Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 13

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
2

Nội dung:

- Tập trung vào việc nâng tiêu chí thành lập CTCK dưới góc độ nâng cao chất lượng, như thành lập CTCK mới có sự tham gia của các ĐCTC lớn như ngân hàng, bảo hiểm… như mô hình tập đoàn tài chính – ngân hàng đã đề cập ở trên.

- Kết hợp một số CTCK nhỏ lại và nâng cấp lên hoạt động của một ngân hàng đầu tư.

Trên thế giới đã có các ngân hàng đầu tư (NHĐT) danh tiếng như: Citibank, HSBC, Deutsche Bank, J.P Morgan Chase, Mitsubishi UFJ Capital..., song, tại Việt Nam, khái niệm này vẫn còn mới mẻ nhưng thực tế đã có một số CTCK, CTQLQ đã và đang triển khai các dịch vụ của một NHĐT. Các CTCK trong nước hiện phần lớn tập trung chủ yếu vào những nghiệp vụ: môi giới, tự doanh, ít chú trọng đến mảng tư vấn doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành, nghiên cứu những sản phẩm mới đi liền với nhu cầu vốn của doanh nghiệp, vì vậy hoạt động theo mô hình NHĐT chính là sự chuyên môn hóa sâu vào các nghiệp vụ này. Khi thực hiện hoạt động theo mô hình mới, NHĐT mới sẽ được chia thành các khối lớn và chuyên môn hóa theo nghiệp vụ: môi giới, ngân hàng đầu tư, tư vấn, nghiên cứu thị trường, giám sát.

3. Đối với các chủ thể khác trên

3.1. Các tổ chức phát hành

- Các tổ chức phát hành cần chấp hành nghiêm túc các chế độ công bố thông tin

Hệ thống công bố thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với sự tham gia của các thành viên của thị trường, trong đó có các ĐCTC. Đây là hệ thống các tài liệu liên quan đến thời điểm phát hành CK và báo cáo định kỳ với mục đích cơ bản là cung cấp cho các NĐT các thông tin đầy đủ và chính xác liên quan đến CK và để ngăn chặn các gian lận trong giao dịch. Hệ thống này cũng rất cần phải được công bố công khai góp phần làm tăng độ tin cậy của TTCK và giải quyết vấn đề về các thông tin bất cân xứng, sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức. Nó tạo điều kiện công bằng về thông tin giữa các nhà phát hành và các NĐT trên thị trường.

- Các tổ chức phát hành cần thực hiện tốt và đầy đủ chế độ hạch toán kế toán do Bộ Tài chính ban hành

Việc các DN, đặc biệt là các DN chưa niêm yết nghiêm chỉnh chấp hành chế độ hạch toán kế toán chung và chuẩn đã được ban hành sẽ tạo thuận lợi cho các CTCK trong khâu phân tích phục vụ cho nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, tự doanh, tư vấn, các QĐT chọn lựa được danh mục đầu tư đúng đắn và các NĐT có lòng tin vào cổ phiếu mà mình nắm giữ.

3.2. Các cơ quan kế toán, kiểm toán

Hệ thống kế toán và kiểm toán là hệ thống cung cấp các thông tin cần thiết và tin cậy cho việc xác định giá trị kinh tế cơ bản của công ty hay các thông tin về ĐCTC, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng tăng trưởng của công ty trong tương lai. Đây là các thông tin cơ bản giúp cho việc định giá CK.

Các cơ quan kế toán, kiểm toán cần không ngừng trau dồi nghiệp vụ, đề cao đạo đức hành nghề, tuyển dụng đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên lành nghề (đặc biệt đối với kiểm toán độc lập) để cung cấp được các thông tin chính xác cho các NĐT và tăng uy tín của các báo cáo tài chính của DN, từ đó tạo điều kiện chuẩn hóa thông tin và giảm rủi ro cho các thành viên tham gia thị trường.

3.3. Các nhà đầu tư cá nhân

Công chúng đầu tư cần thấy được bản chất của việc đầu tư vào CK. Họ phải nhận thức được rằng CK có giá trị, song nó cũng chứa đựng rủi ro, nghĩa là, các NĐT có thể tăng tài sản của họ nhờ kinh doanh CK nhưng cũng có thể bị thua lỗ, thậm chí “phá sản”. Các NĐT cá nhân nên chủ động nâng cao kiến thức về TTCK và CK thông qua các chương trình đào tạo và tư vấn đầu tư để thấy được lợi thế, tiềm năng của các ĐCTC, từ đó giúp họ tiếp cận các dịch vụ của các tổ chức này trong hoạt động đầu tư và thúc đẩy các ĐCTC ngày càng phát triển các nghiệp vụ của mình, cung cấp các dịch vụ mới có chất lượng cho thị trường.

KẾT LUẬN

Thị trường chứng khoán là một thực thể phức tạp, ở đó có sự tham gia của rất nhiều đối tượng khác nhau, với các mục đích khác nhau. Hoạt động của các trên thị trường chứng khoán có thể được chia thành ba nhóm tương ứng với vai trò của các tổ chức này.

Thứ nhất, các định chế tài chính phát hành các chứng khoán nhằm huy động vốn cho chính mình. Các chứng khoán được phát hành bởi các định chế tài chính không chỉ làm tăng số lượng và chất lượng hàng hóa cho thị trường chứng khoán mà còn có vai trò quan trọng trong việc lành mạnh hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của các tổ chức này trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ hai, các định chế tài chính thực hiện mua bán chứng khoán với tư cách là nhà đầu tư chứng khoán. Với tư cách là các nhà kinh doanh chứng khoán có tổ chức, có chuyên môn cao, các định chế này có thể làm tăng tính chuyên môn hóa, san sẻ và kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư, từ đó giảm chi phí luân chuyển vốn của thị trường.

Thứ ba, các định chế tài chính cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thị trường thông qua các nghiệp vụ như: đại lý, bảo lãnh phát hành, tư vấn, môi giới, quản lý danh mục đầu tư và quản lý quỹ đầu tư, thanh toán bù trừ và lưu ký chứng khoán, cho vay. Kinh nghiệm ở các thị trường chứng khoán phát triển cho thấy, sự tham gia tích cực của các định chế nhóm này sẽ làm tăng đáng kể tính hiệu quả của thị trường.

Trong khuôn khổ có hạn của một , em hy vọng thông qua việc trình bày được tổng quan hoạt động và vai trò của các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán; đánh giá được ảnh hưởng của một số định chế đối với thị trường chứng khoán Việt Nam đã đưa ra được một số đề xuất hợp lý nhằm hoàn thiện hóa các vai trò đó.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tài liệu giáo trình

1. PGS. TS. Mai Văn Bạn chủ biên (2009), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Tài chính.

2. Nguyễn Đăng Dờn chủ biên (2009), Lý thuyết tài chính tiền tệ, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM.

3. Mạc Quang Huy (2009), Cẩm nang ngân hàng đầu tư, NXB Thống kê.

4. TS. Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ đầu tư và kinh doanh chứng khoán: Dành cho sinh viên chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, chứng khoán, NXB Thống kê.

5. TS. Đào Lê Minh chủ biên (2009), Giáo trình những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, NXB Văn hóa Thông tin.

6. Lê Hoàng Nga chủ biên (2008), Thị trường chứng khoán, NXB Tài

chính.

7. Nguyễn Văn Ngọc (2008), Lý thuyết chung về thị trường tài chính,

ngân hàng và chính sách tiền tệ, NXB ĐH Kinh tế quốc dân.

8. PGS. TS. Nguyễn Thị Quy, PGS. TS. Nguyễn Đình Thọ đồng chủ biên (2009), Phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam theo các mô hình hiện đại, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

9. TS. Hoàng Văn Quỳnh chủ biên (2009), Giáo trình thị trường chứng khoán và đầu tư chứng khoán, NXB Tài chính.

10. Jeff Madura (2005), Financial Markets and Institutions, xuất bản lần thứ 7, NXB Thomson South-Western.

11. Frederic S. Mishkin, Stanley G. Eakins (2006), Financial Markets and Institutions, xuất bản lần thứ 5, NXB Pearson International Edition.

12. Stuart I. Greenbaum, Anjan V. Thakor (2007), Contemporary Financial Intermediation, xuất bản lần thứ 2, NXB Academic Press.

II. Tài liệu văn bản, báo cáo

1. Luật Chứng khoán 2006.

2. Luật số 20/2004/QH11 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các Tổ chức tín dụng năm 1997.

3. Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000.

4. Bản thuyết minh chi tiết Dự thảo 8 Luật các Tổ chúc tín dụng sửa đổi.

5. Một số văn bản dưới luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

6. Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước.

7. Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của các Ngân hàng thương mại, các Quỹ đầu tư, các Công ty bảo hiểm, các Công ty chứng khoán.

8. TS. Vũ Viết Ngoạn, Vai trò của ngân hàng thương mại trong việc tham gia phát triển thị trường chứng khoán.

III. Tài liệu báo, tạp chí

1. Tạp chí Đầu tư Chứng khoán các số:

- Năm 2009: 35, 44, 60, 77, 94, 102, 114, 137.

- Năm 2010: 4, 5, 24.

2. Hoàng Trần Hậu và Nguyễn Thị Hoài Lê, Vai trò của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đối với sự phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 295 – Tháng 12/2002.

IV. Website

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn/

2. Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn/

3. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: http://www.ssc.gov.vn/

4. Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh: http://www.hsx.vn/

5. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: http://www.hnx.vn/

6. Đầu tư Chứng khoán Online: http://tinnhanhchungkhoan.vn/

7. Báo điện tử - Thời báo Kinh tế Việt Nam: http://vneconomy.vn/

8. Cổng thông tin bảo hiểm Việt Nam: http://www.webbaohiem.net/

9. Website của các Ngân hàng thương mại, các Quỹ đầu tư, các Công ty bảo hiểm, các Công ty chứng khoán.

Phụ lục Danh sách nghiệp vụ của các Công ty chứng khoán (Tính đến tháng 3/2010)


STT

Tên viết tắt

Tên công ty

Vốn điều lệ (VNĐ)

MG

TD

BLPH

TV

LK

1

AAS

CTCP CK Á ÂU

35.000.000.000

xx

x

2

ABS

CTCP CK AN BÌNH

397.000.000.000

x

x

x

x

x

3

ACBS

CÔNG TY TNHH CK ACB

1.500.000.000.000

x

x

x

x

x

4

AGRISECO

CTCP CK NGÂN HÀNG NN & PTNT VN

1.200.000.000.000

x

x

x

x

x

5

APEC SECURITIES

CTCP CK CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

260.000.000.000

x

x


x

x

6

APSC

CTCP CK ALPHA

58.619.400.000

xx

x

7

APSI

CTCP CK AN PHÁT

135.000.000.000

x

x


x

x

8

ART

CTCP CK ARTEX

135.000.000.000

x

xx

9

ASC

CTCP CK CHÂU Á

36.000.000.000

xx

x

10

ATSC

CTCP CK AN THÀNH

41.000.000.000

xx

x

11

AVSC

CTCP CK ÂU VIỆT

360.000.000.000

x

x

x

x

x

12

BMSC

CTCP CK Bảo Minh

300.000.000.000

x

x

x

x

x

13

BSC

CÔNG TY TNHH CK NH ĐT

& PT VN

700.000.000.000

x

x

x

x

x

14

BSI

CTCP CK BETA

300.000.000.000

x

x

x

x

x

15

BVSC

CTCP CK BẢO VIỆT

722.339.370.000

x

x

x

x

x

16

CLIFONE

CTCP CK NHẤP & GỌI

135.000.000.000

x

x


x

x

17

CLSC

CTCP CK CHỢ LỚN

90.000.000.000

xx

x

18

CSC https://tailieuthamkhao.com

CTCP CK THỦ ĐÔ

75.736.670.000

xx

x

19

DAS

CÔNG TY TNHH MTV CK NH

ĐÔNG Á

500.000.000.000

x

x

x

x

x

20

DDS

CTCP CK ĐÔNG DƯƠNG

125.000.000.000

x

x


x

x

21

DNSC

CTCP CK ĐÀ NẴNG

50.000.000.000

xx

x

22

DNSE

CTCP CK ĐẠI NAM

50.000.000.000

xx

x

23

DVSC

CTCP CK ĐẠI VIỆT

250.000.000.000

x

x


x


24

ECC

CTCP CK EUROCAPITAL

150.000.000.000

x

x


x

x

25

EPS

CTCP CK GIA QUYỀN

135.000.000.000

x

x


x

x

26

EVS

CTCP CK E-VIỆT

42.000.000.000

xx

x

27

FPTS

CTCP CK FPT

440.000.000.000

x

x


x

x

28

FSC

CTCP CK ĐỆ NHẤT

100.000.000.000

x

x


x


29

GASC

CTCP CK GIA ANH

22.000.000.000
x


30

GLS

CTCP CK SEN VÀNG

135.000.000.000

x

x


x

x

31

HASC

CTCP CK HÀ THÀNH

150.000.000.000

x

x


x

x

32

HASECO

CTCP CK HẢI PHÕNG

309.789.530.000

x

x


x

x

33

HBBS

CÔNG TY TNHH CK NHTMCP NHÀ HN

150.000.000.000

x

x


x


34

HBS

CTCP CK HÒA BÌNH

160.000.000.000

x

x


x

x

35

HBSC

CTCP CK HỒNG BÀNG

35.000.000.000

xx

x

36

HRS

CTCP CK TẦM NHÌN

45.000.000.000

x
x

37

HSC

CTCP CK TP. HỒ CHÍ MINH

394.634.000.000

x

x

x

x

x

38

HSSC

CTCP CHỨNG KHÓAN HÀ NỘI

50.000.000.000

xx

x

39

HVS

CTCP CK HÙNG VƯƠNG

50.200.000.000

xx

x

40

IRS

CTCP CK QUỐC TẾ HOÀNG

GIA

135.000.000.000

x

x


x

x

41

ISC

CTCP CK CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

135.000.000.000

xx


42

JSI

CTCP CK NHẬT BẢN

41.000.000.000

xx


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất

Các định chế tài chính và vai trò đối với thị trường chứng khoản Việt Nam - thực trạng và đề xuất - 13

Tên viết tắt

Tên công ty

Vốn điều lệ (VNĐ)

MG

TD

BLPH

TV

LK

43

KEVS

CTCP CK KIM ENG VIỆT NAM

300.000.000.000

x

x


x

x

44

KLS

CTCP CK KIM LONG.

1.000.000.000.000

x

x

x

x

x

45

KVS

CTCP CK KENANGA VIỆT NAM

135.000.000.000

xx

x

46

MHBS

CTCP CK NGÂN HÀNG PT NHÀ ĐB SCL

140.000.000.000

x

x


x

x

47

MIRAE ASSET

CTCP CK MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

300.000.000.000

x

x

x

x

x

48

MNSC

CTCP CK MIỀN NAM

40.000.000.000

xx

x

49

MSC

CTCP CK MÊ KÔNG

100.000.000.000

x

x


x

x

50

MSG

CTCP CK MORGAN STANLEY HƯỚNG VIỆT

300.000.000.000

x

x

x

x


51

NASC

CTCP CK NAM AN

140.000.000.000

x

x


x

x

52

NAVS

CTCP CK NAM VIỆT

46.000.000.000

x
x

53

NSI

CTCP CK QUỐC GIA

50.000.000.000

xx

x

54

OCS

CTCP CK ĐẠI DƯƠNG

150.000.000.000

x

x


x

x

55

ORS

CTCP CK PHƯƠNG ĐÔNG

240.000.000.000

x

x

x

x

x

56

OSC

CTCP CK ĐẠI TÂY DƯƠNG

300.000.000.000

xx

x

57

PCS

CTCP CK PHƯỢNG HOÀNG

35.000.000.000

xx

x

58

PGSC

CTCP CK PHÚ GIA

43.000.000.000

xx

x

59

PHS

CTCP CK PHÖ HƯNG

300.000.000.000

x

x


x

x

60

PSC

CTCP CK THÁI BÌNH

DƯƠNG

28.000.000.000

x

61

PSI

CTCP CK DẦU KHÍ

397.250.000.000

x

x

B

x


62

ROSE

CTCP CK HOÀNG GIA

20.000.000.000

x

x


x

x

63

RUBSE

CTCP CK CAO SU

40.000.000.000

x

x


x

x

64

SACOMBAN K - SBS

CTCP CK NH SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

1.100.000.000.000

x

x

x

x

x

65

SASC

CTCP CK ĐÔNG NAM Á

200.000.000.000

x

x


x

x

66

SBBS

CTCP CK SAIGONBANK BERJAYA

300.000.000.000

x

x

x

x


67

SHS

CTCP CK SÀI GÕN HÀ NỘI

410.629.960.000

x

x

x

x

x

68

SJCS

CTCP CK SJC

53.000.000.000

xx


69

SMES

CTCP CK SME

150.000.000.000

x

x


x

x

70

SSE

CTCP CK HOA ANH ĐÀO

41.000.000.000

xx


71

SSI

CTCP CK SÀI GÒN

1.367.000.000.000

x

x

x

x

x

72

SSJ

CTCP CK STANDARD

35.000.000.000

xx


73

STSC

CTCP CK SÀI GÒN TOURIST

290.000.000.000

x

x


x

x

74

TAS

CTCP CK TRÀNG AN

139.000.000.000

x

x


x

x

75

TCBS

CÔNG TY TNHH CK KỸ

THƯƠNG

300.000.000.000

x

x

x

x


76

TCSC

CTCP CK THÀNH CÔNG

360.000.000.000

x

x

x

x

x

77

TCVN

CÔNG TY TNHH TVĐT CK TC CAPITAL VN

10.823.458.000
x


78

TSC

CTCP CK THĂNG LONG.

800.000.000.000

x

x

x

x

x

79

TSS

CTCP CK TRƯỜNG SƠN

41.000.000.000

xx


80

TVSC., JSC

CTCP CK THIÊN VIỆT

430.000.000.000

x

x

x

x

x

81

TVSI

CTCP CK TÂN VIỆT

350.000.000.000

x

x

x

x


82

VCBS

Công ty TNHH CK NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VN

700.000.000.000

x

x

x

x

x

83

VCS

CTCP CK BẢN VIỆT

360.000.000.000

x

x

x

x

x

84

VDSC

CTCP CK RỒNG VIỆT

330.000.000.000

x

x

x

x

x

85

VDSE

CTCP CK VIỄN ĐÔNG

135.000.000.000

x

xx

86

VFS

CTCP CK NHẤT VIỆT

135.000.000.000

x

x


x

x

STT

Tên viết tắt

Tên công ty

Vốn điều lệ (VNĐ)

MG

TD

BLPH

TV

LK

87

VICS

CTCP CK THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VN

150.000.000.000

x

x


x

x

88

VINAGLOB AL

CTCP CK TOÀN CẦU

35.000.000.000

xx


89

VINCOMSC

CTCP CK VINCOM

300.000.000.000

x

x

x

x

x

90

VISecurities

CTCP CK QUỐC TẾ VIỆT NAM

200.000.000.000

x

x


x

x

91

VN STOCK MART JSC

CTCP CK STOCK MART VIỆT NAM

135.000.000.000

x

x


x


92

VNDS

CTCP CK VNDIRECT

450.000.000.000

x

x

x

x

x

93

VNS

CTCP CK VNS

161.000.000.000

x

x


x

x

94

VNSC

CTCP CK VINA

100.000.000.000

xx

x

95

VPBS

CÔNG TY TNHH CK NHTMCP CÁC DN NQD VN

500.000.000.000

x

x

x

x


96

VQSC

CTCP CK VIỆ T QUỐ C

45.000.000.000

xx

x

97

VSC

CTCP CK VIỆT

37.800.000.000

xx


98

VSEC

CTCP CK VIỆT NAM

135.000.000.000

xx

x

99

VSI

CTCP CK VIETTRANIMEX

125.000.000.000

x

xx

100

VSSC

CTCP CK SAO VIỆT

135.000.000.000

x

x


x

x

101

VTS

CTCP CK VIỆT THÀNH

35.000.000.000

xx


102

VTSS

CTCP CK VIỆT TÍN

71.000.000.000

xx

x

103

Vietinbanksc.

CTCP CK NGÂN HÀNG

CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

789.934.000.000

x

x

x

x

x

104

WOORI

CBV

CTCP CK WOORI CBV

100.000.000.000

x

x


x

x

105

WSS

CTCP CK PHỐ WALL

168.000.000.000

x

x


x

x

STT


Chú thích các nghiệp vụ: MG: Môi giới chứng khoán TD: Tự doanh chứng khoán

BLPH: Bảo lãnh phát hành chứng khoán TV: Tư vấn chứng khoán

LK: Lưu ký chứng khoán

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí