Các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển - 1

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
4

Nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

----------


Các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam: Thực trạng và 3919Đề tài:

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM:

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN


Sinh viên thực hiện : Đào Thu Nga

Lớp : Anh 2

Khóa 45

Giáo viên hướng dẫn : TS. Trần Thị Lương Bình


Hà Nội - 05/2010


A

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH 3

1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 3

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Đặc điểm 3

1.1.3. Chức năng của TTNH 4

1.2. CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA TTNH 5

1.2.1. Ngân hàng trung ương 5

1.2.2. Ngân hàng thương mại 6

1.2.3. Môi giới ngoại hối 8

1.2.4. Những khách hàng mua bán lẻ 9

2. CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI. .. 10 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG CỤ PHÁI SINH 10

2.1.1. Khái niệm 10

2.1.2 Lịch sử hình thành thị trường các 10

2.2. HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH KỲ HẠN 12

2.2.1. Khái niệm 12

2.2.2. Nội dung và đặc điểm 12

2.3. HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI 15

2.3.1. Khái niệm và đặc điểm 15

2.3.2. Các hình thức và cách xác định tỷ giá hoán đổi 16

2.4. HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN 18

2.4.1. Khái niệm và đặc điểm 18

2.4.2. Định giá quyền chọn 21

2.5. HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH TƯƠNG LAI 23

2.5.1. Khái niệm 23

2.5.2. Đặc điểm 23

3. KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI QUỐC TẾ 25

3.1. THỊ TRƯỜNG LONDON 25

3.2. THỊ TRƯỜNG MỸ 27

3.3. THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC 30

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM 31

1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TTNH VIỆT NAM 31

1.1. GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1986 ĐẾN 1991 32

1.2. GIAI ĐOẠN TỪ 1991 ĐẾN 11/1994 33

1.3. GIAI ĐOẠN TỪ 12/1994 ĐẾN NAY 36

2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN TTNH VIỆT NAM 38

2.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN GIAO DỊCH PHÁI SINH TRÊN TTNH 38

2.1.1. Đối với giao dịch kỳ hạn 38

2.1.2. Đối với giao dịch hoán đổi 42

2.1.3. Đối với giao dịch quyền chọn 44

2.1.4. Kế toán nghiệp vụ liên quan đến công cụ tài chính phái sinh .. 45 2.2. THỰC TRẠNG GIAO DỊCH KỲ HẠN 46

2.3. THỰC TRẠNG GIAO DỊCH HOÁN ĐỔIi 48

2.4. THỰC TRẠNG GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN 54

2.4.1 Quyền chọn ngoại tệ với ngoại tệ 54

2.4.2. Quyền chọn ngoại tệ với nội tệ 57

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG 58

3.1 Thành tựu 58 https://tailieuthamkhao.com

3.2 Khó khăn 62

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM 66

1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 66

2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM 69

2.1. HOÀN THIỆN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ VÀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM 69

2.1.1. Hoàn thiện chính sách tỷ giá 69

2.1.2. Hoàn thiện và phát triển thị trường liên ngân hàng 70

2.1.3. Nâng cao vai trò của NHNN trên 72

2.2. HOÀN THIỆN THỊ TRƯỜNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH 72

2.2.1. Giao dịch ngoại hối kỳ hạn và hoán đổi 72

2.2.2. Giao dịch ngoại hối quyền chọn 73

2.2.3. Giao dịch ngoại hối tương lai 73

2.2. HOÀN THIỆN PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH NGOẠI HỐI TẠI CÁC NHTM 74

2.2.1. Chuẩn hóa tổ chức hoạt động của phòng kinh doanh ngoại tệ của NHTM 74

2.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ các cán bộ kinh doanh ngoại tệ 76

2.2.3. Trang bị kỹ thuật hiện đại cho phòng kinh doanh ngoại tệ 76

2.3. GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NHÓM KHÁCH HÀNG MUA BÁN LẺ 77

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU


Sơ đồ 1.2 Mô hình tổ chức của thị trường ngoại hối 10

Bảng 1. Thị trường ngoại hối Anh - Doanh số giao dịch bình quân ngày 26

Bảng 2. Bảng tổng hợp giá trị của hợp đồng được chuẩn hóa tại Sở giao dịch thương mại Chicago. 29

Bảng 3. Tổng hợp phương pháp xác định tỷ giá kỳ hạn theo qui định của NHNN 39

Bảng 4. Tỷ trọng của các giao dịch kỳ hạn và hoán đổi trên VinaForex 47

Bảng 5. Báo cáo các giao dịch hoán đổi lãi suất còn đang hiệu lực thực hiện tháng 6/ 2005 53

Biểu đồ: Cơ cấu giao dịch trên TTNTLNH ( % ) 59

Bảng 6. Tổng hợp các công cụ phái sinh tài chính của một số ngân hàng thương mại 61

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


AUD

Đôla Austraulia

CAD

Đôla Canada

EURO

Đồng Euro

GBP

Đồng Bảng Anh

JYP

Đồng Yên Nhật

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTM

Ngân hàng thương mại

NHTW

Ngân hàng Trung ương

TCTD

Tổ chức tín dụng

TTNH

Thị trường ngoại hối

TTNTLNH

Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng

USD

Đôla Mỹ

VNĐ

Việt Nam đồng

VinaForex

Thị trường ngoại hối Việt Nam

XNK

Xuất nhập khẩu

XHCN

Xã hội chủ nghĩa

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Các công cụ phái sinh trên thị trường ngoại hối Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển

LỜI CẢM ƠN


Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong Khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận mà còn là hành trang quí báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.

Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Trần Thị Lương Bình, giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng trường Đại học Ngoại thương đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình viết .

Do những hạn chế về thời gian, tài liệu và khả năng của người viết, khóa luận khó tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, bạn bè.

Em xin chân thành cảm ơn!

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí