Khóa Luận Tốt Nghiệp Các biện pháp marketing góp phần quảng bá hình ảnh của Vịnh Hạ Long - 1

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
5

Nội dung:


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

-------***-------Các biện pháp marketing góp phần quảng bá hình ảnh của Vịnh Hạ Long - 1 3904


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


Đề tài: Các góp phần của


Sinh viên thực hiện : Đinh Thị Huyền Trang

Lớp : A2

Khoá : K43A-KTĐN https://tailieuthamkhao.com

Giáo viên hướng dẫn : ThS. Trần Hải Ly


Hà Nội, 2008


MỤC LỤC


Lời mở đầu

6

Chương 1: Tæng quan vÒ Marketing ho¹t ®éng Du LÞch

10

I. Khái niệm chung về Marketing dịch vụ du lịch

10

1. Định nghĩa Marketing dịch vụ du lịch

10

1.1. Khái niệm Marketing

10

1.2. Marketing dịch vụ du lịch

11

2. Những đặc trưng cơ bản của Marketing dịch vụ du lịch

12

2.1. Đặc trưng cơ bản của sản phẩm dịch vụ du lịch

12

2.2. Đặc trưng cơ bản của Marketing dịch vụ du lịch

17

3. Vai trò của Marketing dịch vụ du lịch trong phát triển, quảng bá

hình ảnh du lịch

18

II. Quy trình nghiệp vụ Marketing dịch vụ du lịch

21

1. Nghiên cứu môi trường Marketing dịch vụ du lịch

21

1.1. Môi trường Marketing vi mô

22

1.2. Môi trường vĩ mô

24

2. Nghiên cứu thị trường, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị

trường mục tiêu và định vị dịch vụ du lịch

25

2.1. Nghiên cứu thị trường dịch vụ du lịch

25

2.2. Phân đoạn thị trường

27

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 124 trang: Các biện pháp marketing góp phần quảng bá hình ảnh của Vịnh Hạ Long

Các biện pháp marketing góp phần quảng bá hình ảnh của Vịnh Hạ Long - 12.3. Lựa chọn thị trường mục tiêu

28

2.4. Định vị dịch vụ du lịch

31

3. Xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing-mix dịch vụ du lịch

32

3.1. Sản phẩm dịch vụ du lịch

32

3.2. Định giá dịch vụ du lịch

34

3.3. Xúc tiến dịch vụ du lịch

36

3.4. Phân phối dịch vụ du lịch

37

3.5. Con người

38

3.6 .Quy trình phục vụ

39

3.7. Cơ sở vật chất

40

3.8. Quan hệ đối tác

40

4. Tổ chức, thực hiện kế hoạch

41

5. Kiểm tra đánh giá kết quả thu được và điêù chỉnh chiến lược

42

Chương II: Thực trạng hoạt động Marketing dịch vụ du lịch của

vịnh Hạ Long giai đoạn 2001-2007

44

I. Tổng quan về du lịch vịnh Hạ Long

44

1. Giới thiệu về vịnh Hạ Long

44

1.1. Vị trí địa lí

44

1.2. Khí hậu

44

1.3 Cư dân trên vịnh

45

1.4. Hệ thống đảo và hang động

45

2. Những giá trị cơ bản của vịnh Hạ Long

472.1. Giá trị thẩm mỹ

47

2.2. Giá trị lịch sử

47

2.3. Giá trị địa chất

48

2.4 Giá trị đa dạng sinh học

48

2.5 Giá trị du lịch

48

3. Thực trạng hoạt động du lịch của vịnh Hạ Long trong giai đoạn

2001-20007

49

3.1. Số lượng khách du lịch, cơ cấu khách và cơ cấu chi tiêu của khách

50

3.2. Doanh thu từ hoạt động du lịch

57

3.3. Số vốn và các dự án đầu tư

59

II. Thực trạng hoạt động marketing dịch vụ du lịch vịnh Hạ Long

trong giai đoạn 2000-2007

61

1. Phân tích môi trường Marketing dịch vụ du lịch

61

2. Thực trạng nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu,

định vị dịch vụ du lịch

63

2.1.Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường

63

2.2. Hoạt động xác định thị trường mục tiêu

65

2.3. Hoạt động định vị dịch vụ du lịch

65

3. Thực trạng hoạt động Marketing – mix dịch vụ du lịch

67

3.1. Sản phẩm dịch vụ du lịch

67

3.2. Định giá dịch vụ du lịch

69

3.3. Phân phối dịch vụ du lịch

703.4. Xúc tiến dịch vụ du lịch

71

3.5. Con người

73

3.6. Quy trình phục vụ

74

3.7. Cơ sở vật chất

75

3.8. Quan hệ đối tác

78

III. Đánh giá hoạt động marketing dịch vụ du lịch của vịnh Hạ

Long trong thời gian qua

79

1. Những thành tựu đạt được

79

2. Những tồn tại cần khắc phục

80

Chương III: Các biện pháp Marketing góp phần quảng bá hình

ảnh của vịnh Hạ Long


85

I. Mục tiêu và phương hướng phát triển của du lịch vịnh Hạ Long

đến năm 2015

85

1. Mục tiêu phát triển của du lịch vịnh Hạ Long đến năm 2015

85

2. Phương hướng phát triển của du lịch vịnh Hạ Long đến năm

2015

87

3. Cơ hội và thách thức đối với du lịch vịnh Hạ long

89

3.1. Cơ hội

89

3.2. Thách thức

90

II. Các biện pháp Marketing góp phần quảng bá hình ảnh của

vịnh Hạ Long

94

1.Nhóm các giải pháp vĩ mô

941.1. Các giải pháp tổng thể đầu tư cho cơ sở hạ tầng

94

1.2. Các giải pháp về hệ thống, chính sách nhất quán hỗ trợ từ các ban

ngành Trung ương, địa phương

95

1.3 Xây dựng các chiến lược quảng bá hình ảnh vịnh Hạ Long mang

tầm quốc gia

95

2. Nhóm giải pháp vi mô

97

2.1. Giải pháp cho vấn đề nghiên cứu môi trường Marketing dịch vụ

du lịch

97

2.2. Tăng cường nghiên cứu thị trường và nhu cầu khách du lịch

98

2.3. Giải pháp Marketing – mix

99

Kết luận

110

Tài liệu tham khảo

111


LỜI MỞ ĐẦU


1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI


Hiện nay, trên thế giới có hàng trăm triệu người đi du lịch, và số người đi du lịch có khuynh hướng ngày càng gia tăng. Hàng năm ngành du lịch đem về cho mỗi quốc gia một số tiền khổng lồ. Chính vì vậy du lịch được coi là “con gà đẻ trứng vàng” được mỗi quốc gia, mỗi địa phương tìm mọi cách khai thác triệt để, tìm kiếm những lợi thế cho riêng mình. Du lịch vịnh Hạ Long cũng không nằm ngoài xu thế đó. Đặc biệt trong những năm gần đây, khi vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, lọt vào danh sách các vịnh đẹp nhất trên thế giới…thì cơ hội gợi mở đối với phát triển du lịch vịnh Hạ Long là rất lớn. Thực tế cho thấy, du lịch vịnh Hạ Long đã đạt được những thành tựu đáng kể trong những năm qua. Năm 2007, du lịch vịnh Hạ Long đón khoảng 2,01 triệu lượt khách, trong đó có 1,57 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt hơn

1485 tỷ1.

Theo đà tăng tốc hiện nay, du lịch vịnh Hạ Long phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân thời kì 2001-2015 là 13-13.5%/ năm, hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2010 đón 5 triệu lượt khách, trong đó có 2,2 triệu lượt khách quốc tế . Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển du lịch đến năm 2015, tỉnh Quảng Ninh xác định đưa vịnh Hạ Long trở thành một trong những trung tâm trọng điểm du lịch của Việt Nam, quảng bá và giới thiệu hình ảnh của vịnh Hạ Long một cách rộng rãi đến du khách trong nước và quốc tế2 .1 Ban Quản lý vịnh Hạ Long, Báo cáo sơ kết kết quả phát triển du lịch vịnh Hạ Long năm 2007

2 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Nghị quyết 08/NQ-TU về đổi mới và phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2001 - 2015


Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu nói trên, đặc biệt khi vịnh Hạ Long đang trong tiến trình bình chọn là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới (do tổ chức New7Wonder thực hiện), ngành du lịch tỉnh cũng như các cơ quan và ban ngành liên quan còn nhiều việc phải làm. Dịch vụ du lịch vịnh Hạ Long vẫn còn nhiều hạn chế, công tác nghiên cứu thị trường, xác định các chiến lược, chiến thuật thâm nhập và khai thác thị trường chưa thực sự có chiều sâu, việc quảng bá và giới thiệu hình ảnh vịnh Hạ Long triển khai thiếu tính đồng bộ, sản phẩm du lịch chưa đa dạng và phong phú, cũng như chưa đáp ứng hết nhu cầu của khách du lịch.Nguyên nhân cơ bản của các hạn chế trên là do vấn đề nhận thức và thực hiện các hoạt động Marketing trong việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho vịnh Hạ Long còn hạn chế. Việc thiếu sự phối hợp giữa các ban ngành quản lý và các doanh nghiệp đã tạo nên sự không đồng bộ trong công tác tổ chức, xúc tiến các hoạt động Marketing dịch vụ du lịch.

Những tồn tại trên buộc các ban ngành quản lý du lịch vịnh Hạ Long cũng như các doanh nghiệp khi kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn cần áp dụng những chiến lược Marketing cụ thể, đồng bộ, nhằm quảng bá hình ảnh của vịnh Hạ Long đến với du khách trong nước và quốc tế một cách tốt nhất. Chính vì lí do trên, tác giả chọn đề tài “Các biện pháp Marketing góp phần quảng bá hình ảnh của vịnh Hạ Long” làm đề tài khóa luận với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing dịch vụ du lịch vịnh Hạ Long, góp phần giới thiệu và quảng bá hơn nữa hình ảnh vịnh Hạ Long đến với du khách.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU


Tìm hiểu cơ sở lý luận của Marketing dịch vụ du lich.


- Làm rõ thực trạng hoạt động Marketing dịch vụ du lịch của vịnh Hạ Long.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí