Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn - 8

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


xuất xảy ra, ban luôn cố gắn hết chăm lo đời sống người lao động một cách tốt nhất. Được thể hiện qua những ưu khuyết điểm sau:

- Ưu điểm của công tác quản trị nhân sự:

Về tuyển dụng: Công ty tuyển dụng được khối lượng lớn nhân viên có đủ năng lực, kinh nghiệm phục vụ sản xuất kinh doanh. Các cấp quản trị nhân sự luôn đầu tư vào khâu tuyển dụng, tập trung lực lương nhân sự chất xám trong cả nước, đặt biệt là nhân sự được đào tạo bài bản ở các trung tâm trường đại học lớn, chính vì thế mang lại hiệu quả tốt cho hoạt động kinh doanh.

Về đào tạo: Tình hình nhân sự hiện nay có chất lượng cao hơn so với trước, một phần là do sự đầu tư thích đáng cho quá trình đào tạo và cũng do các nhà quản trị nhân sự biết nắm bắt thời cơ, kịp thời đều động nhân viên có năng lực đi học nâng cao tay nghề.

Thể hiện thông qua chế độ lượng thưởng tại công ty. Hiện nay tại Đồng Tháp có rất nhiều công ty, khu công nghiệp, nhưng chế độ lương bổng tại Vĩnh Hoàn cũng xếp hàng cao trong khu vực thể hiện qua bảng tthu nhập bình quân của công nhân viên tại công ty, tổng thu nhập bình quân của công nhân viên vào năm 2010 đã đạt 4.050.000 đồng, đáp ứng phần nào nhu cầu cuộc sống của dân cư nơi đây.

Sự thống nhất làm việc từ các cấp quản trị nhân sự cho tới công nhân viên, họ điều có mục tiêu chung xây dựng, phát triển thương hiêu vương xa hơn, nhằm phát triển tỉnh nhà nói riêng cũng như phát triển đất nước nói chung, vì lợi ích của từng cá nhân trong công ty chứ không vì cá nhân những người lãnh đạo.

Sự thống nhất còn thể hiện qua công tác từ thiện nhân đạo tại công ty. Không những công ty mà toàn thể nhân viên trong công ty thực hiện nghĩa vụ công dân cao cả, sống vì mọi người, thể hiện tình thương yêu nhân ái, lá lành đùm lá rách ( xem thêm phụ lục 3: Trách nhiệm cộng đồng của công ty và toàn thể nhân viên trong công ty)

- Khuyết điểm của công tác quản trị nhân sự:

Về tuyển dụng cũng xảy ra một số khó khăn, hiện nay giới trẻ có xu hướng lập nghiệp tại các thành phố lớn, mà giới trẻ là nguồn chất xám chủ yếu để xây dựng công ty hiện tại cũng như sau này. Do vây, công ty cần có chính sách phù hợp thu hút chất xám về công ty, và luôn tạo mọi điều kiên để họ phát huy năng lực, vì


giới trẻ hiện nay rất năng động, môi trường nào phù hợp họ sẽ cống hiến hết sức mình phục vụ.

Công tác quản trị nhân sự trong đào tạo cũng gặp một số khuyết điểm. lực lượng nhân viên khá đông, do vây, khi chon nhân viên để đạo thêm cũng phải cân nhắc vì sẽ làm cho những nhân viên khác không đồng tình, bất mãn vì sao mình không được chon. Sự công bằng, chính xác làm nhân viên phải khuất phục đó là đều mà những nhà quản trị nhân sự cần phải có.

Trong thời gian gần đây chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, Vĩnh Hoàn cũng là một trong những công ty chịu ảnh hưởng từ kinh tế toàn cầu, cũng ảnh hưởng phần nào tới công tác nhân sự, nhu cầu của con người tăng cao nên công ty cũng đang phấn đấu nâng mức sống của người lao động, nhưng chịu ảnh hưởng nhiều mặt nền kinh tế nên chưa thể nào thích nghi kịp. Trong thời gian tới công ty có nhiều biện pháp khắc phục tình trạng này.

Hiện nay Vĩnh hoàn đang có đạo tạo, đổi mới về nhân sự khá nhiều nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất ngày càng phát triển. Do đó, công tác quản trị nhân sự cũng gặp không ích khó khăn. Nhân sự mới phải đào tạo, cách làm mới sẽ có những bước phát triển mới, vì vậy công ty cần thay đổi nhiều hơn cách thức quản lý những con người mới này, phù hợp với hoàn cảnh mới hoàn cảnh hiện nay bước vào giai đoạn hội nhập.


CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN


3.1 Những căn cứ của các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Vĩnh Hoàn:

3.1.1 Căn cứ định tính:

Hiện nay con cá tra, basa là thế mạnh của nước nhà được nhà nước quan tâm đầu tư. Lực lượng lao động cho lĩnh vực này cũng tăng đột biến, do vậy, cần có những giải pháp phù hợp nhằm phát triển nhân sự phù hợp để phục vụ cho công cuộc phát triển nước nhà nói chung cũng như phát triển ngành cá tra, basa ra thi trường trong cũng như ngoài nước. Làm cho lực lượng lao động mạnh về số lượng lẫn chất lượng. Đặt biệt là phục vụ đắc lực trong quá trình sản xuất kinh doanh tại công ty Vĩnh Hoàn, là một trong những công ty hàng đầu về ngành hàng cá tra, basa, được nhà nước hộ trợ quan tâm đầu tư.


3.1.2 Căn cứ định lượng:


Bảng 3.1: Kế hoạch kinh doanh của Vĩnh Hoàn năm 2011-2015

Đơn vị tính: tỷ đồng


Chỉ tiêu

Thực hiện

năm 2010

Kế hoạch

năm 2011

Kế hoạch

2015

Doanh thu từ chế biến thủy sản

2.758

3.000

3.600

Doanh thu từ chế biến thức ăn thủy sản

1.124

1.200

1.440

Lợi nhuận trước thuế

273

290

348

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế

214

250

300 https://tailieuthamkhao.com

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 82 trang: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn - 8

Nguồn: Báo cáo tài chính công ty Vĩnh Hoàn


Các chỉ tiêu cụ thể:

Chỉ tiêu về tổ chức kinh doanh: Kim ngạch xuất khẩu: 145 triệu USD Doanh thu:

- Chế biến thủy sản: 3,000. tỷ đồng

- Nhà máy thức ăn thủy sản: 1,200. tỷ đồng

Chỉ tiêu về đào tạo:

Duy trì kinh phí đào tạo năm 2011ở mức 30% so với năm 2010

Đào tạo về quản trị doanh nghiệp bình quân: 3 khóa Đào tạo chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ: 2 khóa Bồi dưỡng tập huấn nâng cao nghiệp vụ…

Chỉ tiêu về thu nhập:

Phấn đấu có mức thu nhập cao toàn ngành cụ thể:

Thu nhập của công ty đạt: 300 tỷ đồng vào năm 2015

Thu nhập của nhân viên đạt bình quân:

Đối với công nhân: 4.000.000VND

Đối với khối văn phòng: 7.000.000VND

3.1.3 Phương hướng mục tiêu chung của công ty Vĩnh Hoàn về quản trị nhân sự trong thời gian tới:

- Xây dựng đội ngũ lao động có tinh thần trách nhiệm và nâng cao chất lượng lao động. Phải có sự đổi mới tư duy trong quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi cán bô công nhân viên bằng cách tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, tạo ra những chuyển biến thật sự về chất trong đội ngũ người lao động.

- Trong thời gian tới hoàn thành chỉ tiêu về thu nhập. Nên cạnh đó nghiên cứu và cải tiến chế độ phân phối tiền lương, tiền thưởng nhằm tạo động lực nâng cao năng suất chất lượng lao động, gắn lợi ích với trách nhiệm và hiệu quả sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa điều tiết nội bộ, bình quân chủ nghĩa. Phấn đấu tăng mức thu nhập người lao động để họ ổn định cuộc sống gia đình và yên tâm công tác.

- Xóa bỏ tư tưởng bao cấp, ỷ lại, nêu cao tinh thần, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với công việc được giao.


- Hoàn thành công tác quản trị để tăng hiệu quả của công tác sử dụng lao động. Xây dựng đội ngũ lao động có ý thức kỷ luật, ý thức vệ sinh lao động, vệ sinh công nghiệp và có tác phong công nghiệp cao.

- Tạo sự thống nhất đồng bộ giữa các đơn vị thành viên cũng như các phòng ban chức năng với nhau để tạo điều kiện trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, chấm dứt tình trạng chồng chéo trong giải quyết công việc.

- Tiếp tục chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên trong công ty cả về vật chất lẫn tinh thần.

Về vật chất: Cố gắn gia tăng các khoản thu nhập và các khoản thu nhập khác.

Về tinh thần: Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan, nghĩ mát trong các dịp lễ tết. Phát huy hơn nữa phong trào thi đua người tốt việc tốt, lao động giỏi, chiến sĩ thi đua…

- Duy trì và tổ chức các hoạt động từ thiện.

Đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập công nhân viên, đời sống vật chất đầy đủ hơn, tạo điều kiện cho họ công tác tốt.

Nâng cao dây chuyền sản xuất cũng như các trang thiết bị trong công ty hiện đại hơn, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Nhằm tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Xây dựng hệ thống lương ngày càng hoàn chỉnh hơn.

Kiểm soát chặt chẽ số nhân viên trong công ty để có biện pháp kịp thời khi thừa, thiếu lao động hoặc khi lao động không có chất lượng cao.

Thường xuyên kiểm tra kiểm soát chỉ tiêu tăng năng suất lao động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quan tâm tới vấn đề bảo hộ và an toàn lao động.

Tăng cường đào tạo nhân viện giỏi, đủ năng lực bổ sung vào đội ngũ nhân viên các phòng ban.

Áp dụng triển khai tiền lương, thưởng theo quyết định của bộ thương binh và xã hội, đồng thời công ty đang nghiên cứu áp dụng cơ chế khoán, nhằm khuyến khít người lao động tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, đảm bảo thu nhập tương xứng với kết quả lao động.


Bảng 3.2: Các nhiệm vụ mà công ty sẽ tập trung nguồn lực phát triển trong giai đoạn 2011-2015 như sau:


Nhiệm vụ

Nội dung


Nuôi trồng

Tăng diện tích nuôi trồng cá tra thêm 200ha lên 340ha

Tăng diện tích giống cá tra thêm 50ha lên 70ha Tăng diện tích nuôi cá biển thêm 200ha lên 268ha.


Chế biến thủy sản

Gia tăng tỷ trọng hàng giá trị gia tăng và hàng có chứng nhận, đồng thời phát triển các sản phẩm từ cá chẽm nhằm thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản

phẩm.

Sản xuất

Gia tăng tỷ trọng hàng giá trị gia tăng và hàng có

chứng nhân

Tối ưu hóa giá trị phụ

phẩm

Dự án collagen

Dự án đạm thủy phân


Đa dạng hóa ngành hang

Phát triển ngành gạo trên cơ sở tiềm năng nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp.

Bước đầu là xây dựng nhà máy chế biến gạo.

Nghiên cứu và phát triển

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển chất lượng

dinh dưỡng và bảo vệ môi trường nuôi trồng.

Nhân sự

Đào tạo đội ngũ kế thừa.

Nguồn: báo cáo tài chính công ty Vĩnh Hoàn

Ngoài ra, công ty Vĩnh Hoàn còn tăng mức độ hài lòng khi chọn nghề, tăng trình độ tự hiểu biết.

3.1.4 Phương hướng công tác quản trị trong những năm tới:

Để nâng cao chất lượng những công tác của công ty Vĩnh Hoàn trong những năm tới và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức thì việc tuyển dụng người có năng lực và trình độ là công việc cấp thiết.

Hoàn thiện cơ cấu quản lý: Việc hoàn thiện đổi mới cơ cầu tổ chức quản lý là một yếu tố cần thiết phù hợp với cơ chế quản lý mới, cơ cấu đó phải phát huy được vai trò lãnh đạo của các quản trị viên trong công ty.


Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ làm việc cho công nhân viên của công ty:

Tham gia các khóa huấn luyện.

Đưa những nhân viên có năng lực, tham gia học nâng cao tay nghề, tại các trường trong và ngoài nước.

Mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ quản lý,..Nâng cao trình độ nghiệp vụ. Tạo điều kiện cho nhân viên giỏi có cơ hội thăng tiến, đảm nhiệm các trọng trách quan trọng trong công ty.

Xem xét lại chế độ thù lao, lao động, để có phương pháp trả lương, thưởng một cách công bằng cho người lao động.

Đánh giá đúng mức đóng góp hoàn thành công việc.

Tạo điều kiện cho những sáng kiến, ý tưởng hay phục vụ việc sản xuất kinh doanh của công ty.

Tăng cường bao đảm an toàn lao động, đảm bảo sức khỏe, và chế độ làm việc cho người lao động.

Chú ý hơn các chế độ BHXH, BHYT...Tạo cảm giác thoải mái trong công việc, thưởng, phạt kịp thời.

3.2 Tổng hợp những nguyên nhân và các hạn chế của công tác quản trị tại công ty Vĩnh Hoàn:

3.2.1 Nguyên nhân khách quan:

Lực lượng lao động sản xuất bị cạnh tranh từ trong ngành cũng như ngoài ngành. Hiện nay nhân sự về ngành thủy sản, cũng như các ngành khác tại Đồng Tháp đang trong xu hướng phát triển cao.Do đó, nhân sự sẽ thiếu hụt là tất yếu, vì vậy công ty cần đưa ra các chính sách phù hợp tạo điều kiện động viên khuyến khích nhân viên nhằm thu hút nhân tài.

Rào cản thương mại tại các thị trường xuất khẩu, đòi hỏi ban quản trị công ty phải có khả năng trình độ đưa ra chính sách chiến lược nhằm đưa công ty vượt qua những trở ngạy kinh tế mà hiện nay hầu như mọi công ty đều phải đối đầu. Bên cạnh đó công ty cần phải xây dựng nhân sự có đủ sức vượt qua mọi khó khăn trước những thách thức so với các công ty cùng ngành sẽ mang lại hiệu quả cao cho hoạt động tại công ty.


Cạnh tranh ngày càng gay gắt, một số công ty trong vùng cũng đang trên đà phát triển nhu cầu nhân sự rất cao. Đó là bất lợi để công ty thu hút nhân sự giỏi về phục vụ tại công ty. Muốn thế, công ty phải bỏ ra lượng chi phí khá lớn….

3.2.2 Nguyên nhân chủ quan:

Hiện nay nguyên vật liệu để sản xuất tại Vĩnh Hoàn là con cá tra, cá basa, do tự cung cấp nhưng vẫn chưa đủ phục vụ sản xuất. Hiện công ty đang triển khai đẩy mạnh xây thêm vùng nuôi, để phục vụ sản xuất cho những năm tiếp theo.

Tuy lượng vốn sẵn có khá cao nhưng với những kế hoạch đã đưa ra làm thiếu hụt một lượng vốn khá nhiều, đó là thách thức mà ban quản trị cần vượt qua trong tình hình kinh tế không ổn định như hiện nay.

Biến động về nguyên liệu và chi phí sản xuất: Hiện nay do nhu cầu ngày càng cao cho đời sống nhân viên vì vậy lương cũng phải tăng theo nhu cầu. Do đó, chi phí tăng đột biến. Đây là thách thức mà ban quản trị phải đối đầu trong thời điểm hiện nay….

3.3 Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân sự tại công ty:

3.3.1 Tăng cường, hoàn thiện công tác dự báo và lập kế hoạch nguồn nhân sự:

3.3.1.1 Nguyên nhân:

Nhân sự là nguồn lực tối quan trọng trong mọi hoạt động của công ty, nó quyết định thành công hay thất bại của không những Vĩnh Hoàn mà bao gồm tất cả các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động. Vì vậy, công ty cần có kế hoạch phù hợp nhằm phát triển nguồn nhân sự một cách bền vững. Đó là nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công.

3.3.1.2 Cách thực hiện:

Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa nguồn nhân sự: Trong những năm gần đây với sự phát triển của nền kinh tế, ngành thủy sản cũng có những bước tiến đáng kể như: Thị trường tiêu thụ mở rộng, quy mô và ngành nghề sản xuất cũng tăng lên, cùng với đó là sự gia tăng của lực lượng lao động. Mặt dù số lượng lao động của tổng công ty có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây nhưng sự gia tăng đó chưa hoàn toàn theo kế hoạch. Vì vậy, công ty cần thực hiện kế hoạch hóa nguồn nhân sự:

Lập kế hoạch nguồn nhân sự: Ban lãnh đạo công ty cùng với bộ phận quản lý nguồn nhân sự thực hiện việc lập kế hoạch nguồn nhân sự. Việc đó cần theo một

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí