thể làm việc tốt hơn.

khóa học ngắn hạn để cập nhật thêm kiến thức. Ngoài ra, cần thường xuyên tổ chức những khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trong và ngoài nước. https://tailieuthamkhao.com

hoạt động.

Nghiệp vụ giao nhận vận tải

của tổ giao nhận hàng hóa chưa thật sự hoàn thiện. Chẳng hạn vẫn chưa thực hiện tốt các thủ tục giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tổ giao nhận hàng

hóa cần phải được huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ giao nhận vận tải để thực hiện tốt công việc nhất là các thủ tục giao nhận hàng

hóa xuất nhập khẩu.

Các thủ tục giao nhận

hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện một cách tối ưu và tốt nhất.


Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 36

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 37

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 38

3.2. Kiến nghị:

3.2.1 Kiến nghị đối với Tổng công ty :

Từ các giải pháp được đề ra như trên, em xin kiến nghị đến Hội đồng Quản trị Tổng Công ty và Tổng Giá m đốc như sau:

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 39

Những vấn đề cần phải thực hiện ngay:

- Tổ chức lại các tổ công nhân như tuyển thêm số lượng tổ công nhân 2 có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc.

- Liên kết với các công ty xếp dỡ bên ngoài để thực hiện công việc trong trường hợp công ty thiếu công nhân.

- Thành lập tổ bảo dưỡng và sữa chữa các trang thiết bị củ cảng để có thể tiến hành sữa chữa kịp thời khi thiết bị hư hỏng.

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại cảng Long 4000 40

Những vấn đề cần phải thực hiện trong thời gian tới :


- Tiếp tục san lắp 10 ha còn lại để tăng diện tích bãi đưa vào khai thác. Hệ thống kho sẽ tiến hành xây dựng sau khi huy hoạch lại cảng.

- Có kế hoạch nạo vét nhằm đảm bảo độ sâu trước bến để tàu vào cảng được an toàn.

- Tìm kiếm các công ty tư vấn có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác cảng để quy hoạch lại tổng thể cảng Long Bình cho phù hợp với tình hình hiện nay nhằm đáp ứng việc mở rộng qui mô và phát triển cảng trong tương lai.

- Tái cấu trúc về bộ máy điều hành cảng để đáp ứng nhu cầu công việc và chiến lược phát triển tổng công ty.

- Chuẩn bị nguồn nhân lực có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc của cảng trong giai đoạn tới.

- Tiến hành làm thủ tục xin phép thành lập điểm thông quan nội địa ICD.


3.2.2 Kiến nghị đối với Nhà nước :

- Nhà nước cần có sự quản lý chặt chẽ đến hoạt động vận tải cũng như hoạt động, dịch vụ khai thác cảng biển để tạo nên một sự cạnh tranh lành mạnh.

- Nâng cấp và sữa chữa cơ sở hạ tầng giao thông hiện có để góp phần thu hút nguồn đầu tư của nước ngoài, hạ giá thành sản phẩm do chi phí vận chuyển thấp khi cơ sở hạ tầng đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Giao thông thuận lợi sẽ giảm giá thành sản phẩm, làm cho sản phẩm của chúng ta cạnh trạnh hơn trên thị trường trong nước với các hàng hoá

nước ngoài nhập vào, đồng thời cũng cạnh trạnh sản phẩm của mình trên thị trường thế giới.

- Đất nước chúng ta đang trong thời kỳ hội nhập nên cơ sở hạ tầng giao thông rất quan trọng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước vươn mình ra thế giới.


KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Chất lượng dịch vụ là vấn đề mà tất cả các cảng đều quan tâm bởi nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của cảng. Vì vậy, qua nghiên cứu cơ sở lý luận ở chương 1 và phân tích thực trạng dịch vụ khai thác cảng tại Cảng Long Bình trong chương 2, thì ở chương 3 này đã đưa ra một số giải pháp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng tại Cảng Long Bình nhằm để khắc phục những hạn chế nêu trên.

Bên cạnh đó, trong chương 3 còn đua ra một số kiến nghị ở cấp độ vĩ mô đối với Nhà nước nhằm tạo điều kiện tối đa để phát huy hiệu quả thực hiện các giải pháp.

Như chúng ta đều biết, nhu cầu của khách hàng ngày càng cao và nhiệm vụ của các nhà kinh doanh là phải biết trước được nhu cầu đó để có thể đưa ra sản phẩm dịch vụ vào một thời điểm hợp lý nhất. Sản phẩm dịch vụ đưa ra phải phong phú và đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng mới có thể thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Giải pháp đưa ra cho cảng là cần nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua các việc làm cụ thể như: Nâng cao năng suất giải phóng tàu tại cảng, Nâng cao cơ sở vật chất, Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện những giải pháp này sẽ phần nào giúp cảng nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc giữ chân khách hàng cũ và thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng mới.

Tuy nhiên, trong thực tế Cảng Long Bình phải vận dụng các giải pháp như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất, khắc phục được những hạn chế một cách tối đa nhất. Việc vận dụng các giải pháp một cách hợp lý và hiệu quả nhất chính là một nghệ thuật trong kinh doanh mà cảng cần phải xe m xét. Vì lý do đó, Cảng Long Bình cần phải xe m xét thật cẩn thận để có thể vận dụng các giải pháp một cách linh hoạt, hợp lý.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí