Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 4

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

Chàng Bo Ngc si tình tưởng tht nên trnên ngây di, hong ht, tình cnh ca Bo Ngc lúc đó tht thê thm, đáng thương: “hai mt li trn lên, bt mép sùi ra, đưa gi thì nm, đdy thì ngi, đưa nước thì ung, mê man chng biết gì[2, tr.839]. Đi Ngc thy người mình yêu như vy thì lòng đau như ct, “mt đgay, tóc ri bù, mt sưng húp, gân ni lên,

cgc đu xung mà th

[2, tr.840]. Đi Ngc mng T

Quyên:

“Ch

không phi đm na, cmang thng đến tht ctôi chết đi còn hơn” [2,

tr.840]. Điu đó chng ttình cm ca Bo Ngc và Đi Ngc đã rt sâu đm, không thxa ri nhau được.

Mi tình ca Bo Ngc – Đi Ngc không phi là câu chuyn la gn rơm, cũng không phi câu chuyn “tài tgiai nhân nsn”, mà gia hcó stri âm, đng điu trên tư tưởng vnhng vn đcó ý nghĩa ca cuc sng.

Bo Ngc coi văn bát cchlà

“cn câu cơm”

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 64 trang: Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc

thì Đi Ngc cũng

ghét cay ghét đng nó. Bo Ngc coi bn quan li là “mt ăn lc”, là

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 4

“gic nước” thì Đi Ngc gi chúng là “trai thi”. Chai đu chán ngán đo hc, chán ngán nhng kđem kinh truyn nhi nhét vào đu ri lếu láo cho rng mình hiu sâu hc rng. Đi Ngc và Bo Ngc cho rng kho tàng Kinh hc mà chế đphong kiến tuyên truyn quá sáo rng. Tuy nhiên chai đu không phê phán tt csách thánh hin. hi 3, Bo Ngc đã

nói: “TrTThư ra cũng còn khi chba đt” [2, tr.46]. Còn hi 82,

Đi Ngc cũng nói “…anh mun lp nên công danh, snghip thì hc cái đó cũng có phn đáng quý đó ch[3, tr.336] và ngay tnhĐi Ngc đã đc TThư.

Mi khi bun phin vì bép hc hành thi c, Bo Ngc li tìm đến Đi Ngc. hi 17 – 18, sau khi bcha thtài hc và quát mng na ngày tri trong vườn Đi Quan, Bo Ngc vi chy đến tìm Đi Ngc ngay. Đến hi 33, khi Bo Ngc bcha đánh tha sng thiếu chết vì không chu

hc hành ttế mà đi gây ha thì ngay khi tnh táo, anh đã cho người gi mt chiếc khăn la cho Đi Ngc. hi 81, Bo Ngc nghe li cha vào

trường hc, ngay khi được vnhà anh đã vi vàng chy đến quán Tiêu

Tương. Bo Ngc tìm đến Đi Ngc vì tìm thy sđng cm và chia s. Đi Ngc không khi nào khuyên Bo Ngc hc hành, theo đui con đường hu danh vô thc là chen chân vào quan trường. Điu đó cho thy trong con mt Bo Ngc và Đi Ngc thì con đường khoa ckhông phi là cách đ

tiến thân.

h

có s

gp g

và thng nht trong quan nim sng. Bo

Ngc đã tng nói: “Cô Lâm có bao gikhuyên tôi nhng li nhm nhí như vy. Nếu có thì tôi đã xa cô y tlâu ri” [2, tr.447]. Cái gi là “li nhm nhíđây chính là li khuyên “hc hành đđt”, “lp thân dương danh” ca Bo Thoa, STương Vân, Tp Nhân.

Trong cách đi xvi bdưới, Bo Ngc – Đi Ngc cùng thương cm, xót xa trước sphn bi thm ca nhng a hoàn trong phGinhư Kim Xuyến, Tình Văn và căm ghét sđc ác ca Vương phu nhân, sgidi ca Bo Thoa và GiMu. Đi Ngc đng tình vi chuyn Bo Ngc tưởng nh, thương xót đến Kim Xuyến. Đi vi a hoàn Tình Văn, Đi Ngc cũng thương cm khôn nguôi. Hi 77, Bo Ngc làm văn tế hoa phù dung đkhóc cho cái chết thm thương, oan c ca Tình Văn, Đi Ngc bt ngxut hin, nàng xem bài văn tế mt cách trân trng và còn góp ý đ

Bo Ngc sa li cho có phn thanh nhã hơn. Điu đó chng tnàng

không hdưới.

có ý xem thường nhng con người bc mênh thuc tng lp

Bo Ngc – Đi Ngc theo đui stdo trong tình yêu, chng li quan nim hôn nhân tin đnh. Chai đu say mê, ngưỡng mnhng mi

tình nng cháy không b

trói buc bi l

giáo phong kiến trong các tác

phm văn chương lãng mn như “Tây sương kí”, “Mu đơn đình”. Đi

Ngc coi chuyn

“vàng và ngc”

là chuyn nhm nhí còn Bo Ngc thì

“Li nói hòa thượng và đo sĩ tin thế nào được? Cái gì là nhân duyên vàng ngc! Tôi chtin vào nhân duyên cây và đá thôi” [2, tr.502]. Chính vì vy mà tình yêu trong hngày càng bn cht, sâu nng.

Bo Ngc và Đi Ngc đng lên đu tranh bo vtình yêu tdo ca mình. Vi quan nim tình yêu tdo, htrthành nhng đa con “phn nghch” ca giai cp, dám đi ngược li mi lí tưởng mà xã hi tôn th. Tình yêu ca hmang màu sc mi, tiến b, hin đi, đi lp hoàn toàn vi quan nim vtình yêu hôn nhân ca xã hi phong kiến.

Mc dù cBo Ngc – Đi Ngc đu mong mun tình yêu ca

mình tiến ti hôn nhân, nhưng trong xã hi phong kiến tình yêu tdo bcoi là chuyn “phi đo đc”, “ni lon”, không được chp nhn. Tình yêu ca hdù đp, dù trong sáng và tiến bđến đâu cũng không thnào vượt qua scn tr, ngăn cm ca nhng quan nim phong kiến tn ti my ngàn năm.

Khi Bo Ngc – Đi Ngc tưởng rng Gi

Mu s

đng ra tác

thành cho cuc hôn nhân ca hthì htràn trhnh phúc. Đi Ngc tnh táo hn ra, cha chan hi vng, tđau kh, tuyt vng, đau m nàng trli linh hot, tươi đp hơn, lành hn bnh. Bo Ngc cũng vy, chàng trnên vui vhơn, mong ngóng ngày đón Đi Ngc vnhà hưởng hnh phúc. Hi

vng ca hbdp tt khi mà GiMu, Phượng Thư, Vương phu nhân

bày ra kế “tráo hôn”, đánh la Bo Ngc.

Đi Ngc chán ghét sgidi, tàn nhn ca giai cp thng tr. Nàng đã phn kháng li bng skiêu kì cô đc, bng sui nước mt ca mình. Các btrên ca gia đình đi quý tc hGinhn ra schng đi ca nàng nên đã loi nàng ra khi cuc hôn nhân vi Bo Ngc vì hsnếu nàng ly Bo Ngc thì nn nếp, khuôn khmà giai cp thng trphong kiến dày công vun đp sblung lay.

Tình yêu tan v, Đi Ngc đau đn vô cùng. Nàng ngm hn mà chết trong sđơn đc khi gia đình nhà hGiđang tưng bng tchc lđón Bo Thoa vlàm “mhai”. Có thnói cuc đi và cái chết lnh lo ca

Đi Ngc đã đ

li nim xót thương ln nht trong tt c

sphn các

nhân vt trong “Hng lâu mng”. Nàng không chu tuân theo smnh

nhưng không làm sao thoát khi s

mnh nghit ngã

y. Giai cp phong

kiến không chphá hoi tình yêu ca nàng mà còn hy hoi luôn sinh mnh ca nàng.

Khi Đi Ngc chết, Bo Ngc cũng trnên ngơ ngơ ngn ngn, hoàn toàn

không lanh li như

trước, không thích gn gũi ch

em, thm chí anh ta

không thèm nghĩ ti vic nhà. Hình nh Lâm Đi Ngc ctrvtrong tâm trí Bo Ngc. Bo Ngc sng vi Bo Thoa, Tp Nhân, các a hoàn khác nhưng anh ta cm thy vô cùng cô đơn, bun ti. Bo Ngc không tìm được người tri knhư Đi Ngc, điu đó làm Bo Ngc ngày càng sng thu mình. Tâm bnh ca Bo Ngc không ai hiu ni. Bo Ngc mang ni

kh

tâm trong lòng đ

hoàn thành tâm nguyn ca mi người trong ph

Gilà đi thi, chàng đcnhân th7 nhưng cui cùng chàng đã bli công danh, phú quý mà nương nhca Pht. Vic Bo Ngc đi tu thhin rõ s“phn nghch" ca mình.Nếu gia trưởng phong kiến không cho Bo Ngc có được Đi Ngc thì Bo Ngc cũng không cho hcó được mình.

“Hng lâu mng” không chthhin bi kch tình yêu ca Bo Ngc – Đi

Ngc mà bên cnh đó còn đ

cp đến nhiu s

phn, nhiu cuc tình,

nhiu bi kch tình yêu hôn nhân khác.

GiNguyên Xuân được phong là Quý phi, danh xưng cao quý và cuc sng vinh hoa vi ssng ái ca hoàng thượng khiến bao người lm tưởng rng nàng shnh phúc. Nhưng trong cuc sng hôn nhân “cá chu chim lng” đy sang trng y, Nguyên Xuân chmang nim vui gượng, bcướp mt tình yêu thương rut tht khiến nàng lúc nào cũng nhthương gia đình, lo

lng cho tc mình, nàng mt khi tui đi còn rt tr. Cuc hôn nhân ca nàng thc cht chmang mc đích chính trnhm cng cquyn lc và đa vcho gia tc hGi.

Thám Xuân, mt tiu thư nhan sc, giàu lòng ttôn, mt cô gái “chí cao tài gii có ai bì, có tài năng, mnh m. Cnh ly chng xa ca Thám Xuân cũng báo trước nhng ngày bun ca cuc đi nàng khi btách khi ngun ci, gia đình, quê hương, lưu lc tha phương. Hnh phúc đến vi nàng rt mong manh.

STương Vân mt tiu thư khuê các, mang nét phong lưu hào sng, tính

tình khoáng đt, “ntrượng phu” không câu ntiu tiết. Nàng xut thân

trong gia đình hào môn vng tc nhưng tbé nàng đã sng trong cnh cơ cc, cô đơn, không người lo lng. Nhưng nàng không ưu tư, bun ti như Lâm Đi Ngc, nàng dùng tinh thn lc quan đđu tranh vi sphn vi

hi vng tương lai mình scó “chàng tiên mong được sánh cùng la đôi”,

đến ngày

y s

phn bt hnh ca mình s

được thay đi. Nhưng https://tailieuthamkhao.com

ước

vng ca nàng không thành hin thc, tuy Tương Vân ly được người chng tt, tài gii, yêu thương nàng nhưng nàng sm chu cnh xót xa ca thân phn góa ba.

Nghênh Xuân là mt cô gái hin lành đến mc nhút nhát, luôn nhường nhn, chu đng, nàng không tquyết đnh được vic gì, li càng không làm ch

sphn ca mình. Vì vy mà nàng luôn chu ssp đt ca gia trưởng

phong kiến. Cuc hôn nhân ca nàng là mt tn bi kch bun, nàng phthuc hoàn toàn vào chng, mc cho hn ta đày đa, giày vò tm thân, phi chu m c. Thế nên ly chng mi đy mt năm mà duyên đã bbàng.

Nhng mi quan h

gi

di chd

trên danh li, tin tài, xem nh

tình

người ca xã hi phong kiến thi nát đã góp phn to nên cuc đi bi kch ca nàng.

Phượng Thư xut thân trong mt gia đình danh giá, xinh đp, thông minh,

có tài qun lí gia đình, nàng là “nqun gia” trtui gánh vác tt ccông vic trong gia đình hGi, có uy quyn, ai cũng phi ntrng. Con người Phượng Thư thm đm dc vng tin tài, quyn thế ca giai cp thng tr. Nhng tưởng cuc đi Phượng Thư stràn ngp trong hnh phúc nhưng

Phượng Thư

cũng gp bt hnh trong hôn nhân. Gi

Lin là k

đê tin,

sn sàng dtrò chim chut vi tt cnhng người con gái mà hn thích, thm chí ngay trong ngày sinh nht ca Phượng Thư mà GiLin còn dt tình nhân vnhà ngvà bnàng bt được. GiLin đã biến cuc hôn nhân gia hn và Phượng Thư trthành mt cuc hôn nhân chcó hình thc mà

không có tình yêu, hnh phúc.Phượng Thư đã làm mi th, không tr

nhng thđon đc ác nhưng hnh phúc không đến bên nàng.Chế đđa thê đa thiếp trong xã hi không cho nàng có mt hnh phúc riêng l, mong

mun gimt người chng trn vn bên mình là điu không th.Cui

cùng Phượng Thư trvcõi Cnh o mà không được hưởng hnh phúc.

Vưu Nh

Thư

(dì Hai) có quãng đi hnh phúc vi mt mái

m gia đình

cùng Gi

Lin nhưng hnh phúc

y nhanh chóng b

âm mưu đc ác

Phượng Thư cướp đi.Nàng sng trong sghen tuông ca Phượng Thư đri cui cùng phi nut vàng sng mà chết vi đa con còn trong bng.

Vưu Tam Thư (dì Ba), mt người phnxinh đp, mnh m, ý thc được tình yêu và hnh phúc không phi được quyết đnh bi tin tài, danh vng mà phi da trên cơ stnguyn. Đây là mt nhân vt tiêu biu cho stheo đui tình yêu tdo. Dì Ba đem tình yêu ca mình chđi, quyết chly mt mình Liu Tương Liên.Mnh mnói lên tiếng nói ca mình, bo vquyn được tdo yêu đương nhưng cui cùng thì nhng quan nim bo th, hà khc ca Liu Tương Liên đã dn đến cái chết thê lương ca dì Ba.

Lý Hoàn xut thân trong mt gia đình danh hon đt Kim Lăng, nàng sinh ra và sng trong thi kì lí hc Tng Minh được giai cp phong kiến đcao và người phnbáp bc, đè nén vmi mt nên nàng cũng không thoát khi nhng quy đnh kht khe y. Lý Hoàn có chng không lâu thì chng

mt, nàng trthành góa ph

và điu đó đng nghĩa vi vic nàng s

rơi

xung vc thm ca đi sng cô đơn lnh lo đgitrn hai chtrinh

tiết. Nàng tuy sng nơi cao lương gm vóc nhưng lòng lnh tro tàn. Nàng thờ ơ vi tt cnhng gì din ra xung quanh mình, chbiết chăm lo cho bmchng, rnh ri thì cùng chem làm thơ, may vá.

Kim Kha là con ca nhà hTrương, nàng được ha gcho con trai ThbTrương An, hyêu mến nhau. Nhưng cuc hôn nhân ca hkhông thành vì công thLí trông thy Kim Kha xinh đp nên tìm cách chiếm bng được nàng. Cui cùng vì có bàn tay ca Phương Thư nhúng vào nên đã dn đến cái chết ca Kim Kha. Người con trai ThBTrường An cũng tìm đến cái chết đchung thy vi người mình yêu.

Bình Nhi – cô a hoàn xinh đp, đm đang, nhân hu ca vchng GiLin và Phượng Thư nhưng cuc đi nàng không được hưởng hnh phúc. GiLin có ý vi Bình Nhi thì nàng bPhượng Thư dn mt, đánh đp. Kết

thúc “Hng lâu mng”, Gi

Lin có ý mun lp nàng là v

chính, phi

chăng đó là sha hn cho mt cuc sng tt đp hơn, hay ri nàng cũng không thoát khi cái kết như Phượng Thư?

Tư Kì là người hu ca Nghênh Xuân, cô có mt tình yêu đp vi anh hPhan Anh, nhưng tình yêu ca hvp phi sphn đi quyết lit ca gia đình. Cui cùng đbo vtình yêu ca mình nàng đã phi tìm đến cái chết.

Cuc đi bi thương ca các tiu thư và các a hoàn xinh đp trong phGiđã mt ln na là tiếng nói tcáo sâu sc stàn nhn, đc ác ca giai cp thng trphong kiến đi vi hôn nhân và hnh phúc ca con người.

4.2.2.2. Ý nghĩa xã hi qua bi kch tình yêu

“Hng lâu mng” là tác phm viết vtình yêu trc trnhưng ý nghĩa tác

phm ln hơn nhiu, gi cho người đc nhng vn đthi đi, phn

ánh xã hi Trung Quc trên bước đường suy tàn. Câu chuyn không đơn gin là tn tung “tình yêu tay ba” mà là bi kch tình yêu và hôn nhân dưới chế đphong kiến.

Tác giđt vn đtình yêu và hôn nhân trên bình din rng ln. Nó gn bó cht chvi vn đphn, vn đchế đthê thiếp, chế đcung phi, chế đnô tì.Thông qua tt cnhng bi kch tình yêu, “Hng lâu mng” đt ra mt vn đrt có ý nghĩa: chế đphong kiến thù ghét tình yêu, tình yêu và hôn nhân trong xã hi phong kiến là hai vn đkhác bit. đây kết hôn không phi là sphát trin tt yếu ca tình yêu, mà nói như Angghen

“Là mt th

hành vi chính tr, là cơ

hi dùng mt mi liên h

mi tăng

cường thế lc.Cái quyết đnh đây là li ích ca gia thế chkhông phi là tình cm cá nhân”. Chính trong bi cnh đó, tình yêu ca GiBo Ngc và Lâm Đi Ngc càng có ý nghĩa. Đó là tình yêu mang màu sc mi, đt

trên cơ ss

thng nht v

lí tưởng. Chính vì cùng có tư

tưởng phn

nghch mà h

yêu nhau, đng thi chính vì yêu nhau mà h

càng phn

nghch. Lí tưởng chng phong kiến va là nguyên nhân, va là kết quca tình yêu.

Tào Tuyết Cn ca ngi nhng nhân tmi chng li quan nim

phong kiến, tinh thn đu tranh và stiến btrong quan nim tdo luyến ái ca lp thanh niên. Hlà nhng con người tiêu biu cho tư tưởng tiến bvtình yêu, ý thc được cái tôi cá nhân ca mình, có ước mơ, mang khát

vng đp đ

vhnh phúc, h

chán ghét cuc sng gi

di, và h

dám

đu tranh vì nó. Xung đt, mâu thun gia hvi gia đình cũng chính là

mâu thun gia hvi xã hi đương thi. Đây là hai lc lượng cùng tn ti trong mt chế đ, lc lượng cũ đang trên đà suy tàn, mc rung còn lc

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí