Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


CHƯƠNG 3. ẢO HÓA MÁY CHỦ VÀ ỨNG DỤNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS

3.1 Hiện trạng hệ thống máy chủ tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5 3795 1


Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống máy chủ tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics

Cấu hình của máy chủ Database Server:

IBM System x3400 M3 Server

CPU: Intel® Xeon® CPU E5620 2.40GHz

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics (7 trang)

RAM: 12 GB

Kế hoặc nâng cấp: Trong tương lai gần sẽ bổ xung thêm một Server có cấu hình:

IBM System X336 (2x Xeon 3.2Ghz/ RAM 4GB/ HDD 1x73GB/ CD/ Raid 0,1/ Power 585W)

CPU: 2xIntel Xeon 3.2Ghz/ 800 MHz L2

RAM: 4GB PC2 – 3200 ECC REG


HDD: 1x73GB SCSI 10k 80 Pin

CD: CD Rom

RAID: Support RAID (0,1)

NIC: Broadcom Dual-port Ethernet

Power Supply: 1x585W

Database Server Windows Server

WebServer Windows Server


3.2 Đề xuất mô hình ứng dụng ảo hóa

Trên cơ sở có 2 Server vật lý Database Server và Test Online Server mà thực tế nhà trường cần có:

1. Database Server chạy Microsoft SQL

2. Web Server chạy nền tảng Windows Server

3. Server chạy nền tảng Linux phục vụ thi trắc nghiệm online

4. Web Server chạy nền tảng Linux phục vụ Website nội bộ Đề xuất tiến hành cài ảo hóa:

Server Database cài Hyper-V triển khai 2 Server:

1. Database Server chạy Microsoft SQL

2. Web Server chạy nền tảng Windows Server

Test Online Server Cài VMware ESXi 5.5 triển khai 2 Server:

1. Server chạy nền tảng Linux phục vụ thi trắc nghiệm online

2. Web Server chạy nền tảng Linux phục vụ Website nội bộẢo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5 3795 2


Hình 3.2: Mô hình ảo hóa đề xuất


3.3 Mô phỏng quá trình cài đặt ảo hóa Hyper-V


3.3.1 Cài đặt Hyper-V

Mở cửa sổ Server Manager -> chọn Add Roles Windows sẽ hiển thị Add Roles Wizard. Chọn Next. Trong màn hình Select Server Roles, tích chọn Hyper-V -> Next.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5 3795 3

Hình 3.3: Màn hình Select Server Roles


Trong màn hình Hyper-V giới thiệu những thông tin tổng quan về dịch vụ

Hyper-V.

Phần Additional Information là những liên kết đến các tài liệu hướng dẫn liên quan. Chọn Next để tiếp tục.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5 3795 4

Hình 3.4: Giới thiệu tổng quan về dịch vụ Hyper-V

Trong màn hình Creat Virtual Network, chọn một hoặc nhiều card mạng để tạo mạng ảo, chọn ít nhất một card mạng để các máy có thể giao tiếp với nhau -> Next.Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5 3795 5


Hình 3.5: Màn hình lựa chọn card mạng

Trong màn hình Confirm Installation Selections, chọn Install để bắt đầu cài đặt.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5 3795 6

Hình 3.6: Màn hình xác nhận cài đặt


Màn hình Installation Results -> Close, chọn Yes để khởi động lại máy.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5 3795 7

Hình 3.7: Kết quả cài đặt

Khởi động hoàn thành, màn hình Installation Results xuất hiện trở lại, nhận được thông báo Installation succeeded. Chọn Close để hoàn thành thao tác cài đặt.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5 3795 8

Hình 3.8: Cài đặt Hyper-V hoàn thành


3.3.2 Tạo máy ảo

Mở cửa sổ Hyper-V Manager: Start -> Administrative Tool -> Hyper-V Manager

Chuột phải chọn tên máy chủ, New -> Virtual Machine


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5 3795 9

Hình 3.9: Tạo máy ảo mới

Màn hình Before You Begin -> Next


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5 3795 10


Hình 3.10: Giới thiệu trước khi cài đặt

Màn hình Specify Name and Location, nhập tên máy ảo tại mục Name. Chỉ định vị trí lưu máy ảo và tích chọn Store the virtual machine in a different location -> Browse chỉ định thư mục. Chọn Next.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5 3795 11

Hình 3.11: Đặt tên cho máy ảo

Màn hình Assign Memory, nhập dung lượng RAM để chạy máy ảo. Chọn

Next.


Ảo hóa máy chủ và ứng dụng tại trường Cao Đẳng Công nghệ Viettronics - 5 3795 12

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved